Hlavná stránka Úvahy Meditácie na každý deň
Meditácie na každý deň

Sklamanie a nesplnené sny

E-mail Tlačiť PDF
(6 hlasovaní, Priemerná známka: 4.17 )

emaus

 

Už sme ich neraz zažili, a, aby sme neboli naivní, povedzme si pravdu, ešte sa neraz zopakujú. Je strašné, ak si človek v živote začne všímať iba tieto momenty. Môže sa stať, že to všetko skončí v rozčarovaní a depresii, kvôli ktorým sa oddiali od Boha, od ľudí, ba i od seba samého – veď má zmysel starať sa o niečo, ak to znova nevýjde?
Iní rozmýšľajú ináč, a aby neprepadli dlhotrvajúcemu smútku, opúšťajú miesta spojené s neúspechu, a utekajú za novým šťastím, v nádeji, že ho tentokrát nájdu.

 

Za koho ma pokladáš?

E-mail Tlačiť PDF

Jezis_tvar3"Za koho ma pokladajú zástupy?" (Lk 9, 18).

"Výsledky sú v norme," povedali apoštoli Ježišovi. "Najaktuálnejší prieskum ukazuje, že mnohí ťa pokladajú za Jána Krstiteľa. Stojíš si pevne za svojimi výrokmi, si však ozajstný človek. Preukazuješ lásku, no nebojíš sa napádať aj zaužívaný stav vecí. Na druhej strane si trochu náročný na pokánie a to sa niektorým ľuďom nepáči. Iní ľudia ťa zas považujú za proroka Eliáša. Vidia v tebe možnosť návratu k slávnym dňom, v ktorých žil náš ľud v pokoji a nikto ho neutláčal."

 

Hľadajte kráľovstvo!

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Kralovstvo"Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše" (Mt 6, 33).

Na prvý pohľad sa môže zdať, že Ježiš od nás očakáva, že sa nad ubíjajúcu realitu svojho života povznesieme až natoľko, že sa doň ani nezapojíme. Alebo že má pre nás akési odskúšané zaklínadlo, ktoré nám zabezpečí materiálne bohatstvo. Ani jedno z toho nie je správne. Ježiš sa naozaj chce postarať o naše potreby, aj tie materiálne, a chce, aby sme sa o ne primeraným spôsobom starali aj my. Hľadať však najprv jeho kráľovstvo znamená dovoliť Bohu, aby formoval naše postoje a konanie.

 

Roztrhnúť si šaty

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Odpustenie2"Videl si, ako sa Achab predo mnou pokoril?" (1 Kr 21, 29).

Achab bol jedným z najskazenejších izraelských kráľov a prorok Eliáš strávil väčšinu svojho pôsobenia bojom proti Achabovmu a Jezabelinmu modlárstvu. Jeden zo svojich najzákernejších činov vykonal Achab v spolupráci so svojou ženou Jezabel. Ich sused Nabot vlastnil veľmi dobrú a úrodnú vinicu. Achab po nej tak veľmi zatúžil, že nechal Jezabel, aby falošne obvinila Nabota z veci, za ktorú ho potom popravili. Nabot bol teda odstránený z cesty a Achab si mohol privlastniť jeho vinicu. Skazonosná sila opäť raz triumfovala nad bezmocnosťou a zraniteľnosťou - až kým tam Boh neposlal Eliáša.

 

Oko za oko, zub za zub!

E-mail Tlačiť PDF

Oko"Oko za oko, zub za zub!" (Mt 5, 38).

Našim moderným ušiam znie takáto spravodlivosť pomstychtivo a ukrutne, však? V ranom Izraeli sa však tento zákon naozaj považoval za principiálne progresívnejší a miernejší než spôsob, akým sa bežne zaobchádzalo so zločincami. V skutočnosti bol jedným z najväčších príspevkov Starého zákona ku kultúre Blízkeho východu.

 

Otázka lásky

E-mail Tlačiť PDF
(3 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

V_chrame"Syn môj, čo si nám to urobil?" (Lk 2, 48).

V chráme zaujal mladý Ježiš židovských učencov dialógom. Židia od staroveku až podnes majú pôžitok z takého rozhovoru: kladenie a zodpovedanie otázok. Sľubný mladý učenec neopakoval len to, čo povedal jeho rabbi. Otázkami sa snažil preniknúť hlbšie. Niekedy použil rečnícke otázky, inokedy hypotetické. Tak či onak, vždy smerovali k plnšiemu pochopeniu právd o Bohu a jeho prikázaniach.

 

Spravodlivosť lásky

E-mail Tlačiť PDF

Laska2"Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov..." (Mt 5, 20).

Zaodel si sa dnes Kristovou spravodlivosťou? Zamysli sa nad tým, ako nás Ježiš vyzýva žiť ako kresťania. Každý deň stojíme pred nespočetnými rozhodnutiami, no svet nás presviedča, aby sme sa nad ničím dôkladnejšie nezamýšľali. Len nájdime rýchle a jednoduché riešenie na každý problém a budeme šťastní. Takéto zmýšľanie si nachádza cestičku ešte aj do nášho chápania kresťanského života.

 

Živé dôkazy Božej lásky

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Maca"Vyslyš ma, nech tento ľud pozná, že ty, Pane, si Boh a že ty si obrátil ich srdce" (1 Kr 18, 37).

Týmito slovami sa Eliáš modlil na vrchu Karmel, keď prosil Pána, aby zoslal oheň na jeho obetu, ktorú polial vodou. Vedel, že ak Izraeliti zakúsia Pánovu moc, oľutujú svoje modlárstvo a vrátia sa späť k jedinému pravému Bohu.

 

Byť Jeho rukami

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Ruky_v_ruke"Múky z hrnca neubudne a v krčahu nebude chýbať olej" (1 Kr 17, 14).

Počas prenasledovania prvotnej Cirkvi nariadil rímsky prefekt diakonovi Vavrincovi, aby odovzdal cirkevný majetok. Vavrinec reagoval tak, že namiesto striebra a zlata zhromaždil siroty a vdovy, chudobných, chorých a umierajúcich, o ktorých sa Cirkev starala. Prefektovi povedal: "Títo sú bohatstvom Cirkvi."

 

Blahoslavení chudobní v duchu

E-mail Tlačiť PDF

ChudobniNemalo by nás prekvapiť, že väčšina populárnych príručiek o formovaní úspešného človeka je zameraná presne na jednu vec: aby si človek pomohol sám. Mnohé z nich sľubujú, že odhalia naše skryté schopnosti alebo nám ukážu bohatstvo a šťastie, ktoré by sme mohli získať, ak prestaneme odkladať svoje sny a začneme robiť to, po čom sme odjakživa túžili. Ak by sme všetku energiu zamerali na dosiahnutie svojho cieľa - i keby to znamenalo zabudnúť na ľudí okolo seba - budeme šťastní.

 


Stránka 1 z 2
Úvahy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie