Hlavná stránka Myšlienky Myšlienky Bl. Ján Pavol II. II.

Bl. Ján Pavol II. II.

E-mail Tlačiť PDF
(10 hlasovaní, Priemerná známka: 4.40 )

Jan_Pavol_II"Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva; ten, kto je schopný darovať seba samého."

Bl. Ján Pavol II.

 

 

 

 

Láska je vysvetlením všetkého. Láska pozerá na druhého v jeho neopakovateľnej jedinečnosti.

 

 

Ženy, ste tvárou Cirkvi, ktorá žiari pred ľuďmi prostredníctvom vašej lásky, prejavujúcej sa v dobrote, pomoci, poteche, oslobodení a nádeji.

Žene je zvláštnym spôsobom zverená radostná úloha viesť deti od najútlejšieho veku k objaveniu nadprirodzeného sveta. Žena má chápavé, citlivé a súcitné srdce, ktoré jej umožňuje dať láske jemnú a vecnú podobu.

Ženy, ktoré hľadajú pravé kresťanské chápanie ženskosti, môžu čerpať zo slobodnej a aktívnej úlohy, ktorú prijala Mária z Nazareta, Panna a Matka Pána. V nej môžu všetky ženy objaviť "tajomstvo" dôstojného života a dosiahnuť svoju pravú emancipáciu.

Ste povolané byť svedkami pravého významu lásky; sebadarovania a prijatia druhého, ktoré má byť dušou všetkých medziľudských vzťahov.

V Máriinom svetle Cirkev číta na tvári ženy odraz krásy, ktorá je zrkadlom najvyšších citov, ktorých je schopné ľudské srdce: plnosť darovania sa v láske, sila, ktorá vie zniesť najväčšie bolesti, bezhraničná dôvera, neúnavná pracovitosť, schopnosť spájať prenikavú intuíciu so slovami podpory a povzbudenia.

Otvorte vaše zasvätené srdce láske! Dávajte sa, veľkoryso sa darujte človeku našich čias! Ste povolaní, aby ste boli Kristovou tvárou.

Kresťanské spoločenstvo i občianska spoločnosť vás považujú za "profesionálov svätosti" a očakávajú od vás konkrétne príklady vernosti Kristovi a otvorenosti voči blížnym.

Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva; ten, kto je schopný darovať seba samého.

Slobodné a bezvýhradné darovanie vášho života Kristovi a blížnym je asi tým najnaliehavejším svedectvom pre spoločnosť, v ktorej sa zisk stal idolom.

Evanjelium je definitívne a nezaniká. Jeho kritériá sú večné.

Kňazi majú poslanie povzbudzovať ľudí k obráteniu. Svoje poslanie môžu splniť len ak oni sami prežili hlboké obrátenie, čiže ak sú zameraní na Boha celým svojím srdcom a zo všetkých svojich síl.

Epocha misií ešte neskončila, Kristus ešte stále potrebuje veľkorysých mužov a ženy, aby sa stali poslami radostnej zvesti až po kraj sveta.

Povolanie je bez pochýb zasiate do sŕdc mnohých mladých, len čaká na vhodnú príležitosť, aby mohlo vyklíčiť.

Povolanie od Boha je povolanie dynamické, misionárske, zamerané na šírenie Božieho kráľovstva.

Kresťania nehľadajú v kňazovi iba človeka, ktorý ich prijme, ktorý ich rád vypočuje. Oni v ňom hľadajú predovšetkým človeka, ktorý im pomôže hľadieť na Boha.

Ste povolaní, aby ste napriek svojej chudobe obohatili svet.

Pri každej kňazskej vysviacke Duch Svätý zasahuje ľudskú osobu do najhlbšej hĺbky, aby ju preformoval na podobu Krista a zapojil do služby jeho Kráľovstva.

Kňaz potrebuje modlitbu, aby sa jeho život mohol stať tým, čím má byť: úplným darovaním sa Kristovi.

Európa, vráť sa k sebe samej. Buď sama sebou. Objav znovu svoje počiatky. Objav svoje korene. Navráť sa k životu podľa skutočných hodnôt, ktoré urobili slávnou tvoju históriu a požehnanou tvoju súčasnosť medzi ostatnými svetadielmi.

Buďte hrdí na svoju tradíciu, uchovajte si jednotu medzi sebou a chráňte ju pred každým zárodkom nesvornosti a rozdelenia. Vašou silou je duchovná jednota, ktorá sa prejavuje vo svornom konaní.

Boh je najvyššou inštanciou etiky a najvyššou garanciou proti každému zneužívaniu moci jedného človeka nad druhým.

Len bratská láska môže spôsobiť, že ten, kto niečo má, neuzavrie sa egoisticky do seba,
a kto je chudobný, nebude sa cítiť ponížený vo svojom nedostatku.

Dnes sa bojuje hlavne o moc a blahobyt, nie za ideály. Sekularizovaný človek, ktorý sa cíti tak dospelým, zrelým a slobodným je zároveň človekom, ktorý uteká pred svojou slobodou, človekom, ktorý trpí samotou, je ohrozovaný rôznymi vrtochmi svojej duše, usiluje sa oddialiť smrť a žije v strachu, lebo stratil nádej. Toto je Európa a toto je človek, ktorému sme dnes povolaní prinášať evanielium.

Mier sa rodí zo spravodlivosti a spravodlivosť sa zakladá na pravde.

Nijaká technika a nijaká inštitúcia nemôže nahradiť ľudské srdce, ľudské úsilie, keď ide o stretnutie s utrpením blížneho. Úcta k ľudskej dôstojnosti sa tak spája s láskou k trpiacemu človeku.

Pravým znamením civilizácie nie je ekonomický blahobyt alebo technická vyspelosť, ale privilegovaný priestor, ktorý venuje tým posledným, trpiacim a bezmocným ľuďom.

Ruženec

Pre človeka dneška je modlitba ruženca veľkou pomocou. Prináša pokoj a sústredenosť. Náš život vovádza do Božích tajomstiev a Boha prináša do nášho života.

Tajomstvá ruženca možno právom prirovnať oknám, ktorými môžeme nahliadnuť do Božieho sveta. A len z tohoto sveta, z príkladu, ktorý nám zanechal Ježiš Kristus, sa môžeme naučiť byť silnými v ťažkostiach, trpezlivými v protivenstvách, istými v pokušeniach.

Mária

Ľudia potrebujú Máriu! V nej totiž nachádzajú prístup k srdcu jej Syna, k jedinému miestu, kde môže nájsť pokoj náš nepokoj, kde možno nájsť posilu v našich bolestiach, silu a stálosť v našich predsavzatiach žiť podľa hodnôt evanjelia.

Ježiš

Kristus Pán sa nám javí ako vzor a sila pre každý vek človeka a pre každú situáciu. Čím užšie sa vierou spojíte s Pánom Ježišom ako jednotlivci i ako národ, tým lepšie zvládnete všetky situácie života.

Utrpenie

Ten, kto sa aj utrpením snaží plniť Božiu vôľu, je užitočný aj pre blížneho. Aj keď je ochromený vo vonkajšej činnosti, aj keď je uzavretý vo svojej samote, vyžaruje okolo seba vlnu duchovného svetla, z ktorého môžu mnohí čerpať.

Odkedy si Ježiš vybral kríž a zomrel na Golgote, všetci, čo trpia, zvlášť tí, čo trpia nevinne, môžu sa stretnúť s tvárou "Trpiaceho služobníka" a nájsť v jeho utrpení plnú pravdu o bolesti, o jej plnom zmysle a o jej dôležitosti.

Ľudia potrebujú pravdu; absolútne nutne potrebujú vedieť prečo žijú, zomierajú, trpia. A vy predsa viete, že pravda je Ježiš Kristus. On je pravda, ktorá je spásou našich mladých: pravda úplná, jasná a náročná. Vskutku, moderný svet potrebuje zvlášť naliehavo porozumenie, priateľstvo a lásku.

Myšlienka na smrť musí vstúpiť do nášho života - nie aby nás deprimovala a vyrušovala, ale aby nás podnecovala dobre zmýšľať a konať, aby sme nikdy nestratili z dohľadu tú obšťastňujúcu poslednú hranicu, ktorou je sám Boh.

Share/Save/Bookmark


feed0 Komentáre

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 

Náš člen Administrator je s nami už odo dňa: Streda, 13 Máj 2009.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.
Súvisiace články z tejto kategórie:


10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie:
Myšlienky

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie