Misie - rôzne misijné témy

Kto je misionár? - 2 - Poslaný Otcom

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Stvorenie_clovekaAko odpovieš na otázku: „Prečo Boh Otec poslal svojho Syna na svet?“ Od tvojej odpovede - od tvojho pochopenia Kristovej misie totiž závisí to, ako budeš napĺňať svoju misiu - poslanie, ktorým ťa poveril Kristus. Pretože On sám povedal: „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás...“

 

Synoda o novej evanjelizácii

E-mail Tlačiť PDF

Benedikt_9"Znovu urobiť evanjelium stredobodom života dnešného človeka“ – k tomu nás pozýva Svätý Otec prostredníctvom synody o novej evanjelizácii. Tieto slová povedal predseda novovzniknutého pápežského dikastéria pre podporu novej evanjelizácie, arcibiskup Rino Fisichella, na margo synody, ohlásenej na Misijnú nedeľu 24.10.2010 Benediktom XVI. na rok 2012. Svätý Otec počas svätej omše pri príležitosti ukončenia Synody pre Blízky východ zdôraznil „urgentnú potrebu“ novej evanjelizácie predovšetkým v tradične kresťanských krajinách.

 

Kto je misionár? - 1 - Vyslanec

E-mail Tlačiť PDF
(3 hlasovaní, Priemerná známka: 4.67 )

Misie_ruky„Jeho život je náš život, Jeho misia je naša misia...“
Sv. Arnold Janssen

Byť misionárom – to by chcel byť, myslím, každý z nás, keď aspoň na chvíľu uvidí na vlastné oči, či počuje na vlastné uši o príkladoch mnohých odvážnych mužov a žien, ktorí dennodenne prežívajú dobrodružstvá a nebezpečenstvá, spojené s odvážnym ohlasovaním evanjelia v ďalekých exotických krajinách. Takými príkladmi sú páter Damián, František Xaverský, Jozef Freinademetz či samotná Matka Tereza a mnohí mnohí ďalší. Ak však príde k lámaniu chleba, často v nás zvíťazí pohodlnosť, lenivosť, či neochota opustiť všetko zabezpečené tu doma a vydať sa Bohu úplne do rúk do totálneho neznáma v dôvere, že On sa o svojich odvážnych milovaných vždy postará. A tak zostávame so svojimi snami často za oknami svojich domov, za stenami svojej práce, či vnútri vyhriatych áut hoci aj v dopravnej zápche, no predsa len doma. „Všade dobre, doma najlepšie...“ – ako hovorí staré slovenské príslovie.

 

Misijná nedeľa a požehnanie misií

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Misie_India3Predposledná októbrová nedeľa má prívlastok Misijná nedeľa. Vtedy sa v katolíckych kostoloch na celom svete viac hovorí o misiách a medzi iným sa aj konávajú zbierky na misie. Počuť však aj názory: "Či nemáme dosť svojich problémov? Máme svoje hospodárstvo, treba sa nám starať o seba, načo sa ešte zapodievať misiami niekde v ďalekej Afrike, či v Číne?" A predsa! Aj pre nás platí Kristov príkaz: "Choďte a učte všetky národy!". Máme šancu dokázať, že práce pre misie priniesli vždy požehnanie aj pre vlastný národ.

 

Misijný deň detí

E-mail Tlačiť PDF

Misie_Odrobinak2Pápežské misijné diela ponúkajú možnosť sláviť Misijný deň detí (MDD) a zároveň ponúkajú materiál pre kňazov a katechétov. Nech sa páči.

 


Stránka 1 z 4
Misie

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

RSS Nové články z tejto stránky

feed-image RSS článkov z misie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie