Hlavná stránka Modlitby Pre každý deň Malá duchovná zbraň pre teba...

Malá duchovná zbraň pre teba...

E-mail Tlačiť PDF
(56 hlasovaní, Priemerná známka: 4.86 )

Zbran-lukTúto hoci malú no účinnú duchovnú zbraň som už poradil mnohým a mnohí sa ju naučili používať a teraz im vynikajúco pomáha v boji so zlým. Ako sa ju naučíš používať ty, záleží len na tebe. Môžeš ju používať každý deň ráno a večer, hoci neprichádza žiadne pokušenie - je to prevencia, aby bolo zlému jasné, čo chceš, komu patríš. No a potom ju používaj kedykoľvek cez deň, ak príde do tvojej mysle malé pokušenie k nejakému hriechu (hnev, ohováranie, neodpustenie, strach, závisť... čokoľvek) - hneď na prvú aj najmenšiu myšlienku k hriechu vo svojej mysli skús odpovedať touto modlitbou:

Pane Ježišu, v tvojom mene sa zriekam raz a navždy hnevu, neodpustenia sebe druhým, nepriajatia seba druhých... (atď... vymenuj všetko čoho sa chceš zrieknuť, čo ťa zväzuje, pokušnie, ktoré ti v tom momente behá po rozume - pýchy, strachu, závisti, žiarlivosti, lenivosti, ohováriania, kontroly nad svojím životom a životom druhých, nedôvery k Tebe, pocitu že ma nemáš rád, Bože, nemravnosti, samovraždy...)    ... a zriekam sa aj zlých duchov, ktorí toto zlo majú na starosti a trápia ma ním - nech toto všetko odo mňa navždy odíde preč k tebe, Ježišu, pod tvoj kríž a nech sa to v tebe zničí a nikdy ku mne nevracia a neničí ani mňa ani mojich blízkych. Tak som sa rozhodol, nech sa tak stane... Amen!

Veľmi dôležité pokračovanie modlitby - MUSÍ BYŤ:

Duchu Svätý, príď teraz do môjho prázdneho srdca a naplň ho svojím pokojom, láskou, odvahou, múdrosťou, milosrdenstvom, dôverou k Tebe, vierou, že ma miluješ takého aký som...    (atď... podľa toho, čo je opakom toho, čoho si sa zriekal) Vládni naveky v mojom srdci ako zvrchovaný Pán, len teba chcem a budem počúvať na slovo a konať odteraz len to, čo chceš ty. AMEN!

Musíš byť však rozhodnutý to zlo, ktorého sa zriekaš, skutočne opustiť, nedržať ho ešte stále v rukách - že veď s týmto maličkým hriešikom je mi tak dobre - ostatné nech odídu ale tento si nechám - ono to potom nefunguje. Musíš si skutočne predstaviť život bez toho všetkého, čo nie je od Boha - zrieknuť sa znamená úplne sa toho vzdať navždy. Neboj sa! Život bez toho zla, hoci lákavého, je oveľa oveľa krajší a zaujímavejší!

Hlavne večer (ale aj ráno ako to cítiš) môžeš po tejto modlitbe zriekania dodať:

Pane Ježišu, viem, že ma miluješ a neustále objímaš svojou láskou, vždy si ma miloval takého, aký som bol a navždy ma budeš milovať, akýkoľvek budem. Aj ja teba milujem, aký som taký som, ale milujem ťa. Prosím, vo svojom náručí ma prežiar svojou láskou a prečisti od všetkého zlého moju myseľ, srdce, dušu i telo a postupne ma premeň viac a viac v seba - Lásku, lebo Ty si Láska a ja som stvorený na tvoj obraz.

A už sa len nechaj Ním objať a vychutnávaj si Ježišovo objatie tak dlho ako len chceš a nechaj nech sa do tvojho srdca vlieva z Ježišovho srdca všetko svetlo pokoja, lásky, radosti, múdrosti, milosrdenstva, odvahy, dôvery... Prežiarený jeho milosťami budeš dostatočne silný proti akémukoľvek pokušeniu.

Túto modlitbu sa môžeš modliť vždy ráno (3 minúty) a večer každý deň - ako prevenciu, posilnenie duše, vytvorenie ochranného štítu okolo seba. A potom v skrátenej podobe sa ju modli počas dňa vždy, keď príde maličká myšlienka k nejakému hriechu - hneď sa modli v krátkosti: "Ježišu v tvojom mene sa zriekam tejto myšlienky hnevu, strachu... nech to odíde všetko k tebe a nikdy sa už nevracia ku mne ani k mojim blízkym. Duchu Svätý naplň moje srdce pokojom, dôverou k Tebe, láskou... a vládni v ňom iba ty a veď ma! Amen." Prečo? Pretože každý hriech začína v maličkej myšlienke. Vtedy ešte máš dosť síl proti tomu bojovať. Ak to začneš v sebe rozvíjať, naberie to takú silu, že už budeš proti tomu bezmocný. Múdrosťou je bojovať tam, kde na to máš, kde si silný a zvíťazíš - teda v malých myšlienkach, v malých pokušeniach. Hlúposťou je nechať malú myšlienku vyrásť natoľko, že zhltne a zničí teba aj druhých okolo. Buď teda múdry!

Večer môžeš pridať k tejto modlitbe ešte jedno:

Po vychutnaní si objatia Ježiša skús svojou dušou prísť k duši človeka, ktorý ti niekedy v živote ublížil a ty si mu ešte nie celkom zo srdca odpustil - v duchovnom svete neexistujú prekážky či vzdialenosti, tak sa môžeš svojou dušou priblížiť k duši kohokoľvek v tom momente, ako sa začínaš modliť.

Skús ho uvidieť ako dušu, doničenú zlými duchmi, utrápenú od ich neustáleho manipulovania ňou, neslobodnou konať tak, ako chce od nej Boh, schopnou iba polniť ich príkazy. Pribehni k tej duši spolu s Ježišom a skús ju pozdvihnúť zo zeme a privinúť si ju spolu s Ježišom v objatí. Ježiš túto dušu stvoril ako krásnu nádhernú a diabol ju postupne ničil až do takéhoto stavu. Ježiš už dávno odpustil takej duši, už dávno od jej stvorenia doteraz ju stále miluje, lebo v nej vidí tú krásu čo v nej stvoril.

Tak skús spolu s Ježišom ruka v ruke povedať tomu človeku, aj keď to nebudeš myslieť úprimne, no treba to povedať akokoľvek sa cítiš, inak sa nezačne uzdravenie ani v tebe ani v ňom. Tak povedz: "To čo si urobil, bolo zlé, a mňa to rozbilo... Ale napriek všetkému ti zo srdca spolu s Ježišom odpúšťam, lebo aj Ježiš ti odpustil - nech prejde z mojej duše všetko svetlo dobra a milostí od Ježiša do tvojej duše a postupne ju uzdraví. Odpúšťam ti všetko a napriek všetkému ťa mám rád - taký aký som, tak ako môžem v Ježišovi a spolu s Ním - lebo aj On ťa miluje a vždy miloval."

A potom posledný krát zo srdca obijmi toho človeka a odovzdaj ho do rúk Ježiša, nech ho On vovedie do svojho svetla a naďalej uzdravuje.

Akokoľvek si sa cítil pri modlitbe, tvoje slová začali učinkovať a dovolili Ježišovi uzdravovať teba aj toho človeka postupne krok za krokom... Aj ten človek, kdekoľvek je, bude cítiť, že sa čosi deje v jeho duši, ale nebude vedieť, čo sa deje a prečo... Ale Ježiš áno...

Ak potrebuješ takto zo srdca odpustiť viacej krát, aby to neodpustenie v srdci uplne odišlo a srdce sa upokojilo, tak sa pokús zopakovať toto odpustenie ešte raz - toľko krát, kým to neodputenie neodíde - v iné dni k tej istej osobe - toľko krát sa k nej vrátiš, koľkokrát to potrebuješ, a koľko krát ťa možno urazila, ponížila... Každý raz môžeš vziať jednu z tých udalostí, kedy ťa ponížila a ublížila ti a v tej udalosti jej odpustiť. Pre teba je to minulosť, no pre Boha ktorý nežije v čase ale v stálom "TU" je všetko čo sa stalo prítomnosťou - preto to Boh môže uzdraviť a dať do poriadku kedykoľvek, keď chceš... :) Krok za krokom musíš dovoliť Ježišovi uzdraviť všetky situácie v tvojom živote. Skús, pretože sila odpustenia je nenahraditeľná... :) Neodpustenie totiž rozožiera tvoju dušu a robí ju neschopnou naplno žiť, radovať sa zo života a milovať ľudí okolo seba.

Takže ešte raz v skratke:

1. Zrieknutie sa v Ježišovom mene zla a zlých duchov, spojených s ním.

2. Pozvanie Ducha Svätého do tvojho srdca s jeho darmi - pokojom, láskou, trpezlivosťou... a podriadenie sa mu vo všetkom.

3. Objatie Ježiša a uzdravenie skrze Jeho lásku...

4. Odpustenie tým, ktorí ti ublížili a prejavenie lásky voči nim...

Tak držím palce a modlím sa za teba. Ako sa naučiť túto duchovnú zbraň používať záleží iba na tebe. Ako sa plávať naučíš plávaním, hrať na klavíri hrou na klavíri, tak aj bojovať v modlitbe len bojom v modlitbe. Zopár krát sa to nepodarí, kým sám začneš cítiť ako presne v tvojej situácii túto zbraň používať. Ak ju nebudeš používať, nebudeš bojovať, nečuduj sa, že tak ľahko podľahneš pokušeniam a stávaš sa tak služobníkom zla. Pamätaj, kto si! Si Boží syn, dcéra - a to nie je hocikto... :)

Tu je skompletizovaná modlitba malej duchovnej zbrane v niekoľkých častiach:

Modlitba zriekania a pozvania Ducha Sv. do srdca

Dlhý variant (večer pri sviečke alebo ráno hneď po zobudení sa):

Ježišu, v tvojom mene a mocou môjho krstu sa zriekam každého zla a zlého ducha... (doplň to, čo cítiš v sebe ako svoju častú slabosť a pokušenie, napríklad: zriekam sa pýchyneodpustenia sebe aj iným, neprijatia seba a iných, kontroly svojho života a života iných okolo, egoizmuhnevustrachuzúfalstva, zriekam sa myšlienok na smrť a ducha smrti, ducha závislosti na alkohole, drogách, ducha nemravnosti a masturbácie, akéhokoľvek prekliatiazávistiohovárania a žiarlivosti zo strany iných proti mne... atď). Zbavujem týchto duchov akejkoľvek moci nado mnou – nad mojou mysľou, srdcom, dušou, telom, vôľou, emóciami, pamäťou, fantáziou, podvedomím a vedomím a všetku vládu nad sebou odovzdávam do tvojich rúk, Ježišu. Nech všetko zlo so všetkými zlými duchmi navždy odíde odo mňa pod tvoj kríž, Ježišu, tam sa ti úplne podriadi a už nikdy sa nevracia ku mne ani k mojim blízkym. Tak som sa rozhodol, nech sa tak stane. Amen!

Ježišu, si môj jediný a zvrchovaný Pán. Môžeš so mnou a s mojím životom robiť, čo chceš, pretože len ty ma nekonečne miluješ a len ty vieš, čo ma urobí nekonečne šťastným. Do tvojich rúk odovzdávam vládu nad sebou a nad všetkými oblasťami môjho života aj nad tými, ktoré pred tebou skrývam. Dovoľujem ti milovať ma a milovať cezo mňa všetkých okolo. Stvor okolo mňa ochranný štít plný Tvojej lásky a Tvojej krvi, cez ktorý neprenikne ku mne nijaké pokušenie a nijaké zlo. Nech tvoji anjeli prídu a pomáhajú mi vnútri tohto štítu obnoviť všetko, čo si vo mne stvoril a rozvinúť to do plnej krásy a úplnej jednoty s Tebou. Ježiš a Mária! Zasväcujem vám seba aj svojich blízkych, odovzdávam všetkých do vášho srdca, postarajte sa o nás! Amen!

Duchu Svätý, prosím, príď do môjho srdca, do mojej mysle, duše, tela, vôle, emócií, do pamäte a fantázie, do vedomia a podvedomia a ovládni ma celého mocou svojej lásky – osloboď ma a očisť od každého zla a zviazania, ktoré vo mne ešte je, uzdrav ma celého a nasýť svojou láskoumilosrdenstvompokojomradosťou a šťastímvierou a dôverou v Teba, nádejoupokorouposlušnosťouodvahoutrpezlivosťoumúdrosťou... (doplň to, čo cítiš, že potrebuješ, čo je protikladom ku zlu, od ktorého si sa zriekal) a všetkými milosťami, ktoré sú potrebné k úplnému zjednoteniu s Tebou v objatí Najsvätejšej Trojice – Otca, Syna a Ducha Svätého. 

Úplne ma celého ovládni a konaj dnes cezo mňa tak, ako chceš ty, hovor cezo mňa to, čo chceš ty, rozmýšľaj a rozhoduj sa cezo mňa, miluj a odpúšťaj iným cezo mňa. Konaj aj proti mojej vôli, ak budem chcieť niečo iné ako ty, lebo len ty ma poznáš do hĺbky, len ty ma nekonečne miluješ a iba ty vieš, čo ma urobí nekonečne šťastným aj všetkých, ktorých dnes stretnem. Iba ty vieš, ktoré slová a ktoré skutky a rozhodnutia sú tie najlepšie pre mňa i pre iných. Úplne sa ti podriaďujem a prosím, premeň ma v Seba – v Lásku, pretože ty si Láska a iba ty vieš, kto naozaj som a čoho všetkého som spolu s Tebou schopný, veď som bol v Tebe stvorený Otcom skrze Krista na obraz Najsvätejšej Trojice – na obraz Nekonečného večného milovania. Amen.

Krátky variant (používaj ju kedykoľvek cez deň, ak príde do tvojej mysle malé pokušenie k nejakému hriechu (hnev, ohováranie, neodpustenie, strach, závisť... čokoľvek) - hneď na prvú aj najmenšiu myšlienku k hriechu vo svojej mysli skús odpovedať touto modlitbou):
V tvojom mene, Ježišu, sa zriekam tejto myšlienky hnevustrachuneodpustenia... (doplň to, k čomu ťa zlý pokúša v myšlienkach). Nech všetko toto zlo odíde navždy odo mňa aj so všetkými zlými duchmi pod Tvoj kríž, Ježišu, a úplne sa ti tam podriadi a nikdy sa už nevracia ani ku mne ani k mojim blízkym! Amen! Ježišu, ty si môj jediný Pán, ktorému sa úplne podriaďujem, prosím, naplň ma teraz svojím Svätým Duchom – moju myseľ, srdce, dušu, telo, vôľu a emócie, pamäť a fantáziu, vedomie a podvedomie. Nasýť ma svojou láskoudôverou k Tebe, múdrosťouodpustenímodvahoupokoroučistotou mysle... (to, čo je protiváhou zla, od ktorého si sa zriekal). Ježišu, vytvor okolo mňa ochranný štít svojej lásky, cez ktorý ku mne neprenikne nijaké pokušenie ani zlo. Premieňaj ma viac a viac v seba – v Lásku, lebo ty si Láska. Vládni nado mnou a rob si so mnou a cezo mňa, čo chceš, aj proti mojej vôli! Amen!

Modlitba lásky
(ráno alebo večer v uvedomení si Ježišovho objatia a jeho lásky)

Ďakujem ti, môj milovaný Ježišu, že si ma vždy miloval takého, aký som bol, napriek tomu, čo som v živote zlé urobil.

Som šťastný, že ma aj teraz napriek tomu, aký som, nekonečne miluješ, chrániš a snažíš sa urobiť ma nekonečne šťastným.

Ja viem a verím, že ma budeš na veky vekov milovať takého, aký budem, napriek tomu, čo ešte urobím, lebo tvoja láska ku mne je večná a tvoje milosrdenstvo ku mne je nekonečné.

Milujem ťa, môj Milovaný. Prosím, premeň ma v seba – v Lásku, lebo ty si Láska a ja som stvorený na tvoj obraz. Amen!

P. Robert Balek SVD

Share/Save/Bookmark


Tags: modlitba  duchovná  zbraň  Boh  Duch Svatý  Ježiš  láska  pokoj  pokušenie  zlý  duch  diabol  boj  
feed4 Komentáre
Mária
29. July 2011
92.245.5.103
Hodnotenie: +35

toto je nádhernéééé

Nahlás nadávky
Zníž
Zvýš hodnotenie
jaja
08. September 2011
85.135.177.1
Hodnotenie: +10

veľmi pekné budem to používať smilies/smiley.gif

Nahlás nadávky
Zníž
Zvýš hodnotenie
katastrofix
12. September 2011
85.248.2.226
Hodnotenie: +9

ďakujem, myslim že mi to pomáha

Nahlás nadávky
Zníž
Zvýš hodnotenie
Johny
18. September 2011
178.40.46.16
Hodnotenie: +15

Veľmi pekné je to povzbudivé smilies/smiley.gif

Nahlás nadávky
Zníž
Zvýš hodnotenie

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 

Náš člen Balek Robert je s nami už odo dňa: Streda, 17 September 2008.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.
Súvisiace články z tejto kategórie:


10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie:
Modlitby

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie

magicweed.amsterdam