Hlavná stránka Katechézy Vieroučné témy
Vieroučné témy

Spoločná svätosť 2 - Od Oľgy do Antona

E-mail Tlačiť PDF

Sv.Olga2MMilí misijní priatelia, ako všetci viete, kresťanstvo sa v Kyjevskej Rusi začalo šíriť vďaka dvom kresťanským panovníkom, z ktorých prvou bola Oľga, ktorú pravoslávni kresťania nazývajú – „apoštolom rovná“. V katolíckom chápaní ide o apoštola-misionára, ktorý ako prvý úspešne prináša Evanjelium na pohanskú zem, ako to na Veľkej Morave uskutočnili sv. Cyril a Metod. Rovnakú zásluhu na kristianizácii Kyjevskej Rusi má aj Oľgin vnuk – Vladimír. Obaja, spoločne s dvoma synmi Vladimíra – Borisom a Olegom, i s Mojsejom Uhrínom (Mojžiš Uhorský), ktorý je nám menej známy, hoci pochádzal z Uhorska, pravdepodobne niekde z Východného Slovenska, sú spoločnými svätými Katolíckej i Pravoslávnej cirkvi, keďže žili ešte do schizmy Katolíckej a Pravoslávnej Cirkvi.

 

Duch Svätý - 1 - On nie je holubica!

E-mail Tlačiť PDF
(14 hlasovaní, Priemerná známka: 4.50 )

Trojica_-_Rubljev_IkonaObrazy a symboly Ducha Svätého sa počas dvoch tisícročí vnímania jeho pôsobenia veľmi nezmenili. Keďže presne nevieme, ako si predstaviť Ducha Svätého (nikto ho predsa nevidel tak zreteľne ako apoštoli Ježiša), využívame iba obrazy, ktoré používajú svätopisci vo Sv. Písme: holubica, oheň, svetlo, pečať, Boží prst, ruka, oblak, voda, pomazanie. Duch Svätý však nie je vo svojej podstate ani jedna z týchto vecí – on nie je holubica, nie je oheň, nie je svetlo, pečať, nejaký prst, ruka, oblak, voda či pomazanie. Duch Svätý je v prvom rade osoba a všetky symboly, ktorými si pomáhame, sú iba prejavy konania a pôsobenia tejto osoby.

 

Zmŕtvychvstanie Krista - tajomná nadsvetová udalosť

E-mail Tlačiť PDF
(11 hlasovaní, Priemerná známka: 4.64 )

Dieťa údivPrečo je pre nás, kresťanov, zmŕtvychvstanie Krista tak veľmi dôležité? Prečo Pavol vo svojich listoch doslova píše, že ak Kristus nevstal zmŕtvych, márna je naša viera, a ak len v tomto živote máme nádej v Krista – teda, ak nevstal a ostal mŕtvy ležať v hrobe, sme najúbohejší zo všetkých ľudí? Prečo je teda vstanie zmŕtvych samotného Krista tak veľmi dôležité? Nestačí to vzkriesenie, ktoré Kristus urobil Jairovej dcére, Naimskému mládencovi alebo Lazarovi? Ak nestačí, čím bolo Kristovo zmŕtvychvstanie iné? Údiv nad tajomstvom zmŕtvychvstania Krista napĺňa srdcia ľudí všetkých čias... Tak skúsme sa pozrieť na jeho zmysel a význam pre nás aj my...

 

Dôkazy smrti a zmŕtvychvstania Krista - 2 - Zmŕtvychvstanie

E-mail Tlačiť PDF
(14 hlasovaní, Priemerná známka: 4.93 )

Ježiš - Turínske plátnoO Ježišovej smrti teda už pochybnosti viac-menej rozptýlili dôkazy, ktoré sme uviedli v predchádzajúcej časti a tentoraz by som sa chcel spolu s vami pozrieť na dôkazy Ježišovho zmŕtvychvstania. Samozrejme, ako vždy nepôjde o 100%-né dôkazy, pretože v momente zmŕtvychvstania v noci zo soboty na nedeľu nikto z ľudí v hrobe, okrem Ježiša nebol. Preto nám môžu o Ježišovom zmŕtvychvstaní hovoriť iba neskorší svedkovia prázdneho hrobu a to, ako to v hrobe vyzeralo po odvalení kameňa. Poďme teda na to.

 

Dôkazy smrti a zmŕtvychvstania Krista - 1 - Smrť Ježiša

E-mail Tlačiť PDF
(16 hlasovaní, Priemerná známka: 4.19 )

Ježiš - Turínske plátnoMnohí neveria v zmŕtvychvstanie Krista. Považujú ho iba za halucinácie apoštolov, ktorí si všetko vymysleli, pretože boli veľmi smutní a skleslí zo smrti svojho majstra a z nevyplnených túžob po jeho kráľovstve, o ktorom toľko rozprával. Nuž a aby všetko tak povediac zamietli pod koberec, začali hovoriť, že to kráľovstvo to Ježiš uuurčite myslel také iné napríklad duchovné kráľovstvo a Ježiš normálne ožil, ale už v takom inom tele, ktoré mohlo prechádzať cez zatvorené dvere, mohol sa zrazu vypariť a zmiznúť a videli ho iba vyvolení, nie všetci ľudia. Jednoducho z dobrého človeka Ježiša apoštoli svojimi túžbami vytvorili sci-fi fantazijného supermena v nejako novom duchovnom svete.

 

Fyzické utrpenie Krista (lekárske hľadisko)

E-mail Tlačiť PDF
(48 hlasovaní, Priemerná známka: 4.46 )

Umučenie KráľFyzické utrpenie Krista bolo veľmi veľké, no Kristus prežíval omnoho väčšie duchovné utrpenie. Koniec koncov, Boh si vybral svojich služobníkov, ktorých obdaril stigmami na rukách, nohách a boku (sv. František z Assisi, sv. Edita Steinová, sv. páter Pio), alebo služobníkov, ktorí vo svojich víziách prežili utrpenie Krista (bl. Anna Katarína Emmerichová, Mária Valtorta).

 

Tajomstvo kríža - 3 - Tajomstvo utrpenia Boha

E-mail Tlačiť PDF
(12 hlasovaní, Priemerná známka: 4.33 )

Tajomstvo utrpenia BohaUž vieme, že Boh – Otec poslal svojho milovaného jediného Syna z lásky a on slobodne z lásky prišiel, aby zachránil ľudstvo. Prečo ale musel taktýmto spôsobom zachraňovať človeka? Príčina, prečo musel Ježiš ako Syn za nás trpieť teda nie je v Bohu – v jeho hneve, ale v nás - v niečom, do čoho sme sa my ľudia dobrovoľne namočili, zaplietli a čo nás odnášalo a ešte aj dnes odnáša od Boha ďaleko do tmy, prázdna a chladu. Tou príčinou je v hriech. Nebolo teda inej cesty.

 

Tajomstvo kríža - 2 - Tamjomstvo rozhodnutia Syna

E-mail Tlačiť PDF
(12 hlasovaní, Priemerná známka: 4.58 )

Rozhodnutie SynaBoh sa teda rozhodol zachrániť človeka, ktorý sa dobrovoľne od neho vzďaľoval. Nemohol nechať nádherné dielo svojich rúk len tak sa bez žiadnej pomoci stratiť navždy v tme a v zatratení ďaleko od svojho milovaného Stvoriteľa. A tak vymyslel geniálny plán. Podľa mňa ho mal vo svojej mysli už veľmi dávno, keďže vo svojej vševedúcnosti vedel, ako to všetko skončí, ak stvorí tak nádhernú ale predsa len slobodnú bytosť, akou bol človek. Už pri odchode človeka z jeho prítomnosti – padajúceho v temnotu, vzďaľujúceho sa od neho – Lásky – stihol ho v tej rýchlosti ešte ubezpečiť, že to nejako vyrieši, že pošle Spasiteľa a ten ho znovu vráti späť k nemu – Láske a človek opäť bude šťastný a milovaný. Nikto z ľudí však ani len netušil, že tým Spasiteľom bude jeho jediný milovaný Syn...

 

Tajomstvo života, smrti a večného života po smrti ukryté v žene

E-mail Tlačiť PDF
(7 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Dieta a matkaDnes, na sviatok Zvestovania Pána, kedy anjel Gabriel prišiel Máriu požiadať prosbou od samého Boha, aby sa stala Matkou jeho Syna, by som chcel poodhaliť tajomstvo nášho života tu na zemi, našej smrti a nášho prechodu do nového sveta, ktoré vložil Boh práve do vás, milé ženy - na tajomstve zrodenia nového života v žene, v matke nám Boh ukazuje nádherný obraz toho, ako to všetko okolo nás funguje.

 

Tajomstvo kríža - 1 - Tajomstvo hriechu

E-mail Tlačiť PDF
(9 hlasovaní, Priemerná známka: 4.56 )

Hriech slepotaNa počiatku Boh stvoril človeka úplne čistého ako kryštál. Vo svetle Boha tento kryštál, tento nádherný diamant žiaril neopísateľnou krásou – koniec koncov, bolo to veľdielo, vrchol stvorenia. Nie všetci anjeli však naň hľadeli s obdivom a úžasom. Boli aj takí, ktorí znenávideli Boha a všetko, čo stvoril a teda znenávideli aj človeka a postarali sa veľmi jednoducho o to, aby tento diamant vyhasol a stratil svoju krásu.

 


Katechézy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie