SVD v Brazílii

E-mail Tlačiť PDF
(3 hlasovaní, Priemerná známka: 4.67 )

rioZačiatkom minulého storočia založili prvé misijné stanice naši misionári aj v Brazílii. Pretože však podiel nových duchovných povolaní rastie veľmi pozvoľne, v krajine je nedostatok kňazov. Misijná činnosť tak stále zohráva svoju úlohu. Spoločnosť Božieho Slova ju uskutočňuje v troch provinciách a jednej tzv. régii.

Severná provincia Brazílie - Brasil Norte

Misijné územie provincie Brasil Norte sa rozprestiera v dištriktoch Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espirito Santo a Bahia. Samotnú prácu provincie možno rozdeliť do troch kategórií: pastorácia vo farnostiach, činnosť v školách a špeciálna starostlivosť.
Naša Spoločnosť spravuje v provincii 20 farností s veľkým počtom filiálok, kde pracuje 32 spolubratov. V ďalšom pôsobisku - oblasti školstva - má Spoločnosť na starosti päť veľkých škôl, ktoré navštevuje vyše 10 tisíc žiakov. V rámci špeciálnej starostlivosti sa uskutočňuje pastorácia povolaní, prehlbovanie misijného povedomia prostredníctvom rozličných konferencií, propagačného materiálu a stretnutí na rôznych miestach provincie. Niektorí spolubratia pracujú ako domáci kapláni v nemocniciach, v domoch dôchodcov, v internátoch a pod.
V severnej provincii Brazílie pracuje spolu 88 členov Spoločnosti Božieho Slova: 2 biskupi, 72 kňazov, 12 bratov-laikov a dvaja bohoslovci. Ich priemerný vek je 56,5 roka. Spolubratia zo zahraničia tvoria 67,5% a pochádzajú zo 14 národností.

Centrálna provincia - Brasil Centro

Pokrýva oblasť v rámci hraníc štátu San Paulo s 34 miliónmi obyvateľov. Centrálna provincia sa angažuje taktiež v troch oblastiach: vzdelávanie, ktoré zostáva sústavnou prioritou provincie, pastoračná činnosť vo farských spoločenstvách a špeciálny apoštolát.
V rámci vzdelávania sa koná formačná činnosť dorastu Spoločnosti. Na filozofii je desať študentov. V roku 1994 sa zaviedol tzv. propedeutický rok. Do noviciátu vstupujú študenti po treťom roku filozofie. Teologické štúdium majú všetky tri brazílske provincie a régia v Amazónii spoločné. Koná sa v ITESP (Instituto Teológico de Sao Paolo), ktorý patrí našej Spoločnosti. Inštitút je akademicky uznávaný vysokou školou benediktínov sv. Anzelma v Ríme. Samotný teologický inštitút má okolo 30 profesorov a 200 študentov z viac ako 20 rehoľných spoločenstiev. Profesori zo Spoločnosti Božieho Slova prednášajú biblické obory, patristiku a misiológiu. Sao Paolo poskytuje možnosti pre postgraduálne štúdium s možnosťou získania doktorátu z biblických vied, spirituality, teológie a misiológie.
Pre biblický apoštolát slúži centrum, ktoré vybudovalo SVD v spolupráci s SSpS. Nazýva sa Centro Bíblico Verbo. Poskytuje služby pre kňazov, rehoľníkov i laikov nielen z Brazílie, ale z celej Latinskej Ameriky.
Provincia Central má 1 biskupa, 59 pátrov, 8 bratov-laikov, 26 študentov teológie a 14 novicov - čo je spolu 108 členov SVD. Vekový priemer je 44,3 roka. Spolubratov zo zahraničia je 46%, a to z 13 krajín.

Južná provincia Brazílie - Brasil Sul

Táto provincia počíta dohromady 76 členov Spoločnosti: 2 biskupov, 70 kňazov a 4 bratov-laikov. Ich priemerný vek dosahuje 56,5 roka, pričom z iných krajín tu pracuje 67,5% spolubratov pochádzajúcich dovedna zo 14 národností.
Misijná činnosť provincie sa sústreďuje prevažne na farskú pastoráciu. Spolubratia pracujú v 26 farnostiach. V rámci biblického apoštolátu úzko spolupracujú s centrom Centro Bíblico Verbo. Okrem toho poskytujú exercície a rôzne kurzy zo spirituality.
V oblasti vzdelávania sa venujú dvom komunitám študentov filozofie a jednej komunite mladých mužov, ktorí sú na propedeutickom roku. Okrem toho spolubratia vedú malý seminár v Ponta Grossa, kde je asi pol stovky študentov.

Amazónska régia v Brazílii - Regio Amazonica

Oblasť má vysoké percento analfabetov, školský systém na veľmi nízkej úrovni a zaznamenáva veľký počet siekt. Takže celá práca sa sústreďuje predovšetkým na pastoráciu. V amazonskej régii je 31 členov SVD: 1 biskup, 26 kňazov, 2 bratia-laici a 2 scholastici. V priemere majú 41,4 roka a až 87,5% z nich je zo zahraničia - zo 14 národností.

Na misijnej činnosti v Brazílii sa podieľali aj slovenskí misionári Spoločnosti Božieho Slova:

P. Jozef Moravčík (1915-1987) pochádzal z Mlynáriec pri Nitre. V roku 1948 odcestoval pracovať do misií v Brazílii. Na pridelenom území musel veriacich najprv vyhľadávať. Navštevoval asi 30 osád, kde vykonával pastoračnú činnosť. Neskôr sa stal kaplánom v Rio Grande. V roku 1970 ho preložili do značne rozľahlej misijnej oblasti, kde žilo asi 15 tisíc obyvateľov. Postavil tam kostol a faru. Pracoval však na viacerých miestach, kam ho predstavení misie poslali. Mal na starosti 21 kostolov.

Ďalším naším misionárom v Brazílii bol P. František Proft (1915-2001) z Prenčova pri Banskej Štiavnici. V roku 1951 dostal určenie do Brazílie, kde potom pracoval v štáte Paraná vo farnosti veľkej ako jedna diecéza. Mal tam 11 filiálok s kostolíkmi, ktoré navštevoval každý mesiac. Vystaval aj veľký farský kostol sv. Petra a faru. Ku koncu života oslepol. Zomrel začiatkom mája 2001.
P. Vojtech Wavrek (1931-1987) pochádzal z Bušoviec pri Spišskej Belej. Vyštudoval na vysokej škole technickej stavebníctvo. V rámci študijnej cesty v roku 1968 odišiel do Viedne a potom do Írska, kde dokončil teologické štúdiá. Po vysviacke roku 1973 účinkoval v Nemecku. O rok nato dostal misijné určenie do Brazílie. Vynikal usilovnosťou. Bol obľúbený, a tak ho zvolili za viceprovinciála. Zomrel náhle na infarkt myokardu koncom januára 1987.

Zo Žiaru nad Hronom pochádzal P. Jozef Filus (1923-1999). Teológiu doštudoval v Ríme, kde bol roku 1952 vysvätený za kňaza. Predstavení mu určili ako pôsobisko Brazíliu. Pracoval medzi pestro zloženým obyvateľstvom, ktoré tvorili potomkovia pôvodných Indiánov, prisťahovaní černosti z Afriky i belosi z Európy. Práca v jeho regióne bola veľmi namáhavá. Po celú dobu pracoval v pastorácii.

P. Gašpar Habara (nar. 1965) z Duloviec začal študovať teológiu na CMBF v Bratislave. Štúdium ukončil v Írsku a v roku 1995 odišiel do misií v Brazílii. Dostal sa na misijnú stanicu Rurópolis v régii Amazónia. K samotnej stanici patrí viacero osád v amazónskych pralesoch, ktoré pravidelne navštevuje a vykonáva tam pastoračnú službu. Vrátil sa na Slovensko a pracoval v UPC, asi v r. 2006 odišiel do Írskej misijnej provincie.

Okrem uvedených msionárov pracovali v misiách v Brazílii ešte dvaja spolubratia slovenského pôvodu: P. Ján Slaný, ktorý dlhodobo pracoval v pastorácii a zomrel roku 1976.

Druhým bol Br. Inocent - Matej Ruschka, ktorý pracoval ako misijný brat. Zomrel roku 1974. Obaja sú pochovaní v Brazílii.

Cirkev, ktorá bola v nedávnej minulosti utláčaná, zaznávaná či mocensky zneužívaná, je dnes veľkou hybnou silou pokroku a nádejou budúcnosti. Brazília však aj dnes zostáva misijným územím. Preto bolo treba pomôcť tejto veľkej krajine. Okrem iných i Spoločnosť Božieho Slova svojím dielom má účasť na prehlbovaní náboženského života, prebúdzaní záujmu o blížneho, účinnej pomoci slabším a núdznym a hľadaní možností pre nich, aby sa uplatnili v živote. Práca sa začala na úrovni farskej pastorácie. No rozšírila sa i na katechizáciu, evanjelizáciu, t.j. prehĺbenie v duchu evanjelia, liturgickú obnovu a ekumenizmus.

Svoju účasť na tom majú i slovenskí misionári, ktorí boli v Brazílii veľmi obľúbení, výborne sa uplatnili a vykonali kus práce na misijnom poli. Aj naši mladí spolubratia, ktorí končia štúdiá, prejavili záujem o prácu na misijnom území Južnej Ameriky.

pripravil P. Karol Bošmanský, SVD

Share/Save/Bookmark


Tags: SVD  Brazília  info  misionári  
feed0 Komentáre

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 

Náš člen Administrator je s nami už odo dňa: Streda, 13 Máj 2009.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.




Súvisiace články z tejto kategórie:


10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie:
Amerika

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie