Hlavná stránka

Internet a misie? - 17 - Farnosť a pastorácia v nej

E-mail Tlačiť PDF
(0 hlasovaní, Priemerná známka: 0 )

Internet_-_farnostAby sme plnšie pochopili, ako môže byť internet novým účinným prostriedkom v misiách, musíme sa pozrieť detailnejšie na funkčnosť  internetu vo farskej pastorácii, keďže aj v misijných krajinách je misijná práca založená na práci vo farnostiach - tak ako všade po celej zemi v Katolíckej Cirkvi. Preto sa musíme najprv hlbšie zamyslieť nad tým, čo farnosť ako taká je, ako má pastorácia vo farnosti vyzerať, ktorých oblastí sa musí dotýkať, aké sú jej základné vlastnosti a ktoré požiadavky a úlohy musí v súčasnosti pastorácia vo farnosti spĺňať, aby bola dostatočne efektívna a privádzala veriacich bližšie k Bohu i k sebe navzájom. Len takto môžeme správne pochopiť, ako používať internet ako prostriedok tejto pastorácie. Inak nám hrozí, že sa internet znova stane iba ďalšou nepotrebnou ba nebezpečnou vecou v rukách Zlého na odcudzenie veriacich Bohu i ostatným veriacim vo farnosti.

Základné definície a charakteristiky farnosti

Definícia farnosti sa líši od toho, kto a prečo sa na farnosť obracia. Takto je farnosť chápaná ako:

  • inštitúcia – farnosť ako subjekt práva má vzťah k iným právnym subjektom
  • súkromná záležitosť farára – farnosť stotožnená s tými, ktorí ju tak či onak reprezentujú – farár, kostolník, známi farníci v obci a pod.
  • spoločenstvo veriacich – farnosť ako rodina synov a dcér Nebeského Otca

Podľa kanonického práva je farnosť určité, natrvalo zriadené spoločenstvo kresťanov v miest-nej cirkvi, zverené pod vedením diecézneho biskupa do pastoračnej starostlivosti farárovi, ako jej vlastnému pastierovi.  Tak, ako rád hovorieval Ján XXIII., je farnosť studňou v obci, pri ktorej si všetci utíšia svoj smäd.  V súčasnosti sme na internete svedkami vzniku tzv. i-church – akejsi internetovej formy cirkvi alebo virtuálnej farnosti, jej organizácie a vzájomnej komunikácie. Členovia takéhoto spoločenstva sa stretávajú iba na internete, pretože mnohí sú z rôznych krajín sveta a je nemožné fyzicky sa stretávať pravidelne. Celý život takejto virtuálnej farnosti prebieha na internete vo forme textov, fotiek, audio alebo videonahrávok, prípadne oznamov o rôznych pripravovaných akciách. Do budúcnosti bude pravdepodobne potrebné vyhradiť špeciálne kňazov iba na pastoráciu cez internet, ktorí by spravovali určité väčšie či menšie spoločenstvá ľudí na internete vo forme akýchsi virtuálnych farností ako spoločenstiev veriacich bratov a sestier jedného Otca. Fyzická vzdialenosť totiž na internete už nie je problém, ktorý by znemožňoval aktívnu a častú komunikáciu.

Základné oblasti pastorácie vo farnosti

Kňazi i samotní veriaci by mali im prislúchajúcu pastoráciu vo farnosti rozvíjať v týchto oblastiach:

  1. Liturgia – slávenie liturgie. Tu sa môžu realizovať skutočne všetci podľa svojich možností a liturgických pravidiel ako lektori, akolyti, rozdávatelia sv. prijímania, zboristi, organisti, kantori, trvalí diakoni a pod. Všetci títo potrebujú medzi sebou komunikovať, vzdelávať sa vo svojich úlohách a organizovať svoju činnosť. K tomuto im môže byť internet ako komunikačné médium veľmi nápomocný.
  2. Evanjelizácia – vedenie druhých k rozhodnutiu sa pre Krista. Otázkou stále zostáva, ako hlásať evanjelium vo svete, ktorý je už dnes tak veľmi závislý na prostriedkoch spoločenskej komunikácie?  Odpoveďou môže byť práve internet, ktorý sa ukazuje v súčasnosti ale aj do budúcnosti ako silné evanjelizačné médium k osloveniu mnohých hľadajúcich len tak sa ponevierajúcich virtuálnym svetom kyberpriestoru. Mnohí z inter-netistov totiž hľadajú zmysel svojho života, hľadajú Boha, duchovno.
  3. Katechizácia – vyučovanie tých, ktorí sa pre Krista rozhodli. Na katechézu detí sme zvyknutí v školách. Katechéza dospelých je u nás na Slovensku ešte dosť neznáma čin-nosť, hoci veľmi potrebná predovšetkým pre rodičov, učiteľov na školách alebo tých kresťanov, ktorí sú zapojení do miestnych samospráv. Internet je v tejto oblasti vďaka možnosti uchovávať množstvo dokumentov a diskutovať na rôzne témy veľmi vhodným priestorom na katechizáciu nielen detí ale i dospelých.
  4. Martyria – vydávanie svedectva svetu o Kristovi. Vďaka svojej silnej komunikačnej stránke je internet jedným zo silných prostriedkov svedectva o Kristovi celému svetu.
  5. Charita – konanie charitatívnej služby vo farnosti. Pri tejto službe nejde iba o prácu sociálneho pracovníka, ale aj o pastoračné rozhovory a doprevádzanie chorých, starých a ich príbuzných, resp. prinášanie eucharistie chorým. Internet je pre takýchto pripútaných na lôžko jedinou možnosťou komunikácie s mnohými priateľmi, ktorí sú príliš vzdialení alebo zaneprázdnení, aby chorých mohli navštevovať každý deň.
  6. Koinonia – prekonávanie tendencií k rozdeleniu a rozpadu spájaním ľudí a vytváraním spoločenstiev ako priestoru života.  Aj tu, ako sme už spomenuli vyššie, je internet vďa-ka širokej škále komunikačných nástrojov dostatočným priestorom pre stretávania sa virtuálnych ale i reálnych spoločenstiev so špecifickými pravidlami, ktoré zaručujú morálne bezpečnú komunikáciu medzi ich členmi. Veľkou výzvou pre Cirkev je práve táto schop-nosť sebaorganizácie virtuálneho spoločenstva na základe pravidiel.

Je dôležité, aby kňazi aj samotní veriaci dokázali využívať internet vo všetkých načrtnutých oblastiach pastorácie, či už ako prostriedok získavania nových kontaktov s veriacimi alebo neveriaci-mi z farnosti, alebo ako prostriedok k udržiavaniu a prehĺbeniu už existujúcich osobných kontaktov s veriacimi či neveriacimi. Stále treba mať pritom na pamäti fakt, že internet nikdy nenahradí osobnú pastoráciu tvárou v tvár, môže byť však jej výborným doplnkom.

 

Share/Save/Bookmark


Tags: Internet  misie  Farnosť  pastorácia  
feed0 Komentáre

Napíš komentár
 
 
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Menšie | Väčšie
 

security image
Opíš zobrazené písmená


busy
 

Náš člen Balek Robert je s nami už odo dňa: Streda, 17 September 2008.

Ukáž 50 najnovších článkov autora tohto článku.
Súvisiace články z tejto kategórie:


10 náhodne vybratých článkov z tejto kategórie:
Úvahy

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie