Hlavná stránka Úvahy Obľúbené citáty Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 3 - Krížová cesta

Umučenie Pána podľa Cataliny Rivas - 3 - Krížová cesta

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Jezis_nesie_kriz2Posledné pokračovanie zápiskov Cataliny Rivas o Kristovom utrpení. Tentoraz opisuje Ježišovu Krížovú cestu, ukrižovanie a nakoniec aj jeho zmŕtvychvstanie.

Ježiš na svojej ceste na Kalváriu

Poďme pokračovať, dcéruška. Nasleduj Ma po ceste na Kalváriu, zdrteného pod váhou Kríža...

Zatiaľ čo Moje Srdce zaplavil zármutok pre večnú stratu Judáša, krutí kati, necitliví k Mojej bolesti, položili na Moje zranené ramená tvrdý a ťažký Kríž, na ktorom som mal zavŕšiť tajomstvo Vykúpenia sveta.

Anjeli z Neba, pohľaďte na Mňa. Pohľaďte na Tvorcu všetkých divov, Boha, ktorého adorujú všetci nebeskí duchovia, Boha, ktorý ide na Kalváriu a na svojich ramenách nesie sväté a požehnané drevo, Boha, ktorý čoskoro vydýchne naposledy.

Pozrite sa na Mňa taktiež vy, duše, ktoré si prajete Ma verne napodobňovať. Moje Telo, zničené toľkým mučením, ide zbavené sily, je zaliate vlastným potom a Krvou... Trpím, ani by mal niekto ľútosť s Mojou bolesťou! Dav ide so Mnou a ani jediná osoba so Mnou nemá súcit. Všetci ma obklopujú ako hladní vlci, ktorí čakajú, až budú môcť zhltnúť svoju korisť... Všetci démoni vyšli z pekla aby zväčšili Moje utrpenie.

Vyčerpanie, ktoré cítim a Kríž, sú tak ťažké, že v polceste padám. Pozeraj, ako Ma tí neľudskí muži zdvíhajú najbrutálnejším spôsobom. Jeden ma ťahá za rameno, iný za odev, prilepený k Mojím ranám, a tak ich znovu trhá... tento Ma chytí za krk, ten druhý za vlasy, iní Mi uštedrujú otrasné kopance do celého Tela. Kríž cezo Mňa padá a svojou váhou pôsobí nové zranenia. Moja tvár sa drie o kamene na ceste a Krv lejúca sa po tvári zlepuje Moje oči, ktoré sú takmer zavreté pre utŕžené údery. Prach a blato sa mieša s krvou a premieňa Ma v najodpornejší jav.

Môj Otec Mi posiela Anjelov, aby Mi pomohli a podporili Ma, takže Moje Telo pri pádoch nestráca vedomie, aby bitka nebola vyhratá skôr, než vyprší jej čas a aby neboli stratené všetky Moje duše.

Kamene, po ktorých idem, drásajú Moje nohy. Znovu a znovu klopýtam a padám. Dívam sa po obidvoch stranách cesty a pátram aspoň po malom náznaku lásky či súcitu s Mojou bolesťou, ale... nikoho takého nevidím.

Moje deti, vy, ktoré idete v Mojích šľapajách, nepúšťajte svoj kríž, i keď sa zdá tak ťažký. Robte to pre Mňa. Keď nesiete svoj kríž, pomáhate Mi niesť Môj a na tejto obtiažnej ceste sa stretávate s Mojou Matkou a svätými dušami, ktoré vám prinesú podporu a úľavu.

Pokračujte ešte chvíľu so Mnou a po niekoľkých krokoch Ma uvidíte v prítomnosti Mojej Svätej Matky, ktorá Mi so Srdcom prebodnutým bolesťou prichádza naproti z dvoch dôvodov: aby získala viacej sily trpieť pri pohľade na svojho Boha a vo svojom heroickom postoji aby povzbudila svojho Syna k pokračovaniu na diele Vykúpenia.

Uvažuj o utrpení týchto dvoch Sŕdc. Moja Matka najviac milovala svojho Syna... Nemôže uľahčiť Mojím bolestiam a dobre vie, že stretnutie s ňou ešte umocní Moje utrpenie, ale umocní taktiež Moju silu k plneniu Vôle Otca.

Moja Matka je pre Mňa najmilovanejšou bytosťou na zemi a nielen, že ju nemôžem utešiť, ale zúbožený stav, v akom Ma vidí, pôsobí jej Srdcu rovnako hlboké utrpenie ako Môjmu. Unikne jej vzlyk. Jej Srdcu sa dostáva smrti, ktorou Ja trpím v Mojom Tele. Ach, ako sa na Mňa upierajú jej oči a Moje na ňu! Nevyslovíme jediné slovo, ale naše Srdce hovorí mnoho v tomto jedinom bolestivom pohľade.

Áno, Moja Matka bola svedkom všetkých múk Môjho Utrpenia, ktoré skrze Božské zjavenie poznávala vo svojom duchu. Niekoľko učeníkov, aj keď sa pre strach zo Židov zdržovali ďaleko, sa pokúšalo všetko zistiť, aby mohli Moju Matku informovať... Keď sa dozvedela, že rozsudok smrti bol už vynesený, vydala sa za Mnou a neopustila Ma, pokiaľ Ma neuložili do hrobu.

Ježišovi pomáhajú niesť Kríž

Som na ceste na Kalváriu. Zo strachu, aby som neumrel skôr než dosiahnem konca, hľadali tí hrozní ľudia niekoho, kto by Mi pomohol niesť Kríž a nablízku zahliadli Šimona.

Pozrite sa na neho, ako ide za Mňou a pomáha Mi s Krížom a uvedomte si predovšetkým dve veci: tomuto mužovi chýba dobrá vôľa, zdieľa so Mnou váhu Kríža, lebo ho k tomu donútili. Preto, keď ho únava zmáha, necháva váhu doľahnúť viac na Mňa, a tak dvakrát padám na zem.

Tento muž Mi pomáha niesť časť Kríža, nie však celý Kríž.

Sú duše, ktoré idú takto za Mňou. Akceptujú síce účasť na Mojom Kríži, ale stále sa venujú tiež pohodliu a odpočinku. Mnoho iných súhlasí, nasledujú Ma a príjmu život v čnostiach. Neopustia však vlastné záujmy, ktoré v mnoho prípadoch ostanú ich prioritou. Preto sa potácajú a pustia Môj Kríž, keď ich príliš ťaží. Snažia sa, aby trpeli čo najmenej, odmeriavajú svoj sebazápor, vyhýbajú sa pokoreniu a únave, ako len to ide; na to, čo opustili, spomínajú napríklad aj so smútkom a pokúšajú sa získať pre seba určité úľavy a potešenie.

Niektoré duše sú tak sebecké a egoistické, že keď Ma nasledujú, prichádzajú skôr kvôli sebe než kvôli Mne. Vzdávajú sa iba toho, čo ich obťažuje, ale nie toho, čo nemôžu odložiť... Pomáhajú Mi niesť len veľmi malú časť Môjho Kríža a takýmto spôsobom môžu sotva získať potrebné zásluhy pre svoju spásu. Ale na večnosti uvidia, ako ďaleko opustili cestu, po ktorej sa mali uberať.

Na druhú stranu, sú však taktiež duše a není ich málo, ktoré pohnuté túžbou po spáse, ale ešte častejšie pre lásku, ktorú získali vidiac, čo všetko som pre ne vytrpel, sa rozhodnú nasledovať Ma po ceste na Kalváriu. Vedú bezúhonný život a vydajú sa Mojej službe nie, aby niesli malú časť Môjho Kríža, ale celý. Ich jedinou túžbou je dopriať Mi odpočinok a utešiť Ma. Obetujú mi všetko, čo od nich Moja Vôľa vyžaduje a hľadajú spôsoby ako Ma potešiť. Nepremýšľajú o zásluhách a odmenách, ktoré na nich čakajú, ani o únave či starostiach, ktoré prídu. Stále sa usilujú o to, ako Mi preukázať lásku a útechu...

Buď už je Môj Kríž v podobe choroby, či sa skrýva v práci, ktorá nezodpovedá ich sklonom a schopnostiam, alebo prichádza v podobe opustenosti od ľudí, prijímajú ho s úplnou poslušnosťou. Ó! To sú duše, ktoré skutočne nesú Môj Kríž a uctievajú ho. Využívajú ho, aby sa presvedčili o Mojej Sláve, bez postranných úmyslov a nárokujú si iba Moju Lásku. To sú tí, ktorí na Mňa skutočne myslia a oslavujú Ma.

Keď hneď nevidíte výsledky svojich utrpení a sebazáporov, buďte si istí, že nie sú márne a neplodné, ale naopak ich ovocie bude hojné!

Duša, ktorá skutočne miluje, nepočíta koľko trpela alebo pracovala, ani nečaká na nejakú odmenu, ale hľadá iba to, čo oslavuje Boha... pre Neho nešetrí prácou ani námahou. Nepremôže ju nekľud, ani netrpezlivosť, ba naopak nestráca svoj pokoj, ani keď nemá úspech alebo je pokorená, pretože jediným motívom jej skutkov je láska. A láska nedbá na dôsledky, ani na úspech. Jediným cieľom pre duše, ktoré nehľadajú svoj prospech, je Moja Sláva, Moja úľava a Môj odpočinok, a preto príjmu Môj Kríž s celou váhou, ktorú si praje Moja Vôľa na ne naložiť.

Moje deti, hovorte Mi Mojím menom, pretože Ježiš znamená všetko. Umyjem vaše nohy, ktoré sa zranili nárazmi o skalu, keď sa vydali po šmykľavej ceste. Zotriem vaše slzy, vyliečim vás, pobozkám vás a vy budete zdraví a už nebudete poznať inú cestu než tú, ktorá vedie ku Mne.

Teraz sme na Kalvárii! Dav je nadšený, pretože ona strašlivá chvíľa je blízko... vyčerpaný únavou sotva môžem chodiť. Moje nohy krvácajú, zranené kameňmi na ceste... Trikrát som po ceste spadol: prvýkrát, aby som dal zozvyku hrešiacim silu k obráteniu; druhýkrát, aby som povzbudil slabých a taktiež duše zaslepené zármutkom a netrpezlivosťou, aby sa vzchopili a s odvahou sa vydali po ceste čností. Tretíkrát som padol, aby som pomohol dušiam odlúčiť sa od hriechu v hodine ich smrti.

Ježiš je pribíjaný na Kríž

Pozri sa, s akou krutosťou ma obklopili títo zatvrdilí muži. Jedni kladú kríž na zem, ďalší mi strhávajú šaty prilepené k zaschnutým ranám, ktoré sa tak znovu otvárajú a krvácajú.

Pozrite, milované deti, aké poníženie som prežíval, keď som bol takto vystavený na obdiv tejto zberbe… Aká bolesť pre moju dušu!

Kati mi strhávajú tuniku a losujú o ňu, tuniku, do ktorej ma s takou starostlivosťou obliekla moja Matka v dobe môjho detstva a ktorá rástla spolu so mnou. Aká bolesť pre Matku, ktorá je svedkom tejto scény!

Ako by si len priala uschovať tieto šaty, poškvrnené a teraz nasiaknuté mojou Krvou. Ale tá hodina je tu a kati ma napínajú na kríž, berú a naťahujú mi ruky, aby dočiahli do pripravených dier. Celé moje Telo sa trhá, húpe sa zo strany na stranu a tŕne koruny prenikajú stále hlbšie do mojej hlavy. Počúvaj prvé údery kladiva, ktorý prebíja moju pravú ruku… Znie až do hlbín zeme. Počúvaj ďalej – pribíjajú moju ľavú ruku a v prítomnosti takéhoto pohľadu sa trasú nebesia a anjeli padajú na tvár. Nevydám ani hlások. Žiadny nárek ani sten neunikne z mojich úst, ale moje slzy sa miešajú s Krvou, ktorá pokrýva moju tvár.

Potom, ako mi pribili ruky, kruto napínajú moje nohy… Rany sa otvárajú, nervy v rukách a nohách praskajú, kosti sú vykĺbené… Bolesť je nesmierna!

Nohy sú pribité a moja Krv vsakuje do zemi!...

Na chvíľu uvažuj o týchto zkrvavených rukách a nohách… O tomto nahom tele, pokrytom ranami, močou a Krvou… O tejto špine… O tejto hlave, prebodnutej ostrými tŕňami, spotenej, plnej prachu a pokrytej Krvou…

Žasni, ako ticho, trpezlivo a ochotne som prijal toto utrpenie. Kto takto trpí? Kto je obeťou takéhoto poníženia? Je to Syn Boží! Ten, ktorý stvoril nebesia, zem, more a všetko, čo existuje… Ten, ktorý stvoril človeka, ten, ktorý Svojou nekonečnou mocou všetko udržuje… On je tu nehybný, opovrhnutý, nahý a nasledovaný veľkým množstvom duší, ktoré opustia všetko: pozemský majetok, rodinu, domov, pocty, blahobyt, slávu a všetko, čo je treba, aby mu vzdali Slávu a preukázali lásku, ktorú mu dlhujú…

Dávajte pozor, nebeskí anjeli a tiež vy, duše, ktoré ma milujete… Vojaci sa chystajú otočiť Krížom dookola, aby upevnili klince, aby ich váha môjho Tela nemohla vytiahnuť a aby som ja nemohol spadnúť. Moje Telo pobozká zem bozkom mieru. A zatiaľ, čo na vrchole Kalvárie doznievajú údery kladív, najpodivnejšie divadlo je zavŕšené… Na žiadosť mojej Matky, ktorá vidí všetko, čo sa tu odohráva, a nemôže mi poskytnúť úľavu a vzýva Milosrdenstvo môjho Nebeského Otca… légia anjelov zostupuje a adoruje moje Telo a podopierajú ho, aby sa nedotklo zeme a váha Kríža ho nerozdrvila.

Rozjímaj o svojej Ježišovi, visiacom na Kríži, ktorý nie je schopný najmenšieho pohybu…, nahý, bez slávy, bez pocty, zbavený slobody… Olúpili ho o všetko! Nikto nemá zľutovanie a súcit s jeho bolesťou! Prijíma len mučenie, výsmech a úškľabky!

Ak ma naozaj miluješ, si pripravený byť ako ja? Čoho sa zriekneš, aby si ma poslúchal, potešil ma a uľavil mi?...

Padni na zem a počúvaj moje slová:

Nech moja Vôľa v tebe triumfuje!

Nech ťa moja Láska zničí!

Nech ma tvoje biedenie oslávi!

Ježiš prednáša svoje posledné slová

Dcéra moja, počula a videla si moje utrpenie. Doprevádzaj ma až do konca a zdieľaj moju bolesť.

Môj Kríž je už vztýčený. Je tu hodina vykúpenia sveta!

Som atrakciou pre čvargu, ktorá sa na mňa vyškiera…, ale som tiež obdivovaný a milovaný dušami. Tento Kríž, až do tejto chvíle nástroj mučenia, kde dokonávali zločinci, je od tejto chvíle svetlom a mierom pre svet.

Hriešnici nájdu v mojich Svätých Písmach odpustenie a život. Moja Krv obmyje a zmaže škvrny ich hriechov. Čisté duše budú prichádzať k mojim Svätým ranám, aby sa občerstvili a zhoreli v mojej láske. V nich nájdu útočisko navždy.

Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Nepoznajú toho, ktorý je ich životom… Vrhli na neho všetku zlobu svojich neprávostí. Ale ja ťa vrúcne prosím, môj Otče! Vylej na nich moc svojho milosrdenstva.

Dnes budeš so mnou v raji, pretože tvoja viera v milosrdenstvo tvojho Spasiteľa vymazala tvoje zločiny. Milosrdenstvo ťa vedie do večného života.

Žena, tu je tvoj Syn! Moja Matka, tu sú moji bratia! Sprevádzaj ich, miluj ich…, nech nie sú opustení.

Ach, vy, za ktorých som vydal svoj život, teraz máte Matku, ktorú môžete vzývať vo všetkých svojich potrebách. Všetkých som vás zjednotil najtesnejšími putami, keď som vám dal svoju vlastnú Matku. Má teraz duša právo povedať svojmu Bohu: „Prečo si ma opustil?“ Výsledkom je, že potom, čo som naplnil tajomstvo Vykúpenia, človek sa opäť stal Božím synom, bratom Ježiša a dedičom večného života…

Ach, Otče môj… Som smädný po tvojej sláve… a tá hodina je tu. Od tejto chvíle naplnením mojich slov svet spozná, že ty si ten, ktorý ma poslal, a ty budeš oslávaný!

Som smädný po tvojej sláve, som smädný po dušiach… Aby som uhasil tento smäd, vylievam svoju Krv až do poslenej kvapky! Preto môžem povedať: Je dokonané. Nesmierne tajomstvo lásky sa teraz naplnilo, tajomstvo, pre ktoré Boh vydal svetu svojho vlastného Syna, aby človeku vrátil Život… Prišiel som na zem konať tvoju vôľu, ó, môj Otče. Teraz je vyplnená! Tebe porúčam svoju dušu. Takto môžu duše, ktoré vyplnia moju vôľu, pravdivo povedať: „Všetko je zavŕšené…“ Môj Pane a môj Bože, prijmi moju dušu…, vkladám ju do tvojich milovaných rúk.

Ponúkol som svojmu Otcovi svoju smrť za hynúce duše a ony budú mať Život. V poslednom výkriku, ktorý som na Kríži vydal, som objal celé ľudstvo: minulé, súčasné aj budúce.

Prudký kŕč, v ktorom som opustil zem, prijal môj Otec s nekonečnou láskou a celé nebesia jasali, pretože moje ľudstvo vstupovalo do slávy. V rovnakom okamihu, keď som vydával svojho ducha, mi vyšlo oproti nespočetné množstvo duší: tie, ktoré po mne túžili pred storočiami, pred niekoľkými mesiacmi, pred niekoľkými dňami, ale všetky po mne intenzívne túžili. Táto jediná radosť mi bola zadosťučinením za všetky útrapy, ktoré som vytrpel.

Mali by ste vedieť, že na pamiatku tohoto radostného stretnutia som sa rozhodol byť prítomný pri umierajúcich a veľakrát tak robím dokonca aj viditeľne. Dávam im spásu, aby som vzdal česť tým, ktorí ma s láskou prijali v nebi. Modlite sa za umierajúcich ľudí, pretože ich veľmi milujem. Zakaždým, keď ponúknete Otcovi môj posledný výkrik, budete vypočutí, pretože skrze tento výkrik je mi darované veľké množstvo duší.

Bola to chvíľa radosti, keď mi bol predstavený celý nebeský dvor, ktorý sa rozochvelý zhromaždil, aby očakával moju smrť. Ale medzi všetkými dušami, ktoré ma obklopili, bola jedna obzvlášť dojatá. Dojatá natoľko, že žiarila radosťou a láskou… Bol to Jozef, ktorý viac než ktokoľvej iný rozumel sláve, ktorú som získal po tak nesmierne tvrdých bojoch. Viedol všetky ostatné duše, ktoré ma očakávali, bol určený ako môj prvý vyslanec. Anjeli mi podľa svojich chórov vzdávali pocty takým spôsobom, že ma teraz žiarivé ľudsto obklopilo nespočetným množstvom svätých, ktorí jasali a adorovali mi.

Moje deti, tu na zemi nie sú slávne kríže, všetky sú zahalené tajomstvom, temnotou a ťažkosťami. V tajomstve, pretože mu nerozumiete, v temnote, pretože máte vašu myseľ a v ťažkostiach, pretože sú namierané práve do tých miest, kde ich nechcete.

Neplačte, neváhajte. Hovorím vám, nielenže som niesol drevený kríž, ktorý ma doviedol do slávy, ale predovšetkým ten neviditeľný, všadeprítomný Kríž, ktorý tvoria kríže vašich hriechov. Áno, tiež aj vaše utrpenie. Všetko, čím vy trpíte, sa stalo predmetom mojej núdze, pretože som trpel nielen pre vaše vykúpenie, ale tiež tým, čím vy trpíte dnes. Pozrite sa na lásku, ktorá ma s vami zjednocuje, v nej majte uistenie o mojej svätej vôli, zjednoťte sa so mnou a pozerajte, ako som konal uprostred bezbrehej horkosti.

Za symbol som zvolil kus dreva, kríž. S veľkou láskou som ho niesol pre dobro všetkých. Vytrpel som skutočné muky, aby sa každý mohol so mnou radovať. Ale koľko ľudí dnes verí v toho, ktorý vás skutočne miloval a miluje? Kontemplujte mi v podobe Krista, ktorý plače a krváca. Tu a takto ma svet má.

Zmŕtvychvstanie Ježiša

Po veľkom piatku prišlo slávne svitanie nedele Zmŕtvychvstania. Že som sa rozhodol nezničiť svet znamená, že ho chcem obnoviť a omladiť. Staré stromy musia zhodiť listy a musia byť prerezané, aby mohli znovu vyrašiť. A staré vetvy a suché lístie sú na spálenie.

Odďeľte mladé kozy od jahniat, aby mohli nájsť čerstvé a úrodné pastviny, kde môžu uspokojiť svoje chute a piť z čistých premeňov vody spasenia… To moja výkupná Krv zavlažuje vyprahnutú zem, ktorá sa stala pre duše púšťou sveta. A táto Krv bude stále na zemi vytekať, pokým tu bude aspoň jediný človek na spasenie.

Milovaná snúbenica, túžim po tom, čo ty nechceš, ale ja môžem urobiť to, čo ty nemôžeš dosiahnuť. Tvojim poslaním je, aby ma duše milovali a učiť ich žiť so mnou. Neprežil som tisíce múk a nezomrel som na Kríži preto, aby som naplnil dušami peklo, ale preto, aby som vyvolenými zaľudnil nebesia.

Boh Otec hovorí Cataline

Vidím, ako sa môj Syn chveje v tieňoch Getsemanskej záhrady. Zostúpil z neba a vzal na seba podobu a podstatu môjho stvorenia, ktorý si myslel a stále myslí, že sa môže búriť proti svojmu Tvorcovi. Muž, ten opustený a zmätený muž, je predurčenou obeťou a ako taký musel svojou vlastnou Krvou očistiť celý ľudský rod, ktorý zastupuje. Chveje sa a je zdesený, keď sa cíti byť pokrytý a dokonca sa aj vidí ovládnutý nepredstaviteeľným množstvom hriechov, ktoré musia byť odstránené z potemneného svedomia miliónov a miliónov nečistých stvorení.

Môj úbohý Synu, viedla ťa k tomu Láska a teraz si z nej vydesený. Kto ťa v nebi oslávi, keď sa do neho žiariaci vrátiš? Či ti môže nejaký tvor vzdať chválu, ktorá ťa je hodná? A čím je chvála a láska človeka, miliónov ľudí, v porovnaní s Láskou, s ktorou si prijal tú najstrašnejšiu skúšku, ktorá na zemi vôbec môže existovať? Nie, môj milovaný Synu, nikto – len tvoj Otec – sa ti môže vyrovnať v Láske. Jedine ja ťa vo svojom Duchu Lásky môžem chváliť a milovať za tvoju obeť onej noci. Môj milovaný Synu, v ktorom spočíva všetka moja dobrotivosť, dosiahol si smrteľné kŕče, keď si vydržal tak trpkú agóniu v Záhrade. V oblasti svojho človečenstva si dosiahol skutočne a úplne až na vrchol nesmierneho utrpenia, aké môže ľudské srdce zakúsiť: trpel si urážky spáchané proti mne, ale trpel si za ne s najčistajšou a intenzívnou Lásku, ktorá sa v tebe nachádza. S trasením so dosiahol medzu, skrze ktorú by ľudstvo malo dosiahnuť úplné vykúpenie. Ty, milovaný Synu, si s krvavým potom vybojoval nielen duše svojich bratov, ale dokonca aj tvoju vlastnú osobnú slávu, ktorá povýši teba, človeka, rovného mne, Bohu, ako ty.

Priviedol si ma k najdokonalejšej spravodlivosti a k najdokonalejšej Láske. V tej dobe predstavovali hriešnici spodinu sveta, a ty si sa s ňou stotožnil skrze svoje dobrovoľné a slobodné prijatie. Teraz si predovšetkým mojou cťou, slávou a radosťou. Ty si sa proti mne neprevinil, ty nie. Veď si bol môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie. Ty si nebol vyvrheľ, pretože aj vtedy som v tebe videl to, čím si vždy bol: moje svetlo, moje Slovo, ktoré som ja sám. Synu, ktorý si sa chvel a ktorý si sa vydal pre moju česť, zaslúžil si si, aby ťa tvoj Otec dal poznať svetu, tomu slepému svetu, ktorý nás uráža, a i napriek tomu ho tak veľmi milujeme! Ach, milovaný Synu, vidím ťa a vždy ťa budem vidieť v onú noc tvojej horkosti a stále ťa mám v mysli! Vďaka tvojej láske som zmierený so stvorením. Nemohol si ku mne ani zodvihnúť svoju tvár, tak bola pokrytá ich prehreškami. Teraz, aby som ťa potešil, pozdvihnem ich tváre k nám, aby sa v záblesku tvojho Svetla stali zajatcami našej Lásky.

Teraz, môj vždy tak veľmi milovaný Synu, urobím, čo som ti vtedy povedal v tieni Getsemanskej záhrady, a oni vykonajú veľké veci, aby ti priniesli radosť a vzdali česť.

 

Share/Save/Bookmark


feed0 Komentáre

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 

Náš člen Balek Robert je s nami už odo dňa: Streda, 17 September 2008.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.
Súvisiace články z tejto kategórie:


10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie:
Úvahy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie