Hlavná stránka Rozhovory S rôznymi ľuďmi Tajomstvo duší v očistci III (Mária Simma)

Tajomstvo duší v očistci III (Mária Simma)

E-mail Tlačiť PDF
(14 hlasovaní, Priemerná známka: 4.00 )

Maria_SimmaMária Simma je rakúskou mystičkou. Už 50 rokov ju vďaka osobitnému Božiemu daru, ktorý je v dejinách Cirkvi známy, navštevujú duše v očistci. O čom tieto duše hovoria ? Upozorňujú, žiadajú o modlitby a hovoria o svojich nevýslovných očistcových utrpeniach, ktoré sú zmierňované radostným očakávaním a istotou, že sa skôr, či neskôr ocitnú v Božom náručí. Zjavujú žijúcim na zemi úžasnú moc, ktorou môžu uľahčiť utrpenie zosnulých a súčasne dostať početné dobrodenia a pomoc v tomto živote i živote po smrti. Ponúkame vám tretie pokračovanie...

 

 


Sestra Emmanuela : Čo sa stane s ľuďmi, čo spáchali samovraždu ? Navštívili vás už také osoby ?
Mária Simma : Až doteraz som nikdy nestretla prípad samovraha, čo by bol stratený To však samozrejme neznačí, že také prípady neexistujú, dosť často mi duše hovoria, že najviac sú zodpovedný tí, čo s nimi žili, keď boli nedbanliví, alebo keď odpovedali na ohováranie.
Sestra Emmanuela : Ľutujú tieto osoby, že spáchali samovraždu ?
Mária Simma : Áno, ale samovražda je niekedy spôsobená duševnou chorobou. Keď potom vidia veci v Božom svetle, ľutujú to, lebo zrazu pochopia, koľko milostí bolo pre nich pripravených na obdobie, čo mali ešte žiť. Vidia tento čas, čo im zostal. Vidia taktiež všetky duše, ktorým mohli pomôcť, keby boli obetovali zvyšok svojho života Bohu. Čo ich najviac bolí, je to keď vidia, čo všetko mohli urobiť, a neurobili, lebo si skrátili život. Ak je príčinou samovraždy choroba, Pán to berie do úvahy.
Sestra Emmanuela : Navštívili vás osoby, čo samy seba pomaly ničia, napríklad predávkovaním sa drogami ?
Mária Simma : Áno, nie sú stratené. Závisí to od príčiny drogovania sa, ale musia trpieť v očistci
Sestra Emmanuela : Ak vám napríklad poviem : Veľmi vo svojom tele trpím, aj vo svojom srdci, je to veľmi ťažké pre mňa, chcela by som zomrieť ! Čo robiť ?
Mária Simma : Áno, je to dosť časté. Povedala by som : Bože môj, môžem obetovať tieto bolesti na záchranu duší ? Pán mi dá vieru a odvahu. Avšak dnes to už nik nepovie. Možno tiež povedať, že týmto činom získa duša veľký pocit blaženosti pre nebo, kde sú tisícky rôznych blažeností, ale tam každý prežíva svoju plnú blaženosť, všetky želania sa mu splnia. Každý vie, že si viac nezaslúži.
Sestra Emmanuela : Osoby iných náboženstiev vás tiež prišli navštíviť ? Napríklad Židia ?
Mária Simma : Áno, sú šťastný. Ten, kto svoju vieru prežíva dobre, je šťastný. Avšak prostredníctvom katolíckej viery je možné získať najviac pre nebo.
Sestra Emmanuela : Sú aj náboženstvá, ktoré sú zlé pre dušu ?
Mária Simma : Nám katolíkom sú najbližší ortodoxní a protestanti. Je veľa protestantov, čo sa modlia ruženec. Sekty sú veľmi zlé. Treba urobiť všetko preto, aby sme zo sekty odišli.
Sestra Emmanuela : Sú v očistci aj kňazi ?
Mária Simma : Áno, je ich tam veľa... Nepomáhali rešpektovať sv. Eucharistiu, a tým trpí celá viera. Často sú v očistci preto, že zanedbávali modlitbu, čo zmenšilo ich vieru. Je však aj veľa tých, čo išli priamo do neba !
Sestra Emmanuela : Čo by ste povedali kňazovi, ktorý by chcel byť kňazom podľa Božieho srdca ?
Mária Simma : Poradila by som mu, aby sa veľa modlil k Duchu Svätému a každý deň ruženec.
Sestra Emmanuela : Sú v očistci aj deti ?
Mária Simma : Áno, ale v očistci nie sú tak dlho, a nie je to pre nich veľmi bolestné, lebo nevedia dobre rozlišovať.
Sestra Emmanuela : V akom veku bolo najmenšie dieťa, ktoré ste videli ?
Mária Simma : Štyri roky. Bola v očistci preto, lebo na Vianoce dostala do daru od rodičov bábiku. Jej sestra, dvojička, tiež dostala bábiku. Toto štvorročné dievčatko si bábiku pokazilo. Ukradomky a vediac, že ju nikto nevidí, vymenila svoju pokazenú bábiku za sestrinu dobrú. Vedela veľmi dobre vo svojom malom srdiečku, že spôsobí sestre bolesť. Vedela tiež, že je to klamstvo a nespravodlivosť. Za toto všetko sa dievčatko dostalo do očistca. Deti majú často živšie svedomie ako dospelí. Treba u nich bojovať proti klamstvu, na ktoré sú veľmi citlivé.
Sestra Emmanuela : Ako môžu rodičia pomôcť pri formovaní svedomia svojich detí ?
Mária Simma : Ponajprv dobrým príkladom, to je najdôležitejšie a potom modlitbou. Rodičia majú požehnávať svoje deti a poúčať ich o veciach Božích.
Sestra Emmanuela : Navštívili vás duše, ktoré na zemi robili perverzné veci, napríklad sexuálne ?
Mária Simma : Áno, nie sú celkom stratené, ale musia veľa trpieť, aby sa očistili. Napríklad homosexualita pochádza skutočne od Zlého.
Sestra Emmanuela : Aké rady by ste mohli dať týmto homosexuálnym osobám ?
Mária Simma : Aby sa veľa modlili a dostali silu sa od toho oslobodiť. Majú predovšetkým prosiť sv. Michala archanjela, pretože hlavne on bojuje proti Zlému.
Sestra Emmanuela : Aké postoje nášho srdca môžu definitívne zatratiť našu dušu a priviesť ju do pekla ?
Mária Simma : Ak niekto nechce ísť k Bohu.
Sestra Emmanuela : Ako sa môže človek dostať až do takého štádia, že úplne povie nie Bohu v momente smrti, aj keď ho môže vidieť?
Mária Simma : Jeden muž mi raz povedal, že nechce ísť do neba, pretože Boh dopúšťa nespravodlivosť. Odpovedala som mu, že nie Boh, ale ľudia. Povedal : Dúfam, že nestretnem Boha po mojej smrti, lebo ho zabijem sekerou.
Mal v sebe hlbokú nenávisť voči Bohu. Boh necháva človeku slobodnú vôľu, každý sa môže rozhodnúť podľa vlastného výberu. Boh dáva každému počas celého života na zemi a aj v hodine smrti dostatok milostí, aby sa obrátil, aj keď strávil celý svoj život v temnotách. Ak žiadame o odpustenie, samozrejme bez vypočítavosti, môžeme byť zachránený.
Sestra Emmanuela : Ježiš hovorí, že je ťažké bohatému dostať sa do kráľovstva nebeského. Videli ste podobné prípady ?
Mária Simma : Ak robia dobročinné diela a robia všetko s láskou, aj bohatí môžu prísť do neba, tak ako chudobní.
Sestra Emmanuela : V súčasnosti vás ešte stále navštevujú duše z očistca ?
Mária Simma : Áno, dva-trikrát do týždňa.
Sestra Emmanuela : Čo si myslíte o špiritizme ? Napríklad, keď vyvolávajú duchov zomrelých, keď spôsobujú otáčanie stolov a pod... ?
Mária Simma : Nie je to dobré. Je to vždy diabolské, tými stolmi hýbe démon.
Sestra Emmanuela : Aký je rozdiel medzi tým, čo prežívate vy s dušami a špiritizmom s jeho praktikami ?
Mária Simma : Nemáme vyvolávať duše zomrelých. Ja sa neusilujem o ich príchod. Pri špiritizme duše provokujú a privolávajú ich. Tento rozdiel je celkom jasný a musíme to brať do úvahy s celou vážnosťou. Ak by mali ľudia veriť iba jednu, jedinú vec z toho, čo som povedala, bola by som rada, keby to bolo nasledovné : tí, čo vykonávajú špiritizmus ( točiace sa stoly či iné podobné praktiky ) si myslia, že vyvolávajú duše zomrelých. V skutočnosti ak dôjde k odpovedi na ich volanie, je to vždy Satan a jeho anjeli, čo odpovedajú. Tí, čo vykonávajú špiritizmus, robia tým čosi veľmi nebezpečné ( veštci, čarodejníci, bosoráci ) tak pre nich samých, ako aj pre tých, čo ich žiadajú o radu. Sú v klamstve až po krk. Je prísne zakázané vyvolávať duše mŕtvych. Pokiaľ ide o mňa, ja som ich nikdy nevyvolávala, nevolám ich ani nikdy nebudem vyvolávať. Iba sám Boh umožňuje to čo sa mne stáva.
Samozrejme, že Satan môže napodobňovať všetko, čo prichádza od Boha a aj to robí. Môže napodobňovať hlasy mŕtvych, môže napodobňovať ich vzhľad. Ale nech je to akýkoľvek prejav, prichádza vždy od Zlého. Satan môže dokonca aj uzdraviť, ale jeho uzdravenia nikdy dlho netrvajú.
Sestra Emmanuela : Aj vás osobne oklamali nepravé zjavenia ? Napríklad diabol sa zmenil na dušu z očistca, aby sa vám prihováral ?
Mária Simma : Áno, raz prišla za mnou jedna duša a povedala mi : Neprijmi dušu čo príde po mne, lebo bude od teba žiadať veľké utrpenie a nebudeš môcť urobiť čo od teba bude žiadať !
Bola som zmätená, lebo som si spomenula, čo mi povedal môj kňaz, že mám prijať každú dušu s veľkodušnou štedrosťou. Bola to naozaj pre mňa skúška poslušnosti. Sama seba som sa spytovala, či to nebol skôr démon ako duša z očistca. Preto som tejto duši povedala : Ak si démon, odíď odo mňa ! V tom momente zreval a odišiel. Je jasné, že duša, čo prišla po ňom, naozaj potrebovala moju pomoc.
Sestra Emmanuela : Keď sa zjaví diabol, pomôže svätená voda zahnať ho ?
Mária Simma : Áno.
Sestra Emmanuela : Teraz ste veľmi známa, hlavne v Nemecku a v celej Európe. Spočiatku ste boli utiahnutá. Ako vás ľudia zo dňa na deň začali uznávať a veriť, že vaše nadprirodzené skúsenosti sú skutočne autentické ?
Mária Simma : Stalo sa to tak, že ma duša požiadala, aby som upovedomila ich rodiny, že majú vrátiť nespravodlivo nadobudnutý majetok. Ľudia videli, že to, čo som im povedala bolo pravdivé.
Sestra Emmanuela : Uznáva Cirkev túto veľmi zvláštnu charizmu, ktorú vykonávate pre duše v očistci a pre tých, ktorých sa vás apoštolát týka ?
Mária Simma : Môj biskup mi povedal, že pokiaľ nedošlo k teologickej chybe, mám pokračovať. Súhlasí s tým. Kňaz našej farnosti, ktorý je aj mojim duchovným vodcom, taktiež tieto veci odobruje.
Sestra Emmanuela : Toľko ste toho urobili pre duše v očistci, že dozaista, keď vy tiež zomriete, tisícky duší vás budú sprevádzať až do neba! Domnievam sa, že nebudete musieť prejsť cez očistec !
Mária Simma : Nemyslím si, že pôjdem rovno do neba, bez očistca, lebo som mala viac svetla, viac vedomosti ako iní, moje chyby sú preto vážnejšie. Avšak aj tak dúfam, že duše mi pomôžu vstúpiť do neba.
Sestra Emmanuela : Ste rada, že máte túto charizmu, alebo je to pre vás príťažou, všetky tie neprestajné žiadosti zo strany duší ?
Mária Simma : Nesťažujem sa na ťažkosti, lebo viem, že im môžem veľmi pomôcť ! Pomáhať mnohým dušiam – to robím rada. Som šťastná, že to môžem robiť.

Zdroj: boziemilosrdenstvo.sk

Share/Save/Bookmark


Tags: Očistec  duše  pomoc  odpustky  trest  modlitba  Simma  Mária  
feed0 Komentáre

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 

Náš člen Balek Robert je s nami už odo dňa: Streda, 17 September 2008.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.
Súvisiace články z tejto kategórie:


10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie:
Rozhovory

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie

Prodej aut na 420auto.cz