Hlavná stránka Úvahy Obľúbené citáty
Obľúbené citáty z kníh a filmov

Zomrime s Kristom! (sv. Ambróz)

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Jezis_Magdalena_smrtVidíme, že aj smrť je zisk a život je trest. Preto aj Pavol hovorí: „Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.“ Čo je Kristus, ak nie smrť tela a duch života? A preto s ním zomrime, aby sme s ním žili. Denne a s radosťou by sme si mali navykať v istom zmysle zomierať, aby sa takýmto odlučovaním od telesných žiadostí učila naša duša oslobodzovať sa a akoby vyzdvihnutá tam, kde sa nedostanú pozemské chúťky a nemôžu si ju podmaniť, prijímala podobu smrti, aby ju nestihol trest smrti. Lebo zákon tela odporuje zákonu mysle a vydáva ju zákonu omylu. No aký je liek? „Kto ma vyslobodí z tela smrti? Božia milosť skrze Ježiša Krista, nášho Pána.“

 

Ponáhľajme sa, bratia, k svätým! (sv. Bernard)

E-mail Tlačiť PDF

BehNačože je svätým naša chvála, načo naša oslava, načo aj táto naša slávnosť? Načo sú pozemské pocty tým, ktorých podľa pravdivého Synovho prísľubu poctil nebeský Otec? Načo sú im naše chválospevy? Svätí nepotrebujú naše pocty, ani z našej nábožnosti nič nemajú. A že uctievame ich pamiatku, to je v každom prípade v našom záujme, nie v ich. Ja cítim, priznávam sa, že sa pri tejto spomienke rozpaľuje vo mne silná túžba.

 

Sláva Božieho priateľa (sv. Cyprián)

E-mail Tlačiť PDF

Soldat„Utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.“ Kto by sa teda neusiloval všetkými spôsobmi dosiahnuť takú slávu, že sa stane Božím priateľom, že sa bude hneď radovať s Kristom, že po pozemských mukách a trápeniach dostane večné odmeny?

 

 

 

Čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia (sv. Ján Zlatoústy)

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Cross_CloudsKríž presvedčil prostredníctvom neučených ľudí a presvedčil celý svet. Nehovoril o bezvýznamných veciach, ale o Bohu, o pravom náboženstve, o živote podľa evanjelia a o budúcom súde, a tak aj z jednoduchých a nevzdelaných ľudí urobil filozofov. Všimni si, ako to, čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia a slabé je silnejšie.

 

Bože, ty si naše všetko (sv. opát Kolumbán)

E-mail Tlačiť PDF
(5 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

WaterBubblesBratia, poďme za hlasom, ktorým nás život volá k prameňu života. On nie je len prameňom živej vody, ale aj prameňom večného života. Ten istý prameň svetla i zdroj svetla. Lebo od neho je všetko, múdrosť, život i večné svetlo. Pôvodca života je prameňom života, stvoriteľ svetla je prameňom svetla. A preto pohrdnime tým, čo vidno, prenesme sa ponad svet a vo výšinách neba hľadajme zdroj svetla, prameň života, prameň živej vody ako rozumné a veľmi bystré ryby, aby sme sa tam napili „živej vody prúdiacej do večného života“.

 

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Pokoj_zapadMilovaní, evanjelista hovorí: „Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.“ Oprávnene kvitnú kresťanské čnosti v tom, kto žije svorne v kresťanskom pokoji, a nik nedosiahne titul Božieho syna, iba ak cez meno šíriteľa pokoja. Milovaní, pokoj je to, čo zbavuje človeka otroctva, dáva mu meno slobodného občana, mení postavenie jeho osoby pred Bohom, zo sluhu robí syna a slobodného človeka z otroka.

 

Pokánie, pokánie, pokánie! (sv. Klement I.)

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Sklo-dazdPozorne sa zahľaďme na Kristovu krv a spoznáme, aká je vzácna Bohu, jeho Otcovi, lebo bola vyliata pre našu spásu a celému svetu priniesla milosť pokánia. Prejdime všetky epochy sveta a zistíme, že Pán v každom pokolení „dával príležitosť na pokánie“ všetkým, čo sa chceli k nemu obrátiť. Noe bol hlásateľom pokánia a tí, čo ho počúvli, sa zachránili. Jonáš ohlásil Ninivčanom pohromu; ale oni robili pokánie za hriechy, modlitbou uzmierovali Boha a zachránili sa, hoci nepatrili do Božieho ľudu.

 

Ponorený v mori tvojho milosrdenstva (sv. Augustín)

E-mail Tlačiť PDF
(9 hlasovaní, Priemerná známka: 4.56 )

Laska-ocean2Kde som ťa našiel, že som ťa poznal? Nebol si v mojej pamäti predtým, ako som ťa poznal. Kde som ťa teda našiel, že som ťa poznal, ak nie v tebe nad sebou? Na nijakom mieste. Vzďaľujeme sa a približujeme sa, ale na nijakom mieste. Ty, Pravda, vedieš všade všetkých, čo sa s tebou radia, a naraz odpovedáš všetkým, čo sa radia o rozličných veciach. Ty odpovedáš jasne, ale nie všetci ťa jasne počujú. Všetci sa radia, o čom chcú, ale nie vždy počujú, čo chcú. Tvojím najlepším služobníkom je ten, kto netúži tak veľmi počuť od teba, čo sám chce, ale skôr chce to, čo počul od teba.

 

Pane, len ty do mňa vidíš (sv. Augustín)

E-mail Tlačiť PDF
(7 hlasovaní, Priemerná známka: 4.43 )

Laska-nebo2Kiež poznám teba, ty, čo poznáš mňa, kiež ťa poznám, „ako som aj ja poznaný“. Ty, sila mojej duše, vojdi do nej a prispôsob si ju, aby si ju mal a vlastnil „bez škvrny a vrásky“. Toto je moja nádej, preto hovorím. A v tejto nádeji sa radujem, keď sa radujem rozumne. Všetko ostatné v tomto živote treba tým menej oplakávať, čím viac sa oplakáva, a tým viac treba oplakávať, čím menej sa to oplakáva. „Ty miluješ pravdu,“ lebo „kto ju koná, ide na svetlo“. Chcem ju konať vo svojom srdci pred tebou vyznaním a svojím perom pred mnohými svedkami.

 

Ty si Peter-Skala (sv. Lev Veľký)

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Peter2Z celého sveta je iba Peter vyvolený, aby stál na čele všetkých povolaných národov, všetkých apoštolov a všetkých Otcov Cirkvi. Hoci je v Božom ľude mnoho kňazov a mnoho pastierov a ako prvý ich riadi Kristus, predsa ich všetkých v pravom zmysle riadi Peter. Milovaní, Božia priazeň dala tomuto mužovi veľkú a obdivuhodnú účasť na svojej moci. A ak chcela, aby ostatní predstavení mali s ním niečo spoločné, neodoprela im to, ale dala skrze Petra.

 


Stránka 2 z 20
Úvahy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie