Ako vytvoriť článok?

E-mail Tlačiť PDF
(0 hlasovaní, Priemerná známka: 0 )

AkoVytvoritPár rád pre každého, kto by chcel po vytvorení si svojho vlastného konta na portále Misie.sk vytvárať svoje články a zaradiť ich do sekcií portálu.

V prvom rade si treba ujasniť, do akej sekcie by ste chceli váš článok zaradiť - pri výbere vám pomôže menu: "Články portálu" na ľavej strane stránky portálu Misie.sk. Ak by ste nenašli príhodnú sekciu pre svoj článok, napíšte administrátorovi na jeho fórum svoju prosbu s odôvodnením, prečo žiadate o vytvorenie novej sekcie a aký charakter má mať, aké články by mala obsahovať, prípadne navrhnite niektoré kategórie článkov v tejto sekcii (akoby podadresáre hlavného adresára). Prípadné pripomienky teda píšte na "Fórum pre pripomienky ohľadom článkov".

 

Prvý krok je prihlásiť sa na portál Misie.sk do svojho konta. Iba takto môžete pridávať články na portál. Ak ešte konto nemáte, vytvorte si ho vo formulári prihlasovania. Ak už konto máte vytvorené, stačí zadať svoje užívateľské meno a heslo v module "Prihlasovanie" - prvé v ľavom stĺpci portálu Misie.sk (tam, kde v obr. 1. ukazuje šípka):

 

Obrázok 1.:

Vytvor1M

Ďalším krokom bude kliknúť na položku "Vytvoriť článok" v Užívateľskom menu, ktoré sa objaví po prihlásení hneď pod formulárom prihlasovania s fotkou - avatarom, ak ho máte zvoleného, tak ako je to na obr. 2.:

Obrázok 2.:

Vytvor2M

Otvorí sa stránka pre vytváranie článku, kde musíte (v nasledujúcom obrázku č. 3. označené číslom  1. a 2.):

1. Napísať Nadpis článku - charakterizujúci obsah článku

2. Napísať celý obsah článku priamo do políčka pod nadpisom - tak ako je to na nasledujúcom obrázku č. 3:

Obrázok 3.:

Vytvor3M

Ak ste text článku napísali priamo do políčka portálu Misie.sk a nekopírovali text z nejakého textového editora (Word a podobne), môžete preskočiť nasledujúce kroky a pokračovať až pri obrázku č. 5 vkladaním obrázka na začiatok textu vášho článku.

Ak text článku už máte napísaný v nejakom textovom editore (napr. Worde):

1. Skopírujte NADPIS článku a vložte ho do nadpisu vášho článku na portále Misie.sk (číslo 1. na obrázku č. 3 aj č. 4)

2. Skopírujte OBSAH článku cez Ctrl-C (číslo 2. na obrázku č. 4). POZOR! NEKOPÍRUJTE tento obsah HNEĎ na portál Misie.sk, pretože z Wordu sa tam skopírujú všetky rôzne dáta, ktoré vy nevidíte a keď článok uložíte, objavia sa tam niekoľkoriadkové hieroglify a hlúposti, ktoré budete potom musieť všelijako vymazávať. Preto postupujte ďalej podľa obrázka č. 5.

Obrázok 4.:

Vytvor4M

Nájdite (vo Windows) program Notepad (podľa obrázka č. 5):

1. Cez menu ŠTART vo Windows (Vista) napíšte vo vyhľadávaní "notepad"

2. Spustite program Notepad

Obrázok 5.:

Vytvor5M

Cez klávesu Ctrl-V vložte obsah článku do otvoreného okna Notepadu.

Cez klávesu Ctrl-A vyznačte celý obsah článku a skopírujte cez Ctrl-C alebo myškou a pravým tlačidlom (ako je to označené na obr. 6).

Obrázok 6.:

Vytvor6M

Vložte cez Ctrl-V skopírovaný obsah článku z Notepadu do okienka označeného číslom 2. ako je to označené na obr. 3.:

Obrázok 3.:

Vytvor3M

 

Potom, ako vložíte cez Ctrl-V obsah svojho článku, môžete vložiť na začiatok celého článku aj OBRÁZOK:

1. Kliknite na začiatok obsahu článku myškou tak, aby blikajúci kurzor bol na začiatku  obsahu článku. Kde sa nachádza kurzor, tam sa vloží obrázok.

2. Kliknite na IKONKU vkladania obrázku nad obsahom článku - na obr. 7. je táto ikonka označená šípkou s číslom 2.

Obrázok 7.:

Vytvor7M

Otvorí sa vám dialógové okno vkladania obrázku do textu článku.

Postupujte podľa obrázka č. 8.

1. Vyberiete adresár, do ktorého ste obrázok nahrali cez administrátorské rozhranie portálu Misie.sk (na obr. 8 označené číslom 1.). Ak si chcete vybrať z iných obrázkov, ktoré sú dostupné aj v iných adresároch, môžete si vybrať podľa ľubovôle.
Pamätajte, že na začiatočný obrázok je najvhodnejší obrázok s maximálnou šírkou 10 cm (alebo 280 bodov). Väčšie obrázky potom nevyznejú popri texte pekne. Ide teda o tento prvý obrázok, ktorý sa bude zobrazovať v prehľade článkov ako krátka ukážka článku.

2. Vyberte si z adresára obrázok a kliknite naň - mal by sa zobraziť jeho náhľad vpravo od jeho zvoleného názvu (na obr. 8 označené číslom 2.)

3. Zvoľte, kde má byť obrázok zarovnaný: Left - doľava, Right - doprava (možnosť Alignment na obr. 8 označené číslom 3.).
Takisto v možnosti Margin zvoľte, ako má byť obrázok odsadený od textu (najlepšie 10 bodov ako je to na obr. 8. označené číslom 3.)

4. Nakoniec potvrďte celý výber svojho obrázka klikom na tlačidlo Insert (na obr. 8. označené číslom 4.)

Obrázok 8.:

Vytvor8M

Ak ste vložili obrázok na začiatok článku (nemusíte, ale váš článok vždy viac pritiahne pozornosť čítajúcich pekný pútavý obrázok na začiatku článku) mali by ste URČITE vložiť do textu oddeľovač textu "Čítaj ďalej"

Tento oddeľovač je pomyselná čiara, ktorá oddelí začiatok článku od ostatného textu - ide o pár viet na začiatku článku, v ktorých buď v skratke predstavíte obsah článku, alebo len jednoducho vyberiete iba začiatok článku. Tento začiatok článku až po túto čiaru sa bude zobrazovať v náhľade článku pri prehľade článkov na portáli Misie.sk.
Ak túto čiaru nevložíte do textu svojho článku, pri prehľade všetkých článkov sa váš článok zobrazí úplne celý, čo zneprehľadní prehľad ostatných článkov. Vyskúšajte si to podľa obrázka číslo 9.:

1. Kliknete do textu vášho článku tak, aby sa blikajúci kurzor objavil za poslednou vetou, ktorú chcete ešte v náhľade článku zobraziť (môže to byť 5-8 prvých viet článku - najlepšie toľko viet, aby zakryli úvodný obrázok) - v obr. 9. je to označené číslom 1. hneď sa slovami textu: "zrazu moju ruku niekto zachytil."

2. Kliknite na ikonku ODDEĽOVAČA textu "Čítaj ďalej" (ENG - "Insert Read more") - na obr. 9 je to označené číslom 2. Takto vložíte červenú čiaru s textom "" - táto čiara sa v texte nebude zobrazovať. Podľa nej však váš prehliadač odstrihne začiatok vášho článku na ukážku užívateľom spolu s obrázkom. Ak sa niekto rozhodne prečítať celý článok, stačí, že klikne na jeho nadpis a zobrazí sa mu hneď celý článok.

Obrázok 9.:

Vytvor9M

Ďalšou potrebnou časťou vytvorenia článku je nastavenie SEKCIE a KATEGÓRIE,  do ktorej chcete svoj článok umiestniť. Všetko nájdete pod okienkom textu svojho článku - na tej istej stránke vytvárania článku. Postupujte podľa nasledujúceho obrázka č. 10:

1. Vyberte si SEKCIU - je to akoby jeden z hlavných adresárov - všetky sekcie sú zobrazené v menu "Články portálu" v ľavom stĺpci portálu Misie.sk. Zvoľte si jednu z už existujúcich sekcií.
Takisto si vyberte KATEGÓRIU, ktoré sú v danej sekcii k dispozícii, do ktorej chcete svoj článok zadeliť. Kategórie danej sekcie uvidíte vždy v ľavom stĺpci portálu Misie.sk nad menu "Články portálu", keď otvoríte danú sekciu. KAŽDÝ ČLÁNOK musí mať svoju sekciu a kategóriu, do ktorej ho zaradíte. Inak je označený ako nezaradený a je problém s jeho zobrazovaním.
Ak by ste nenašli príhodnú sekciu pre svoj článok, napíšte administrátorovi na jeho fórum svoju prosbu s odôvodnením, prečo žiadate o vytvorenie novej sekcie a aký charakter má mať, aké články by mala obsahovať, prípadne navrhnite niektoré kategórie článkov v tejto sekcii (akoby podadresáre hlavného adresára). Prípadné pripomienky teda píšte na "Fórum pre pripomienky ohľadom článkov".

2. Číslom 2 je na obrázku č. 10 označené miesto, kde si môžete zvoliť, či bude váš článok zatiaľ nezverejnený a zverejníte ho neskoršie alebo ho hneď zverejníte (kliknite na Áno)
Takisto sa môžete rozhodnúť, či chcete, aby sa váš článok ukázal na Hlavnej stránke, ktorá sa zobrazí vždy, keď si niekto napíše do prehliadača adresu portálu www.misie.sk - takto bude váš článok na očiach návštevníkom nášho portálu hneď. Dobre premýšľajte, ktoré články na Hlavnú stranu umiestnite. Nie každý článok je na to vhodný. Nechávame to na vás.

3. Číslom 3 je na obrázku č. 10 označené miesto, kde sa môžete rozhodnúť, kedy svoj článok zverejníte - na zvolenie dátumu použite kalendár, ktorý sa vám ukáže, keď kliknete na ikonku kalendára hneď vedľa políčka, v ktorom je napísaný automaticky dátum a čas, v ktorom článok práve teraz tvoríte. Ak chcete článok zverejniť hneď, nechajte v políčku napísaný dátum tak, ako je. Ak ho chcete zverejniť neskoršie, zvoľte si iný dátum.
Takisto sa rozhodnite, dokedy necháte svoj článok zverejnený - ak chcete, aby bol zverejnený stále, nechajte v políčku napísané slovo: "Nikdy" - ak si zvolíte cez kalendár dátum, v ten deň sa váš článok zobrazí na portále posledný krát.
Tiež si môžete zvoliť, pre koho bude článok viditeľný (prístupová úroveň):
Verejný - ktokoľvek si ho môže prezerať.
Registrovaní - len registrovaní užívatelia uvidia váš článok, bežným užívateľom, ktorí nemajú u nás konto, sa tento článok nezobrazí.

4. Číslom 4 je na obrázku č. 10 označené miesto, kde sa môžete rozhodnúť,čo bude napísané v najvrchnejšom paneli prehliadača, ak niekto otvorí váš článok - je to políčko POPIS - väčšinou tam môžete iba skopírovať nadpis svojho článku.

5. Do políčka Kľúčové slová (číslo 5 na obrázku č. 10) vpíšte všetky slová, ktoré charakterizujú váš článok (napr. v našom článku sú to slová: Agapeon, príbeh, Ježiš, svetlo, boj, zlý duch) - každý, kto bude hľadať na internete napr. niečo o Ježišovi a svetle, o boji a zlom duchu, prehliadač si bude prednostne všímať práve tieto kľúčové slová a podľa nich náš článok o Agapeonovi a Ježišovi sa môže objaviť v ponuke článkov. Okrem toho sa na portále Misie.sk podľa týchto kľúčových slov dá ľahko medzi článkami vyhľadávať. Tieto slová sú totiž zobrazené na konci každého článku a ak niekto klikne na jedno z nich, zobrazia sa mu všetky články, ktoré majú medzi svojimi kľúčovými slovami vami zvolené slovo (napr. si takto dám zobraziť všetky články portálu s kľúčovými slovami "Ježiš")

Obrázok 10.:

Vytvor10M

 

Nakoniec uložte svoj článok na portál Misie.sk tak, že sa vrátite na začiatok článku a kliknete na tlačidlo ULOŽIŤ umiestneného hneď vedľa Nadpisu vášho článku (Titulok) ako je to označené na obr. 11:

Obrázok 11.:

Vytvor11M

Teraz sa môžete presvedčiť, či bol váš článok správne uložený. Ak ste ho dali zobrazovať na Hlavnej stránke portálu. Uvidíte ho hneď po ukončení vytvárania článku - tak ako je to na obr. 12:

Obrázok 12.:

Vytvor12M

Ak nesúhlasíte s tým, ako je zobrazený, do opravovania článku sa dostanete tak, že kliknete na ikonku editácie článku, ktorá sa zobrazuje vždy na začiatku nadpisu vášho článku - na obr. 12 je táto ikonka hneď pred nadpisom nášho článku "Agapeon 5 - Tajomstvo je odhalené".

Ak ste svoj článok nedali zobraziť na Hlavnej stránke, nájdite ho v sekcii a kategórii, do ktorej ste ho vložili. Články sú zobrazované vždy od najaktuálnejšieho, teda najmladšieho článku až po najstaršie články, takže by sa mal nachádzať na začiatku sekcie a kategórie, do ktorej ste ho vložili.

Na prípadné otázky a pripomienky odpovieme s radosťou na fóre: "Fórum pre pripomienky ohľadom článkov".

 

Share/Save/Bookmark


Tags: článok  vytvoriť  tvorba  sekcie  kategórie  
feed0 Komentáre

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 

Náš člen Balek Robert je s nami už odo dňa: Streda, 17 September 2008.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.
Súvisiace články z tejto kategórie:


10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie:
O portále

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie