Hlavná stránka Biblia Konkordancia
Konkordancia

Dobrý pastier - SZ a NZ

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Pastier_oviec_pesPár citátov zo Sv. Písma, ktoré hovoria o nádhernom vzťahu, ktorý má Boh voči nám - ako milujúci dobrý pastier ku svojim ovečkám, ktoré hľadá, obväzuje, chráni a stará sa o ne s láskou milujúceho citlivého dobrého pastiera.

 

Srdce - SZ a NZ

E-mail Tlačiť PDF

Kniha5 Keď Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené na zlé, 6 Pán oľutoval, že stvoril človeka na zemi. Bol skormútený v srdci a povedal: 7 "Vyničím zo zemského povrchu ľudí, ktorých som stvoril: človeka i zvieratá, plazy i nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich urobil." 8 Iba Noe našiel milosť u Pána. Gn 6

 

Modlitba - NZ

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )
KnihaJEDNOMYSEĽNÁ MODLITBA

Spoločná modlitba - 19 A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. 20 Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." Mt 18

 

Múdrosť - NZ

E-mail Tlačiť PDF
KnihaBOŽIA MÚDROSŤ

Ježišov súd nad hriešnym pokolením - 16 Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na: svojich druhov: 17 "Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste." 18 Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria: "Je posadnutý zlým duchom." 19 Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: "Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!" No múdrosť ospravedlňujú jej skutky." Mt 11

 

Božie Slovo - NZ

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 4.00 )

Kniha17 Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. 18 Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. 19 Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v Nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. Mt 5

 

Viera - NZ

E-mail Tlačiť PDF

KnihaA čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; 29 a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich. 30 Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?! 31 Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: "Čo budeme jesť?" alebo: "Čo budeme piť?" alebo: "Čo si oblečieme?"! 32 Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. 33 Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. 34 Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia. Mt 6

 

Pravda - NZ

E-mail Tlačiť PDF

KnihaSpor o dani cisárovi - 15 Vtedy farizeji odišli a radili sa, ako by ho podchytili v reči. 16 Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami: "Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. 17 Povedz nám teda, čo si myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň, či nie?" 18 Ale Ježiš poznal ich zlomyseľnosť a povedal: "Čo ma pokúšate, pokrytci! 19 Ukážte mi daňový peniaz!" Oni mu podali denár. 20 Spýtal sa ich: "Čí je tento obraz a nápis?" 21 Odpovedali mu: "Cisárov." Tu im povedal: "Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu." 22 Keď to počuli, zadivili sa, nechali ho a odišli. Mt 22

 

 

Milosrdenstvo - SZ a NZ

E-mail Tlačiť PDF

KnihaKde všade sa vo Sv. Písme Starého a Nového zákona nachádza slovo "Milosrdenstvo"? Takýchto miest je k prekvapeniu obrovské množstvo... Nechajte sa prekvapiť sami - nech sa páči...

 

 

Nádej - NZ

E-mail Tlačiť PDF

Kniha22 Mužovia, Izraeliti, počujte tieto slová: Boh u vás potvrdil muža, Ježiša Nazaretského, mocnými činmi divmi a znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh skrze neho medzi vami urobil. 23 A vy ste ho, vydaného podľa presného Božieho zámeru a predvídania, rukami bezbožníkov pribili na kríž a zavraždili. 24 Ale Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci 25 Veď Dávid o ňom hovorí:
"Pána mám vždy pred očami,
lebo je po mojej pravici, aby som sa nezakolísal.
26 Preto sa raduje moje srdce
a môj jazyk plesá,
aj moje telo odpočíva v nádeji.
27 Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí
a nedovolíš, aby tvoj Svätý videl porušenie.
28 Ukázal si mi cestu života,
naplníš ma radosťou pred svojou tvárou."

Sk 2

 

Pokoj - NZ

E-mail Tlačiť PDF

Kniha76 A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu 77 a poučíš jeho ľud o spáse, 78 že mu náš Boh
z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi 79 a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja." Lk 1

 
Viac článkov...


Stránka 1 z 2
Biblia

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie