Hlavná stránka Úvahy O úcte k Bohu
O úcte k Bohu

Vianoce, viem čo oslavujem!?

E-mail Tlačiť PDF
(4 hlasovaní, Priemerná známka: 4.50 )

vianocVianoce sú od novembra obľúbeným heslom mnohých ľudí, v prvom rade však obchodníkov, pre ktorých je tento sviatok zlatou baňou roka. Veď aj preto sa posledné dve adventné nedele volajú strieborná a zlatá, lebo prinášajú zvýšený zisk posledných nákupov. Neskôr, začiatkom decembra sa týmito sviatkami začínajú nadchýnať deti, ktoré očakávajú darčeky, poprípade po nich zvedavo pátrajú a píšu vo svojich školských úvahách. A nakoniec sa predsa len nájde skupina ľudí, vôbec nie zanedbateľná, ktorá v presný čas slávi podstatu Vianoc – Ježišovo narodenie.

 

Rozprava o láske k blížnemu u sv. Terézie z Lisieux

E-mail Tlačiť PDF

Terezia_5Len láska k blížnemu môže dať odvahu môjmu srdcu (Rkp. C, 16ro)

Boží služobník Ján Pavol II, 19. októbra 1997 na námestí sv. Petra v Ríme, počas sv. omše a slávnostného vyhlásenia svätej Terézie z Lisieux za Učiteľku Cirkvi povedal okrem iného takéto slová: "Terézia z Lisieux nielenže porozumela a opísala hlbokú pravdu o Láske, ktorá je centrom a srdcom Cirkvi, ale tou láskou žila veľmi intenzívne počas svojho krátkeho života. Práve tá jednota medzi doktrínou a konkrétnou skúsenosťou, pravdy a života, náuky a praktizovania, svieti hlavne v jej osobe a robí z nej vhodný vzor k nasledovaniu, zvlášť pre mladých ale aj pre tých, ktorí hľadajú pravdivý, skutočný zmysel života... Nový učiteľ Cirkvi v osobe sv. Terézie v dnešných časoch, tak veľmi poznačených povrchnou a pôžitkárskou kultúrou nás učí otvárať srdce tým, ktorí sú smädní po pravde a živote."

 

Aktuálnosť života a posolstva sv. Terézie z Lisieux pre človeka dnešnej doby

E-mail Tlačiť PDF
(5 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Terezia_15Pre potvrdenie aktuálnosti sv. Terézie z Lisieux by sme mohli uviesť rady tých, ktorých život rozhodným spôsobom ovplyvnilo poznanie posolstva tejto svätice. Patria medzi nich viacerí filozofi minulého storočia, spisovatelia, politici, umelci, významné osobnosti Cirkvi, ale predovšetkým zástupy "malých duší", ktoré ostávajú nepoznané. Ide tu o ľudí veriacich, ktorí vďaka sv. Terézii našli cestu k prehĺbeniu ich duchovného života a vzťahu s Bohom, ale rovnako aj o neveriacich, ktorí vďaka nej našli uprostred svojho hľadania prítomnosť živého a milujúceho Boha.

 

Cesta duchového detstva - cesta k svätosti

E-mail Tlačiť PDF
(4 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Dieta_oci3Každý človek sa vo svojich ašpiráciách túži stať niekým väčším, než je v prítomnosti. Neuspokojuje sa s tým, čo má teraz a so svojím postavením. Ani dobrá tohto sveta, ani - ako potvrdzuje II. Vatikánsky koncil v Pastoračnej konštitúcii o Cirkvi - všetky výdobytky techniky, hoci veľmi užitočné, nedokážu utíšiť nepokoj človeka (porov. GS 18). Svojou hĺbkou totiž človek presahuje celú materiálnu skutočnosť. Okrem prvkov materiálneho sveta v sebe totiž obsahuje duchovný a nesmrteľný prvok. Taktiež je schopný dospieť k pravde a dosiahnuť múdrosť (porov. GS 14 - 15). Človek túži po nekonečne. Svoje najhlbšie túžby realizuje vtedy, keď dokáže rozoznať povolanie k večnosti a usmerní svoj život na Boha.

 

Cesta duchovného detstva I.

E-mail Tlačiť PDF
(3 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Deti_skokP. Rudolf Bartal, OCD sa spolu s nami zamýšľa nad cestou duchovného detstva, ktorú nám naznačila svojím životom sv. Terezka Ježiškova. Započúvajte sa do prvého dielu...

 

Cesta duchovného detstva II. Pokora

E-mail Tlačiť PDF

Deti_skokP. Rudolf Bartal, OCD sa spolu s nami zamýšľa nad cestou duchovného detstva, ktorú nám naznačila svojím životom sv. Terezka Ježiškova. Druhý diel je o pokore.

 

 

Cesta duchovného detstva III. Chudoba ducha

E-mail Tlačiť PDF

Deti_skokP. Rudolf Bartal, OCD sa spolu s nami zamýšľa nad cestou duchovného detstva, ktorú nám naznačila svojím životom sv. Terezka Ježiškova. Tretí diel je o Chudobe ducha.

 

 

 

 

Cesta duchovného detstva IV. Dôvera

E-mail Tlačiť PDF

Deti_skokP. Rudolf Bartal, OCD sa spolu s nami zamýšľa nad cestou duchovného detstva, ktorú nám naznačila svojím životom sv. Terezka Ježiškova. Štvrtí diel je o Dôvere.

 

 

 

 

 

Cesta duchovného detstva V. Láska

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Deti_skokP. Rudolf Bartal, OCD sa spolu s nami zamýšľa nad cestou duchovného detstva, ktorú nám naznačila svojím životom sv. Terezka Ježiškova. Piaty diel je o Láske.

 

 

 

 

 

Si diamant nevyčísliteľnej hodnoty

E-mail Tlačiť PDF
(9 hlasovaní, Priemerná známka: 4.56 )

Diamant žiariKaždý z nás je drahokamom nezaplatiteľnej ceny, stvorený na to, aby nechal cez seba svietiť svetlo, ktoré vychádza z Boha – z jeho srdca a tak ukazoval Jeho svetlo ešte vo väčšej kráse v spleti najrôznejších farieb, na ktoré sa Jeho svetlo pri prechode našou dušou premieňa... Každý z nás je originálnym jedinečným diamantom, ktorý prepúšťa svetlo Svetla svojím neopakovateľným spôsobom.

 


Stránka 1 z 2
Úvahy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie