Sv. omša

Sv. omša - 9 - Príprava - 2 - Úmysel

E-mail Tlačiť PDF
(8 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Eucharistia2MKedysi naše babičky, kým ešte žili, využívali každú aj najmenšiu možnosť obetovať sv. omšu za niekoho zo svojich príbuzných. Dnes sa už toľko ľudí nehrnie do sakristií zapisovať na sv. omše – aj keď na Slovensku v niektorých dedinkách je to ešte poriadna tlačenica väčšinou však kvôli babičkám, ktoré tam ešte ako tak žijú. Babičky podvedome kdesi v srdci cítili, akú veľkú cenu má sv. omša pre spásu nielen mŕtvych ale aj živých príbuzných. O čo vlastne v obetovaní sv. omše ide? Čo sa tam deje? A prečo je tak dôležité využiť každú možnosť obetovať sv. omšu na nejaký úmysel?

 

Sv. Omša - 8 - Príprava - 1 - Očistenie sa

E-mail Tlačiť PDF
(8 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Umyvanie2Na začiatku každej sv. omše sa snažíme v úkone kajúcnosti očistiť svoje duše, aby boli dostatočne pripravené na stretnutie s nekonečne čistým, svätým, milujúcim Bohom. Väčšinou však toto posvätné ticho svojou dĺžkou nestačí na spomenutie svojich prehrešení, tobôž na oľutovanie z hĺbok srdca. Každý totiž potrebuje rôzne dlhý čas – záleží od každého, čo sa v jeho srdci udialo od posledného stretnutia s Pánom. Nie je možné na začiatku sv. omše udeliť každému dostatočné množstvo času. Preto vás pozývam, aby sme svoju dušu očistili ešte pred sv. omšou. Ako?

 

Sv. omša - 7 - Pokľaknutie

E-mail Tlačiť PDF
(8 hlasovaní, Priemerná známka: 4.50 )

PoklaknutieDnes už tak často nevidíme v živote okolo nás, žeby niekto pred niekým kľakal. Akurát sa občas stane, že nejaký mladý romantik si pri vyznávaní lásky pred svojou milovanou pokľakne na jedno koleno. No pokľaknúť pred šéfom svojej firmy – to sa jednoducho nerobí, nepatrí a vôbec – je to jednoducho trápne.

Jediné kľačanie, ktoré zostalo ešte zo starých čias, je práve pokľaknutie pri vstupe do kostola a kľačanie v kostole pri modlitbe. A tak prichádzame k druhému úkonu, ktorý nasleduje po prežehnaní pri vstupe do kostola, a tým je pokľaknutie.

 

Sv. omša - 6 - Prežehnanie sa pred vstupom

E-mail Tlačiť PDF
(5 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

KrizovaCestaVo východných gréko-katolíckych či pravoslávnych cirkvách sa oddávna začínala liturgia okiadzaním celého priestoru kostola a pokropením svätenou vodou. Kedysi pred 2. vatikánskym koncilom  bolo aj v rímskej liturgii viac kropenia svätenou vodou či okiadzania celého chrámu. Keďže kadidlo aj voda sú posvätené, tento obrad mal za úlohu predovšetkým vyčistiť chrám - vyhnať z priestoru chrámu všetkých zlých duchov, ktorí sa do chrámu dostali buď spolu s veriacimi, ktorí urobili nejaké zlo a pred vstupom do chrámu sa neočistili, nezbavili zla, ktoré urobili, alebo sa do chrámu tí zloduchovia zatúlali v snahe škodiť veriacim, odvádzať ich od právd viery, vsievať im do srdca pochybnosti. Svätená voda a posvätené kadidlo ich páli, ničí, smrdí im. Preto musia utiecť a chrám sa takto pred sv. omšou vždy vyčistil.

 

Sv. omša - 5 - Vstup do chrámu

E-mail Tlačiť PDF
(6 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Vstup-do-kostolaAko sa každý z nás rád vracia na miesto, kde ho prijímajú takého aký je, kde ho milujú, kde sa necíti sám a opustený ale obklopený milovanými – jednoducho domov, tak by sme mali aj my – dcéry a synovia Nebeského Otca radi vracať do Domu, kde On stále prebýva.

 

Sv. omša - 4 - Chrám - miesto kde sa nebo spája so zemou

E-mail Tlačiť PDF
(2 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Chrám KatedrálaChrám, do ktorého vstupujeme, je zvláštne miesto v porovnaní s priestorom, ktorý ho obklopuje. Keď na tom mieste chrám ešte neexistoval, to miesto sa nijak neodlišovalo od okolia. Niekto sa však v určitom čase rozhodol, že presne na tom mieste postaví špeciálnu budovu – chrám, ako miesto, kde sa nebo spojí so zemou, kde bude mať človek možnosť "nahliadnuť do neba".

 

Sv. omša - 3 - Vyčistiť chrám duše

E-mail Tlačiť PDF
(5 hlasovaní, Priemerná známka: 4.80 )

ChrámKristus na nás na sv. omši čaká, aby nás naplnil všetkými vyberanými milosťami, ktoré majú našu dušu posilniť, uzdraviť, očistiť a nasýtiť tak, aby bola schopná ďalej kráčať a zvládnuť úlohy, ktoré sú pre ňu na dané obdobie pripravené... My sme však tak plní všetkých možných vecí, ktoré do našich duší nepatria, že keď tam chce Kristus vložiť svoje dary a milosti, nemajú sa už ako dostať do preplneného srdca, odrážajú sa, stekajú po povrchu a dnu sa vôbec nedostanú. Ako sa hovorí: „Plný krčah nenaplníš... Musíš ho najprv vyliať...“

 

Sv. omša - 2 - Príprava - Dar

E-mail Tlačiť PDF
(3 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

DarAby sme ľahšie chápali, čo v plnosti znamená sv. omša, pripodobním sv. omšu návšteve, ktorú organizujeme buď sami alebo celá rodina pri príležitosti narodenín alebo nejakého sviatku niekoho, koho máme radi, prípadne iba jednoduchej priateľskej návšteve priateľ priateľa.

Čo zvyčajne robíme, keď ideme na nejakú návštevu? Hovorí sa, že sa nepatrí prísť na návštevu s prázdnymi rukami, predovšetkým vtedy, keď sa jedná o narodeniny, meniny, výročie svadby, alebo iný významný sviatok nášho priateľa, priateľky. Preto každý z nás už niekoľko dní pred návštevou premýšľa a láme si hlavu nad tým, aký darček by mohol svojmu priateľovi priniesť.

 

Sv. omša - 1 - Čo je to sv. omša?

E-mail Tlačiť PDF
(3 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Sv. omša 1Možno sa niektorí z vás budú pýtať: „A prečo ste vybrali ako tému prvého seriálu katechéz práve sv. omšu a nie niečo iné, zaujímavejšie? Sv. omša je už tak zovšednelá...“ Nuž, preto svätá omša, pretože je to ten najväčší a najdokonalejší zázrak a zážitok, ktorý môžeme tu na zemi zažiť. Nič silnejšie a mocnejšie pod slnkom nebolo a ani nebude... Prečo?

 


Katechézy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie