Hlavná stránka Ázia Rusko Rusko - základné informácie

Rusko - základné informácie

E-mail Tlačiť PDF
(8 hlasovaní, Priemerná známka: 4.13 )

RuskoRusko je najväčšia a najľudnatejšia republika Spoločenstva nezávislých štátov. Rozlohou má prvenstvo medzi štátmi sveta. Zaberá prevažnú časť východnej Európy a celú severnú Áziu. Siaha od Fínskeho zálivu Baltského mora po okrajové moria Tichého oceánu. Rusku patrí aj priľahlá oblasť Arktídy. Veľká vzdialenosť v rovnobežkovom smere spôsobuje časový rozdiel 10 hodín. Povrch Ruska je členitý a rozmanitý. Nížiny zaberajú približne polovicu územia. Rieky sú vodnaté a odtekajú z prevažnej časti územia do Severného ľadového oceánu. Najväčší význam pre dopravu má Volga. Podľa počtu obyvateľov je Rusko na 6. mieste na svete. Viac ako štyri pätiny všetkého obyvateľstva tvoria Rusi, zvyšok tvorí asi 100 rôzne veľkých národov a národností. Krajina má mimoriadne bohatstvo nerastných surovín (ložiská ropy, zemného plynu, čierneho a hnedého uhlia, železných rúd, farebných kovov, apatitov, solí, zlata a diamantov).

 

 

NÁZOV: Rusko, RUSKÁ FEDERÁCIA, Rossijskaja Federacija

ŠTÁTNE ZRIADENIE: republika
ROZLOHA: 17 075 400 km2
POČET OBYVATEĽOV: 149 003 000 (1999) / 149 mil.
HUSTOTA ZAĽUDNENIA: 9 obyv./km2
Dĺžka hraníc: 58 600 km
Administratívne usporiadanie: 21 autonómnych republík, 11 ekomických regiónov, 1 autonómna oblasť, 10 autonómnych okruhov, 6 krajov, 49 oblastí, 2 mestá s právomocami oblastí (Moskva, Petrohrad)

HLAVNÉ MESTO: Moskva, 8 718 000 obyv., s aglomeráciami 12 410 000 obyv.
Iné mestá:
Petrohrad 4 458 000 obyv.,
Novosibirsk 1 443 000 obyv.
Nižnyj Novgorod 1 446 000 obyv.
Jekaterinburg 1 330 000 obyv.,
Najvýznamnejšie rieky: Ob, Irtyš, Jenisej, Lena, Amur, Ural, Volga , Don, Kame, Dneper
ÚRADNÝ JAZYK: ruština
MENA: ruský rubeľ (1 rubeľ = 100 kopejok)
Najvyšší bod: Elbrus, 5642 m
ŠTÁTNY SVIATOK: 12. jún (Deň nezávislosti)
RASOVÉ A NÁRODNOSTNÉ ZLOŽENIE: Rusi (82 %), Tatári (4 %), Ukrajinci (3%), Čuvaši (1 %), Baškirci (1 %), iné (9 %)
NÁBOŽENSTVO: pravoslávne (55 %), islam (18 %), židovské (5 %), katolícke (7 %), iné (5 h%)
URBANIZÁCIA: 76 %
PRIEMERNÁ DĹŽKA ŽIVOTA: muži 64 rokov, ženy 74 rokov
DOJČENSKÁ ÚMRTNOSŤ: 25 ‰
ANALFABETI: 2 %
NEZAMESTNANOSŤ: 9,5 %
Celková dĺžka ciest : 912 000 km európske trasy E8, E12, E16
Celková dĺžka želežníc : 102 000 km
Podiel na tvorbe HDP: poľnohospodárstvo 7 %, priemysel 39 %, služby 54 %
Susedné štaty : Čina, Mongolsko, Kazachstan, Bieloruko, Lotyšsko, Ukrajina,Fínsko, Estónsko, Gruzínsko, Azerbajdžan .
Povrch územia je väčšinou nížinatý s nízkymi pahorkatinami, horské oblasti - Krymské hory, Kaukaz a horské pásma pozdĺž južných hraníc.

História:

Zem s bohatou minulosťou, najväčší štát sveta. V minulosti sa Rusko potýkalo s výbojmi susedov i vzdialenejších mocností, napríklad Perzskej Ríše alebo Rímskej. Behom všetkých historických epoch sa však Ruskom preháňali najrôznejšie kočovné kmene, väčšinou s vidinou osídlenia Európy. Medzi takýchto osadníkov patrili napríklad Skythovia, Sarmati, Huni, Avari, Bulhari a Maďari. V 9. storočí tu vznikol prvý slovanský štátny útvar Kyjevská Rus, a to medzi riekami Dnester a Dneper. Už po troch storočiach sa však rozpadla na niekoľko samostatných kniežactiev, ktoré čiastočne spustošili výboje tatárskych nájazdov. Postupom času začalo silnieť predovšetkým Moskovské kniežactvo, ktorého vplyv sa skoro preniesol až do ďalekých krajín. V Európe stálo ďalšiemu mocenskému rozmachu v ceste hlavne Poľsko a Švédsko, veční rivali Ruska. Poľsko však padlo začiatkom 19. storočia, v rovnakej dobe Rusko získalo aj ďalšie državy na Ďalekom Východe. Snahy o nezávislosť väčšiny neruských národov vyvrcholili po prvej svetovej vojne, kedy boli vyhlásené jednotlivé slobodné štáty. Mnohé z nich sa však v najbližších rokoch dostali späť pod nadvládu Ruska. V roku 1922 vznikol ZSSR, v ktorom malo Rusko dominantnú úlohu. K rozpadu socialistickej mocnosti došlo v roku 1991.

Význam Moskvy vzrástol v 14. až 16. storočí, ked' sa moskovské knieža Ivan Vel'ký stal panovníkom celej Rusi a jeho vnuk Ivan Hrozný (1533 -1584) sa dal vymenovať za prvého ruského cára. Ten v nasledujúcich rokoch pridel'oval šl'achte za sl'ub poslušnosti pôdu aj so sedliakmi, čo viedlo k zavedeniu nevol'níctva. Peter I. Vel'ký (1682 - 1725) sa zapísal do dejín tým, že sa mnohými reformami snažil priblížiť Rusko západu a založil Sankt-Peterburg. V reformách potom v r. 1762 - 96 pokračovala cárovná Katarína II. Vel'ká. R. 1861 bolo nevol'níctvo zrušené, ale medzi sedliakmi a nepočetnou bohatou elitou pretrvávali nad'alej obrovské rozdiely. Revolúcia v r. 1905 síce priniesla vytvorenie dumy (parlamentu), ale ustavičné nepokoje a útrapy l. svetovej vojny viedli k Októbrovej revolúcii, ktorá zvrhla cára Mikuláša II. Nové bol'ševické Rusko bolo bezkonkurenčne najväčšou republikou Sovietskeho zväzu, ktorý vznikol v r. 1922 a zanikol až v decembri 1991. Prvým prezidentom nového Ruska bol Boris Jel'cin, ktorý začiatkom roku 2000 odovzdal funkciu Vladimírovi Putinovi.

Podnebie:

Podnebie na severe Ruska je studené, teploty dosahuju až - 50°.C,sever Ruska sa vyznačuje trvalo zmrznutou pôdou a zakrpatenou, nízkou vegetáciou. V južnejších zemepisných šírkach okolo Čierneho mora a na západe, kam preniká vplyv prímorskeho atlantického podnebia je teplota miernejšia ako na severe Ruska.
Hlavná hospodárska sila je sustredená na západ od Uralu, v srdci starého Ruska. Veľká časť nesmierneho bohatsva Ruska vo forme nerastov a fosilných palív sa nachádza na Sibíri Na východ od Uralu, ale ich využitie sťažuje neľahký prístup a finančne náročna doprava .
Cestná doprava : prepravuje viac ako 80 % nákladu a osôb . Počet ciest vzrastá , ale ich rozsah je malý sú nízkej kvality.

Krajina:

Najrozľahlejšia krajina na Zemi je 1,5-krát väčšia ako Európa. Leží na svetadieloch Európa a Ázia. Európsku časť zaberá Východoeurópska nížina rozčlenená pahorkatinami. Na juhu ju ohraničuje vrásové pohorie Kaukaz. Na východe ju zasa kryhové pohorie Ural oddeľuje od Západosibírskej nížiny. Medzi Jenisejom a Lenou sa dvíha riečnymi dolinami pretkaná Stredosibírska plošina, ku ktorej sa od juhu pripájajú pásma Altaja a Saján. Na východ od Leny náhorné plošiny, panvy, nížiny a doliny oddeľujú jednotlivé východosibírske pohoria. Kamčatka so svojimi činnými sopkami už patrí k tichooceánskemu vrásovému systému. Najvyšší vrch krajiny sa týči v Kaukaze.

Sibír je obývaná len veľmi riedko. Ruský Ďaleký sever pokrýva mrazivá tundra, bezlesná pustatina popretkávaná močiarmi a jazerami. Východoeurópska nížina je rozčlenená pahorkatinami. Na juhu ju ohraničuje vrásové pohorie Kaukaz. Na východe ju zasa kryhové pohorie Ural oddeľuje od Západosibírskej nížiny. Medzi Jenisejom a Lenou sa dvíha riečnymi dolinami pretkaná Stredosibírska plošina, ku ktorej sa od juhu pripájajú pásma Altaja a Saján. Na východ od Leny náhorné plošiny, panvy, nížiny a doliny oddeľujú jednotlivé východosibírske pohoria. Kamčatka so svojimi činnými sopkami už patrí k tichooceánskemu vrásovému systému. Najvyšší vrch krajiny sa týči v Kaukaze. Rusko je najrozľahlejším nástupníckym štátom rozpadnutého ZSSR. Na jeho území sa nachádza 21 autonómnych republík (Adygejská, Altajská, Baškirská, Buriatska, Čečenská, Čuvašská, Dagestanská, Chakaská, Ingušská, Jakutská, Kabardsko-balkarská, Kalmycká, Karačajsko-čerkeská, Karelská, Komijská, Marijská, Mordvianska, Severoosetská, Tatárska, Tuvianska, Udmurtská), jedna autonómna oblasť (Židovská autonómna oblasť), 10 autonómnych okruhov (Agský buriatsky, Čukotský, Evenkovský, Chantyjsko-mansijský, Jamalskonenecký, Komijsko-permský, Koriacky, Nenecký, Tajmýrsky, Usťordský buriatsky Vel'kú časť Ruska, najmä Sibír pokrývajú hlboké lesy. Takmer v celom Rusku vládnu kruté zimy - januárové teploty klesajú až na - 40 °C.

Administratívne usporiadanie:

Rusko je najrozľahlejším nástupníckym štátom rozpadnutého ZSSR. Na jeho území sa nachádza 21 autonómnych republík (Adygejská, Altajská, Baškirská, Buriatska, Čečenská, Čuvašská, Dagestanská, Chakaská, Ingušská, Jakutská, Kabardsko-balkarská, Kalmycká, Karačajsko-čerkeská, Karelská, Komijská, Marijská, Mordvianska, Severoosetská, Tatárska, Tuvianska, Udmurtská), jedna autonómna oblasť (Židovská autonómna oblasť), 10 autonómnych okruhov (Agský buriatsky, Čukotský, Evenkovský, Chantyjsko-mansijský, Jamalskonenecký, Komijsko-permský, Koriacky, Nenecký, Tajmýrsky, Usťordský buriatsky).

Výroba :

Sankt Peterburg - najväčšie zastúpenie energetika, elektrotechnika, obrábacie stroje, stavba lodí. Severozápadná Sibír - najväčšie zásoby ropy a zemného plynu. Veľké zásoby farebných kovov, v nábrežných Čelnách výroba osobných a nákladných automobilov v závodoch Togliatti. Rusko má rozvinutý priemysel. Ekonomika je založená na ťažbe a spracúvaní nerastných surovín hlavne v ťažkom priemysle. Krajina má takmer všetky dôležité nerastné a energetické suroviny, ale z mnohých nálezísk sa pre nepriaznivé prírodné podmienky neťaží. Elektrickú energiu vyrábajú najmä tepelné elektrárne. Významný je aj podiel vodných elektrární. Veľké závody, vystavané počas sovietskej vlády, sa ťažko prispôsobujú súčasnému trhovému systému, preto ich priemyselná produkcia značne poklesla, narástla inflácia a nezamestnanosť. Významnejšie priemyselné odvetvia sú hutníctvo železa, hliníka, farebných kovov, výroba ocele, strojov, spracovanie ropy, výroba dopravných prostriedkov, chemikálií, stavebnín, papiera, textilu, potravín a drevovýroba. Na väčšine územia nie sú vhodné klimatické podmienky na rastlinnú výrobu, preto sa poľnohospodárstvo sústreďuje predovšetkým v európskej časti. Pestujú sa predovšetkým pšenica, jačmeň, raž, zemiaky, cukrová repa, kukurica, ryža, proso, sója, ovocie a i. Chová sa hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané, soby, kone, hydina, kožušinové zvieratá. Krajina je odkázaná na značný dovoz potravín.

Cestovanie:

Cestovať po území Ruska medzi väčšími mestami a niektorými odľahlými oblasťami môžete letecky ruskými aerolíniami, ktoré však vďaka nízkej bezpečnosti svojich lietadiel drží smutný primát jednej z najviac nehodových spoločností na svete. V železničnej doprave Ruska panuje mierny zmätok, pretože jednotlivé spoje majú často veľké meškanie a niektoré nejdú vôbec. Ak už idú, dostanete sa ich pomocou do ktoréhokoľvek kúta tejto obrovskej zeme. Vlaky sú lacné, pomerne pohodlné, ale tiež veľmi pomalé. Hlavné vlakové spoje sa riadia moskovským časom, regionálne železnice sa riadia časom svojím vlastným, miestnym. Pri kúpe cestovných lístkov sa teda musíte vždy spýtať, podľa akého času sa odjazd vlaku riadi. Autobusové spojenie funguje dobre medzi menšími mestami, je vhodné pre cestovaní na kratších úsekoch. Potrebujete však nutnú dávku trpezlivosti a tolerancie k neuveriteľne zlej kvalite miestnych ciest. Pokiaľ cestujete vlastným autom, musíte počítať s nie príliš hustou sieťou čerpacích staníc. Riečna doprava je prevádzkovaná predovšetkým v letných mesiacoch a je možnosťou dopravy aj na väčšie vzdialenosti. Hlavné linky sú prevádzkované medzi Moskvou, Petrohradom a ďalšími mestami na Volge a Done. Územím Ruska prechádza 11 časovým pásiem, pričom v Moskve je o 2 hodiny viac než u nás.

Nebezpečenstvo:

Bezpečnostná situácia vôbec nie je priaznivá. Častým javom je okrádanie, prepadávanie turistov a tiež neoprávnené vymáhanie poplatkov. Doporučuje sa nepohybovať sa zbytočne v noci na neznámych miestach, v okrajových štvrtiach miest. Pri ceste automobilom sa doporučuje jazda len po určených a bezpečných trasách a k odpočinku využívať stanovisko GAI, či v najhorších prípadoch strážené parkoviská. Návšteva niektorých autonómnych oblastí Ruska, ako sú Čečensko, Ingušsko, Dagestán a podobne je veľmi nebezpečná. Situácia v týchto regiónoch je nestabilná, politicky i nábožensky motivované únosy aj vraždy cudzincov sú bohužiaľ pomerne častým javom.

Tresty za šírenie toxikománie:

Nedovolená výroba, nákup, držanie a predaj omamných alebo psychotropných látok, sú postihované trestom odňatia slobody až na 10 rokov s možnosťou uložiť aj trest zabavenia majetku. Trest odňatia slobody na 6 až 15 rokov so zabavením majetku sa ukladá v prípade, že ide o opakované alebo organizované spáchanie tejto trestnej činnosti ,alebo ak ide o veľké množstvo týchto látok. Nedovolená výroba, nákup, či držanie drogy bez úmyslu ďalšieho odbytu, teda pre vlastnú potrebu, sú postihované trestom odňatia slobody až na 3 roky alebo výchovnými prácami o dĺžke dvoch rokoch. Šírenie toxikománie je podľa stupňa svojej nebezpečnosti postihované trestami odňatia slobody až na 10 rokov. Trest odňatia slobody až na 5 rokov hrozí pri pestovaní či siatí zakázaných rastlín (ópium a konope). Za pašovanie omamnej alebo psychotropnej látky cez colnú hranicu Ruskej federácie je možné stanoviť trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov a rovnako zabavenie majetku.

Doprava :

Železničná doprava sa rozpriestiera po celom území ruskej rep., nákladná doprava preváža nerastné suroviny a obilie. Osobná železničná doprava je v Rusku najrozsiahlejšia na svete.
Najdlhšia trať tzv. Sibírska magistrála Moskva - Rjazaň - Omsk - Novosibirsk - Vladivostok dosahuje až 10 000 km .

Riečna doprava - rozsiahla vnútroštátna doprava po riekach Volga, Kama, Don, Dneper- prevoz nerastných surovín. ( drevo, uhlie, stavebniny, ropa, obilie, ryby )

Námorná doprava - lacná preprava surovín (ropa, ruda, uhlie, drevo, staveb. materiálu) s veľkou hmotnosťou na lodiach po všetkých oceánoch. Prístavy : Novosibirsk, Petrohrad, Kalingrad, Vladivostok, Nachodka, Murmansk v Barentsovom mori.

Letecká doprava je rozsiahla, má veľky význam pre vnútroštátnu prepravu. Letiská : Moska - 3 let., Petrohrad, Novosibirsk, Sverdlovsk, Irkutsk, Krasnojarsk, Chabarovsk, Magadan, Kalingrad.
Najdlhšia vnútroštátna trasa Moskva - Vladivostok je 7500 km.

Share/Save/Bookmark


Tags: Rusko  misie  
feed0 Komentáre

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 

Náš člen Administrator je s nami už odo dňa: Streda, 13 Máj 2009.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.

10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie:
Ázia

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie