Páter Pio

E-mail Tlačiť PDF
(26 hlasovaní, Priemerná známka: 4.73 )

Pater_Pio"Ak robí diabol veľký rozruch okolo vás, radujte sa, lebo je to dobrý znak. Čoho sa musíme obávať - to je jeho pokoj a súlad s ľudskou dušou."

Páter Pio

Dokiaľ nám bude v žilách prúdiť čo len jediná kvapka krvi, dovtedy sa v nás bude odohrávať boj medzi dobrom a zlom.
ARCHÍV PÁTRA PIA

Viem, že pokušenie sa často pokladá za čosi, čo dušu skôr poškvrňuje než očisťuje, ale nie je to v skutočnosti tak. (...) Stačí, ak si pripomenieme slová svätého Františka Saleského. Hovorí, že pokušenia sú ako prací prášok: keď ním posypeme bielizeň, vyzerá ako zaprášená, ale v skutočnosti ju vyčistí.
Z LISTU RAPFAELINE CERASEOVEJ, II. APRÍL 1914

Ježiš dopúšťa duchovné boje pre naše očistenie, nie ako trest. Utrpenie nie je na našu smrť, ale na našu spásu.
Z LISTU PÁTROVI AGOSTINOVT, 23. MAREC I917

Nedovoľte, aby vás pokušenia desili; oni predstavujú utrpenie duší, ktoré chce Boh vyskúšať, keď vidí, že majú dostatok síl obstáť v boji. Takto im ich vlastnými rukami vije korunu slávy.
Z LISTU ANTONIETTE VONAOVEJ, 13. SEPTEMBER 192O

Človek, ktorý si uvedomil svoju slabosť a obrátil sa k Bohu s prosbou o pomoc, nikdy nepadol. Naopak, len ten utrpí porážku a podľahne, kto dôveruje iba svojej sile a myslí si, že on pokušeniam odolá a vydrží ich. Tak to býva, keď si úbožiak vo svojej márnivosti myslí, že sa dotýka neba: odrazu zistí, že padá rovno do pekelných brán.
Z LISTU ÄNNITE RODOTEOVEJ, 27. APRÍLA 1915

Ani jedna vyvolená duša nie je ušetrená od pokušení. Dokonca ani Apoštol národov Pavol. Po tom, ako bol ešte zaživa uchvátený do neba, bol podrobený veľkému utrpeniu. Zašlo to až tak ďaleko, že ho satan bil po tvári. Bože drahý! Komu by pri čítaní týchto riadkov netuhla krv v žilách? Koľko sĺz, koľko vzdychov, koľko stonania a modlitieb vyšlo z úst tohto svätého apoštola, len aby mu Pán odňal túto strastiplnú skúšku! A Ježišova odpoveď? Len toto: „Stačí ti moja milosť...", „čnosť v slabosti", „lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti". Z LISTU MARU GARGANIOVEJ, 4. SEPTEMBER 1916

Niekoľko rád, ako sa čo najlepšie vyvarovať pokušení: strážte si zmysly, aby ste ich ochránili pred nebezpečnými pokušeniami; vyhýbajte sa márnivosti; chráňte si srdce pred pýchou; presvedčte sa o škodlivosti samoľúbosti; utekajte pred nenávisťou a stále, keď sa len dá, sa modlite.
RADY

Ak robí diabol veľký rozruch okolo vás, radujte sa, lebo je to dobrý znak. Čoho sa musíme obávať - to je jeho pokoj a súlad s ľudskou dušou.
MESTO POSTAVENÉ NA NÁVRŠÍ

Nesnažte sa prekonať svoje pokušenia, pretože ich tým môžete ešte umocniť. Ignorujte ich a nezaoberajte sa nimi. Predstavte si, že držíte v náručí ukrižovaného Ježiša Krista, že leží na vašej hrudi. Bozkávajte mu ranu v boku a pritom hovorte: „Tu je moja nádej, tu je živý prameň môjho šťastia! Ježiš môj, budem ťa pevne držať a nepustím ťa, kým ma neupokojíš."
ÚLOMKY SVETLA

V žiadnom prípade sa nesmiete báť, že vás Ježiš ponechá na milosť a nemilosť satana. On je verný a nikdy vás nenechá skúšať nad vaše sily. Nášmu nepriateľovi dá len toľko priestoru, aby vás mučil, koľko podľa jeho otcovského plánu treba na posvätenie vašej duše a koľko poslúži na väčšiu slávu jeho božského Majestátu. Preto musíte byť silná a mať radostného ducha, lebo Pán je v hĺbke vášho srdca: on bude bojovať s vami a za vás. Kto potom vyhrá ten boj? Kto je mocnejší než on? Kto odolá Kráľovi nebies? Čo znamená človek a čo samo peklo v porovnaní s Pánom? Nech vás povzbudí vedomie, že Boh je stále s vami a nikdy vás neponechá napospas satanovým útokom. Toto si dobre zapamätajte.
Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, II. APRÍL 1914

Človek, ktorý Boha nemiluje, nevenuje mu žiadnu pozornosť, netrápi sa preto, že ho nemá rád, a nikdy sa nesnaží uvažovať o Bohu s úprimnou túžbou milovať ho. Ba čo viac, ak takémuto človeku Boh z času na čas i príde na myseľ, zistíte, že ho hneď alebo takmer okamžite zapudí. Nech vás to upokojí, znovu vám opakujem: zakiaľ máte strach, že Boha nemilujete, a bojíte sa ho uraziť, vy ho už milujete a už ho viac neurážate.
Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, 4. MAREC 1915

Nech vás tieto drobné nedokonalosti neznechutia. Majte sa stále na pozore, aby ste sa vyhýbali hriechu. Ak však zbadáte, že ste v niečom zlyhali, neoddajte sa neužitočnému náreku, ale padnite na kolená pred Bohom. Nech vás mrzí vaša slabá vernosť; úprimne ľutujte; poproste nášho Pána o odpustenie; zaumieňte si, že budete v budúcnosti opatrnejšie, a potom hneď vstaňte a choďte ďalej (...). Uisťujem vás, moje najmilovanejšie dcéry, že kým žijeme, takéto zlyhania a drobné útoky vášní sú nevyhnutné. Veď sám veľký apoštol svätý Pavol volá k nebesiam: „Badám teda taký zákon, že keď chcem robiť dobro, je mi blízko zlo. Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch pozorujem iný zákon, ktorý odporuje zákonu mojej mysle a robí ma zajatcom zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. Ja nešťastný človek! Kto ma vyslobodí z tohto tela smrti?" Rim 7, 21-24 Dcéry moje, musíme sa zmieriť s tým, čo sme zdedili po našich predkoch, Adamovi a Eve. Naše sebectvo zomiera až po nás a bude nás sprevádzať až po hrob. Bože drahý! Aké nešťastie pre nás - úbohé Evine deti, dcéry moje! Neustále budeme pociťovať dráždivé útoky vášní, pokým žijeme v tomto úbohom vyhnanstve. Ale čo na tom? Máme sa hádam znechutiť a zriecť sa nebeského života? Nie, najdrahšie dcéry, vzmužme sa. Stačí len nedať súhlas našej nerozhodnej vôli (...).
Z LISTU RACHELINE RUSSOOVEJ A RACHELINE GISOLFIOVEJ, 25. SEPTEMBER I917

Nestraťte odvahu, keď zlyháte, ale povzbuďte sa novou dôverou a ešte hlbšou pokorou. Vaše znechutenie a skľúčenosť po hriechu sú dielom nepriateľa. Znamená to toľko, že sa mu vzdávate a priznávate svoju porážku. Ale vy tak neurobíte, lebo je tu milosť Božia, vždy pripravená pomôcť vám.
Z LISTU ANTON I ETTE VONAOVEJ, 15. NOVEMBER 1917

Nič nie je hriech, ak sme to neurobili dobrovoľne. Kde niet vôle, niet ani hriechu. Tam je len ľudská slabosť.
DEJINÁM

Ak po hriechu pocítime hlbokú bolesť, že sme ho spáchali; ak sa čestne rozhodneme, že ho už nikdy nezopakujeme; ak jasne pochopíme, že jeho zlo bolo podnetom pre milosť Božiu, a keď pukne hrubá kôra našich sŕdc, potom ovocím takéhoto hriechu sú slzy ľútosti a lásky. Hriech, syn môj, sa takto stáva krokom, ktorý nás dvíha, bezpečnejšie vedie a približuje k Bohu.
DOBRÝ PASTIER

Zapamätajte si: hriešnik, ktorý ľutuje svoj hriech, je bližšie k Bohu ako spravodlivý, ktorý sa pýši svojimi dobrými skutkami.
RADY A POVZBUDENIA PÁTRA PIA

Vaše slzy pozbierali anjeli a vložili ich do zlatého kalicha. Až raz predstúpite pred Božiu tvár, nájdete si ich.
POŠLI MI SVOJHO ANJELA STRÁŽNEHO

Mohlo by vás povzbudiť a potešiť vedomie, že vo vašom utrpení nie ste sama, pretože všetci nasledovníci Ježiša Nazaretského roztrúsení po celom svete takisto trpia a sú ako aj my vystavení vo svojom živote trápeniam a súženiu.
Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, 26. NOVEMBER 1914

Kríž vás nebude nikdy deptať; možno sa pod jeho ťarchou zapotácate, ale jeho sila vám bude oporou.
ARCHÍV PÁTRA PIA

Ježiš nie je nikdy bez kríža, ale ani kríž nie je nikdy bez Ježiša.
ARCHÍV PÁTRA PIA

Boh kresťanov je Bohom metamorfóz: keď mu vhodíte do lona svoju bolesť, získate pokoj; dáte mu svoje zúfalstvo a dostanete nádej.
SAN GIOVANNI ROTONDO: VO FRANTIŠKÁNSKOM SVETLE

Mnohí trpia, ale iba niektorí dokážu správne trpieť. Utrpenie je dar od Pána Boha a blažený je ten, kto ho vie premeniť na zisk.
ARCHÍV PÁTRA PIA

Dušu, ktorá má vládnuť s Ježišom Kristom vo večnej sláve, (...) treba pretvoriť údermi kladiva a dláta. Čím sú však tieto údery kladiva a dláta, ktorými božský Umelec opracúva kameň, čiže vyvolenú dušu? Drahá sestra, tieto údery dláta - to sú nepríjemnosti, obavy, pokušenia, duševné múky a búrky s návalmi bezútešnosti ba i fyzickej bolesti. Poďakujte sa teda nekonečnému milosrdenstvu večného Otca za to, že takto zaobchádza s našou dušou, pretože je predurčená na spásu.
Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, 19. MÁJ 1914

Trýzeň a muky boli odjakživa dedičstvom a údelom vyvolených duší. Čím viac chce Ježiš pozdvihnúť dušu k dokonalosti, tým viac ju skúša utrpením. Vravím vám, radujte sa, že ste napriek vašej nehodnosti dostali takéto privilégium. Čím viac sa trápite, tým viac by ste sa mali radovať, lebo v ohni múk sa duša stáva čistým zlatom, hodným toho, aby žiarilo v nebeskom paláci.
Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, 14. JÚL 1914

Zdroj: www.boziemilosrdenstvo.sk

Keď strácaš čas, pohŕdaš Božím darom, prítomnosťou, ktorú On vo svojej nekonečnej dobrote necháva tvojej láske, tvojej veľkomyseľnosti.

Vo všetkom, čo robíte, buďte vždy pokorní a žiarlivo strážte čistotu svojho srdca a čistotu svojho tela; to sú dve krídla, ktoré vás pozdvihnú k Bohu.

Neprestávaj v dobrom diele kvôli márnivým a hlúpym predtuchám. Keď sa hlupáci smejú správaniu Božích detí, smej sa tomu a nasleduj cestu správnosti.

Nestaraj sa o posmech hlupákov. Pamätaj, že svätci, ktorí vždy pohŕdali svetom a svetskosťou, skrížili plány svetu a jeho zásadám.

Vždy verne plň svoje sľuby voči Bohu a neobzeraj sa na výsmech bláznov.

Bohu sa slúži len vtedy, keď sa mu slúži podľa jeho vôle.

Vždy pamätaj, že Boh vidí všetko!

Ten, kto má dobré srdce, je vždy silný; trpí, ale skrýva svoje sily. Je utešovaný tým, že sa obetuje za svojho blížneho a Boha.

V duchovnom živote je vždy nutné ísť dopredu, nikdy nie späť; loď, ktorá zastavuje namiesto toho, aby plávala dopredu, je zrážaná späť vetrom.

Nepodnikaj žiadnu akciu, ani tu najnižšiu a nepatrnú, bez toho, že by si ju ponúkol Bohu.

Modli sa a dúfaj; nerozčuľuj sa. Úzkosť ničomu neslúži. Boh je milosrdný a začuje tvoju modlitbu.

Štúdiom kníh sa hľadá Boh, modlitbou sa nachádza.

Kto nikdy nerozjíma, je ako človek, ktorý sa nikdy nepozerá do zrkadla; preto nevie, že je neupravený a ide von tak, že vyzerá neporiadne. Ten, kto rozjíma a upiera svoje myšlienky na Boha, ktorý je Zrkadlom jeho duše, pokúša sa spoznať svoje chyby, snaží sa ich napraviť, umierňuje svoje hnutia a dáva svoje svedomie do poriadku.

Pán ti niekedy dáva pocítiť váhu kríža. Aj keď sa táto váha zdá neznesiteľná, si schopný ju uniesť, pretože Pán vo svojej láske a milosrdenstve ti podáva ruku a dáva ti silu.

Kto začína milovať, musí byť pripravený na utrpenie.

Je nutné byť silnými, aby sme sa stali veľkými; to je naša povinnosť. Život je boj, ktorý nemôže byť vynechaný, je potrebné v ňom zvíťaziť.

Neusiluj sa prekonať svoje pokušenia, pretože premáhaním by si ich mohol posilniť; pohŕdaj nimi a nelipni na nich.

Skonči s tými zbytočnými obavami. Pamätaj, že myšlienka netvorí hriech, avšak súhlas k takým veciam. Len slobodná vôľa je schopná dobra alebo zla. Keď vôľa kričí proti zvodcovi a odmieta jeho prítomnosť, nie len že tu nie je hriech, ale je tu čnosť.

Pokušenia proti viere a čistote sú diela diabla, ale neboj sa ho, len ním pohŕdaj. Dokiaľ vrieska, je to znamenie, že nevlastní tvoju vôľu.

Maj na pamäti, že čím viac ťa nepriateľ napáda, tým bližšie Bohu je tvoja duša. Premýšľaj o tom a prenikaj do tejto veľkej a utešujúcej pravdy.

Diabol je silný u ľudí, ktorí sa ho boja, ale slabý u tých, ktorí ním pohŕdajú.

Ak si uspel pri prekonávaní pokušenia, bude to mať rovnaký účinok ako má pranie špinavého prádla.

Dokiaľ zostáva kvapka krvi v našom tele, bude tam boj medzi dobrom a zlom.

Mali by sme sa veľmi snažiť stať sa svätými a slúžiť dobre Bohu a blížnemu.

Všetkými prostriedkami hľadaj samotu, ale nezlyhaj v preukazovaní lásky voči svojmu blížnemu.

Tam, kde nie je poslušnosť, nie je čnosť, kde nie je čnosť, nie je dobro a láska a kde nie je láska, nie je Boh.

Pamätaj, že základom dokonalosti je Láska; kto žije z lásky, žije v Bohu, pretože Boh je láska.

Hlavne musíte vytrvať v kresťanskej spravodlivosti a v zásadách láskavosti, čnosti, z ktorej jasne vyráža pokora; vnútorná a vonkajšia pokora, skôr vnútorná ako vonkajšia, cítená  v hĺbke skôr než stavaná na obdiv, hlboká skôr než viditeľná.

Pokora je uznanie vlastnej úbohosti; vyšší stupeň pokory je nielen uznanie svojej vlastnej úbohosti, ale láska k poníženiu.

Pravá pokora srdca je viac to, čo je cítené a prežité, než ukazované. Vždy musíme byť pokornými pred Bohom, ale nie s falošnou skromnosťou, ktorá vedie k nedostatku odvahy plodiacej nešťastnosť a zúfalstvo. Musíme o sebe zmýšľať skromne. Musíme sa považovať za horších než ktokoľvek iný.  Nepovažujte sa za lepších než ostatní.

Pokora a láska idú spoločne.

Musíte milovať, milovať, milovať nad všetko ostatné.

Láska chce byť vyjadrená.

Láska všetko zabúda, všetko odpúšťa bez výhrad.

Hriešnik, ktorý ľutuje svoje hriechy, je bližšie Bohu než spravodlivý, ktorý sa chváli svojimi dobrými skutkami.

Maj sa na pozore proti úzkosti a nepokoju, pretože najviac bránia dokonalosti.

Keď dovolíte svojej horlivosti, aby sa stala puntičkárskou a nahnevanou, zmení sa na nekľud. Nech je namiesto toho bez chýb, nech je dobrá, láskavá, pôvabná, mierna a povznášajúca.

Nestrácaj svoju energiu vo veciach, ktoré plodia starosť, úzkosť a trýzeň. Len jedna vec je potrebná. Pozdvihnúť svojho ducha a milovať Boha.

Je obtiažne stať sa svätcom. Obtiažne, ale nie nemožné. Cesta k dokonalosti je dlhá, ako je dlhý život.

Zdroj: www.ruksak.sk

Share/Save/Bookmark


Tags: Páter  Pio  myšlienky  rady  listy  slová  Boh  Ježiš  bolesť  hriech  pokánie  radosť  vernosť  láska  odpustenie  
feed0 Komentáre

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 

Náš člen Balek Robert je s nami už odo dňa: Streda, 17 September 2008.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.
Súvisiace články z tejto kategórie:


10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie:
Myšlienky

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie