Hlavná stránka Ako pomôcť misiám?
Formy pomoci misiám

Tehlička pre Južný Sudán

E-mail Tlačiť PDF

Juzny_SudanNa Popolcovú stredu, 22. februára začali aktivity k 7. ročníku Tehličky, do ktorého je zapojených takmer 200 škôl, farností, mládežníckych stredísk, organizácii a pod. Môžete sa zapojiť aj vy... :)

 

Misijný omšový spolok

E-mail Tlačiť PDF
(11 hlasovaní, Priemerná známka: 4.55 )

Misijny_omsovy_spolokĎalšou formou pomoci misiám je "Misijný omšový spolok" na česť Najsvätejšej Trojice. Bol založený v Steyle v roku 1910 na podporu misijných aktivít Spoločnosti Božieho Slova. Do tohoto misijného spolku sa môže zapísať ako člen každý človek - predovšetkým žijúci človek. Do tohto spolku však môže každý zapísať aj svojich príbuzných zosnulých, dokonca ľudí, ktorí sú cudzí, no chce im pomôcť, alebo ich obrátiť a priviesť k Bohu. Ako tento spolok funguje a ako pomáha misiám každý člen tohto spolku? Čítajte ďalej...

 

Daruj kravu – zachrániš život!

E-mail Tlačiť PDF
(13 hlasovaní, Priemerná známka: 4.85 )

Jedna z ďalších foriem pomoci misiám sa objavila priamo predo mnou v Sibíri. Už niekoľko rokov ňou veľmi efektívne pomáhajú rodinám, ktoré stratili hlavný zdroj obživy – ich domáce zviera zahynulo, alebo otec či matka zostali bez práce a tým aj bez peňazí na živobytie, alebo niekto z rodiny vážne ochorel a jeho choroba zhltla a stále hltá všetky zdroje financií v rodine. Túto zaujímavú formu pomoci podľa mojich zdrojov priniesli tu na Sibír Nemci. O akú kravu a záchranu života ide?

 

Pomôž - pomôžu aj tebe!

E-mail Tlačiť PDF
(4 hlasovaní, Priemerná známka: 4.25 )

Ruky-BohMStaré dobré pravidlo znie: "Čokoľvek chceš, aby ľudia robili vám, robte aj vy im." Myslím, že to veľmi dobre platí aj v oblasti pomoci tým, ktorí si zatiaľ nedokážu sami pomôcť, možno kvôli nám, ktorí na bohatej severnej pologuli žijeme v takom prepychu a v takom mimoriadnom zabezpečení, že sa nedá ani trochu porovnať s južnou pologuľou, ktorú sme  aj my Európania a Američania svojím spôsobom priviedli do takého stavu, v akom je - samozrejme, nehovorím o všetkých, ale ruku na srdce - je nás dosť, čo si nežijeme zle, nehladujeme a niektorí dokonca od tej radosti nevedia, čo s peniazmi, a tak ich bezhlavo utrácajú kde sa dá... aj tak sa dá prežiť život... ale je tu aj iná možnosť, ktorú praktizujú mimochodom aj mnohé populárne osobnosti - časť svojho darovať tam, kde sa to naozaj použije na dobré účely... krajinám tretieho sveta, prípadne ľuďom ,ktorí aj v našom okolí skutočne potrebujú pomoc, predovšetkým mladé rodiny s nedostatkom financií - aj takých si musíme všímať a pomáha im, inak sa mnohé rodiny môžu aj našou nečinnosťou rozpadať. Ponúkam vám teda niekoľko možností.

 

Ako cez Advent pomôcť misiám?

E-mail Tlačiť PDF
(5 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

PomocVšetci do misií ísť nemôžeme. Ponúkam vám návrh, ktorý by ste mohli vo svojich farnostiach zrealizovať. Ako teda konkrétne pomôcť misiám p.očas adventu? Najprv vám porozprávam svoju skúsenosť z pastoračného roka v Terchovej, kedy sme sa počas Veľkého pôstu rozhodli pomôcť misionárovi Martinovi Cingelovi v Keni pri stavbe nemocnice pre rodičov a deti choré na aids. Keďže nemocnicu Martin už začal stavať, prosil svojich rodákov o finančnú pomoc. Pán farár Ján Halama SVD navrhol veľmi zaujímavý spôsob zbierky na tento dobročinný cieľ: „Nebudeme dávať niečo navyše.

 

Adopcia tried v škole - Sudán

E-mail Tlačiť PDF

Trieda v SudáneSAVIO (Slovak Activity Volunteer International Organization) je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora rozvojových a humanitárnych projektov. Zameriava sa predovšetkým na pomoc deťom a mladým ľuďom v menej rozvinutých krajinách. Snaží sa odstraňovať príčiny chudoby, šíriť modely mierového fungovania spoločnosti, zlepšovať medziľudské vzťahy, motivovať a rozvíjať miestne sily spoločenstva. Aj preto sa sústreďuje najmä na podporu formálneho i neformálneho vzdelávania.

 

Ako pôstom pomôcť misiám?

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

DobrovolniciVeľký pôst ako príprava na najväčšie oslavy kresťanstva – oslavy Ježišovej vykupiteľskej smrti a zmŕtvychvstania - je vynikajúcim časom vhodným na praktizovanie sebazapierania. Veď ani Ježišovo zmŕtvychvstanie a tým aj naša spása nebola možná bez Kristovho sebazaprenia - išlo doslova o zaprenie jeho samého – jeho božstva, jeho moci, ktorú mohol použiť proti svojmu nevďačnému stvoreniu a jedným šmahom ruky zmiesť ho zo sveta. Zriekol sa seba samého a tak nám pomohol objaviť seba samých – kým sme skutočne, objaviť, že sme cennými a vznešenými synmi a dcérami Najvyššieho, ktorému sa v nebi klaňajú všetky nebeské bytosti a s úctou a bázňou pred ním padajú na kolená. Vďaka Kristovej obeti na kríži sme opäť nadobudli to, čo sme svojím prilipnutím k zlu dobrovoľne stratili. Ježišovo sebazaprenie má teda pre nás obrovskú hodnotu a zmysel. A preto ani naše sebazaprenia nie sú zanedbateľné, aj ony totiž môžu mnohým pomôcť pochopiť a porozumieť, kým skutočne sú. Čas pôstu, ktorý sa práve začal, je charakteristický zriekaním sa toho, čo nám bráni vo výhľade na cieľ našej púte na zemi – na nebo a život s Bohom.

 

 

2% zo svojich daní ako podpora misií

E-mail Tlačiť PDF
Myslienky

Každý rok majú občania Slovenska možnosť rozhodnúť o tom, aby bez zvyšovania svojich osobných finančných nákladov podporili zo svojich daní nielen rôzne neziskové organizácie, ale aj misie a aktivity misionárov.

 

 

Ako môžeš pomôcť misiám?

E-mail Tlačiť PDF
(3 hlasovaní, Priemerná známka: 4.67 )

OknoČasto ťa možno trápie tieto otázky:

"Ako by som ja mohol pomôcť tým, ktorí sú na tom horšie ako ja?
Dnes, keď každú korunu vedia rôzne nadácie zneužiť na vlastné záujmy, komu dôverovať?
Financie sú jedinou formou pomoci týmto ľuďom?"

V tomto článku by sme ti chceli aspoň načrtnúť pár možností, ako ľuďom v misiách pomôcť. Nech sa páči...

 


Misie

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie