Hlavná stránka Úvahy O internete Internet a misie? - 21 - Cirkev a internet

Internet a misie? - 21 - Cirkev a internet

E-mail Tlačiť PDF
(0 hlasovaní, Priemerná známka: 0 )

Internet_a_Jan_Pavol_IIPo tom, čo sme si ukázali, že internet slúži ľuďom predovšetkým na komunikáciu, a že hlavnou úlohou pastorácie vo farnosti je komunikácia viery a Božieho Slova, dá sa ľahko vysvetliť vzťah medzi týmito dvoma realitami. Internet sa totiž týmto stáva jedným z dôležitých prostriedkov evanjelizácie (ohlasovania evanjelia) a pastorácie vo farnosti. Ak je internet už dnes dosť rozšírený v školách, na pracoviskách, v reštauráciách a v neposlednom rade aj v domácnostiach, nebude možné vyhýbať sa mu v budúcnosti, keďže bude naozaj všade okolo vo väčšej miere ako je napríklad momentálne prítomná televízia. Môžeme ho zavrhovať a zabraňovať deťom a mladým používať ho pre jeho škodlivé účinky. Môže sa však stať, že týmto spôsobom dopadneme rovnako ako v prípade televízie, kde iba participujeme na televíznom programe, ktorý je z väčšej časti proti kresťanským hodnotám. Môžeme sa však chopiť príležitosti a využiť internet dobrým spôsobom už teraz.

Môžeme deťom, mladým i dospelým a starým veriacim i neveriacim ponúknuť na internete dostatočnú alternatívnu informačnú bázu, zábavu, vzdelanie a ďalšie vymoženosti internetu spojené v jeden celok do akéhosi všestranného servisu pre veriacich i neveriacich v danej farnosti. Médiá totiž nie sú používané iba na nesprávne účely. Vďaka médiám mohol napríklad Ján Pavol II. svojím úsmevom, pohľadom či slovom povzbudzovať milióny ľudí na celom svete. Vďaka médiám sa svet dozvedá nielen o katastrofách, ale môže sa ponáhľať na pomoc ich obetiam. Máme nádej, že sa aj tieto skutočnosti dostanú do rovnováhy. Ak vieme, že médiá nám zožrali veľkú časť nášho súkromia, citov a času, vieme aj to, že nám dali a dajú veľa možností pomáhať iným okolo.  Internet už nemožno ignorovať, naopak treba ho podporovať ako je len možné a navrhovať nové iniciatívy pre jeho rozvoj a jeho využitie v živote veriacich. Ako už viackrát povzbudzoval aj pápež Ján Pavol II., Cirkev si nemôže dovoliť zmeškať vlak nových technológií a nových foriem komunikácie.

Komunikácia Cirkvi cez internet

V súčasných dokumentoch Cirkvi o internete sa často opisuje komunikácia ako základný princíp internetu a zároveň to, že komunikácia patrí k podstate Cirkvi.  Vyplýva to už zo samotného zjavenia Boha ako spoločenstva osôb, ktoré komunikujú medzi sebou a s ľudstvom prostredníctvom lásky: Syn je Otcom večne vyslovované Slovo; a v Ježišovi Kristovi a cez neho Boh a Syn – Slovo, ktoré sa stalo telom, odovzdáva seba a svoju spásu ľuďom.  Tento život Najsvätejšej Trojice sa má odzrkadľovať na živote členov Cirkvi práve v ich komunikácii založenej na neustálej výmene lásky. Rozlišujeme dvojitú komunikáciu, ktorú členovia Cirkvi praktizujú v bežných životných situáciách a ktorú môžu v určitom zmysle praktizovať aj  cez internet:

  1. Vnútorná komunikácia medzi členmi Cirkvi – interaktivita internetu už začína stierať dávny rozdiel medzi tým, kto odovzdáva informácie a tým, kto ich prijíma, a začína vytvárať priestor, v ktorom môže, aspoň potenciálne, každý robiť oboje. Nejde tu teda o komunikáciu, ktorá v minulosti pôsobila len v jednom smere, a to zhora nadol.  Členovia Cirkvi by mali teda slobodne a s dôverou dávať najavo svojim pastierom svoje potreby a želania, ako sa svedčí na dietky Božie a na bratov v Kristovi. Podľa svojej pripravenosti, povolanosti a zodpovednosti sú oprávnení, ba niekedy aj povinní povedať svoju mienku o veciach, týkajúcich sa dobra Cirkvi.  Cirkev si teda môže internetom poslúžiť na autoevanjelizáciu, autoformáciu a autoinformáciu, aby vytvárala stále užšiu sieť vzťahov a pút, príležitostí na osobné stretnutia, konfrontáciu a výmenu názorov.  Ide tu predovšetkým o podávanie informácií o náboženskom živote a živote Cirkvi, o apologetiku, riadenie, administráciu, niektoré formy duchovného a pastoračného vedenia veriacich, slávenie bohoslužieb on-line, okamžitý a priamy prístup k dôležitým náboženským a duchovným informáciám, k materiálom pre formátorov, animátorov a katechistov, k myšlienkam a údajom o rôznych osobnostiach, k dokumentom Magistéria alebo k písomnostiam cirkevných otcov a učencov vo veľkých knižniciach. Nemenej dôležitými sú rozličné formy komunikácie v rámci rôznych virtuálnych spoločenstiev veriacich, či už ide o mail, fórum, blog či chat alebo akúkoľvek formu konferencie.
    Na internete sa už zrodili aj nové on-line služby pre veriacich ako napr. duchovné cvičenia na sieti alebo modlitbová služba vo farnosti na internete. Výhodou je, že tieto nové služby môžu byť poskytnuté aj vzdialeným osobám, ktoré nemajú šancu stretnúť sa reálne, starým, chorým a pripútaným na lôžko.
  2. Vonkajšia komunikácia Cirkvi so svetom – prítomnosť Cirkvi na internete je kvapka v oceána laikov, ktorý je často vzdialený od ideálov katolicizmu. Internet sa môže stať vzácnym prostriedkom evanjelizácie pre poznanie Božieho slova a poznanie samotnej Cirkvi.  Ako pri rôznych stretnutiach zdôrazňoval aj Ján Pavol II., sila internetu je v tom, že môže prísť všade, a dať k dispozícii texty, obrazy a zvuky, ktoré svojho času boli vlastníctvom len málo vyvolených.  Azda to nevyznie príliš radikálne, keď budeme tvrdiť, že človek musí byť cestou Cirkvi na internete aj v procesoch globalizácie.  Internet je totiž priestorom pre hľadanie a vytváranie kontaktov Cirkvi s vonkajším svetom teda so sympatizujúcimi alebo zvedavými internetistami.  Javí sa ako výborný prostriedok evanjelizácie, reevanjelizácie, novej evanjelizácie i tradičného misijného poslania Cirkvi ad gentes.

 

Share/Save/Bookmark


feed0 Komentáre

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 

Náš člen Balek Robert je s nami už odo dňa: Streda, 17 September 2008.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.
Súvisiace články z tejto kategórie:


10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie:
Úvahy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie