Hlavná stránka
Správy z misií
Aktuálne správy z misií...

Nový film "O bohoch a ľuďoch" v kinách

E-mail Tlačiť PDF
(1 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

O_Bohoch_a_ludochMM

Nový film o osudoch cisterciánskych mníchoch čeliacich hrozbe teroristov v Alžírsku v roku 1996 prichádza aj do našich kín na Slovensku od 1.marca.

 

 

 

 

 

 
 

Vianočný pozdrav provinciála P. Jána Halamu SVD

E-mail Tlačiť PDF

Betlehem_Lakatos„Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3,16)

Milí priatelia misií, milí naši dobrodinci!

 

V kostolíku Božského Srdca vo Vidinej, kde sa nachádza aj noviciát Spoločnosti Božieho Slova, je chórus s krásnym dubovým obložením a na ňom je lipový reliéf zobrazujúci vianočnú scénu: Sv. rodinu v betlehemskej maštaľke uprostred a po stranách anjelských spoločníkov tejto dejinnej a zároveň spásnej udalosti. Veľkí dobrodinci našej rehole manželia Ažbóthovci, ktorí dali kostolík postaviť, vyjadrili týmto vďaku Bohu za to, že sa zasnúbili práve na Štedrý večer v rakúskom Meyres. Vianoce im pripomínali ich rozhodnutie spojiť svoje životy, Vianoce boli pre nich symbolom manželstva a rodiny. Tajomstvo Vianoc spojili s dejinami svojich životov a každé Vianoce im reliéf na chóre pripomínal ich zásnuby. Celý svoj život napokon zasvätili Božskému Srdcu Ježišovmu.

 

Vianočný pozdrav misionára P. Ondreja Peštu SVD

E-mail Tlačiť PDF
(3 hlasovaní, Priemerná známka: 5.00 )

Betlehem_Gentile_da_Fabriano“Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno…”
(Jn 1,12)

 

Vianočný pozdrav misionára P. Petra Dikoša SVD

E-mail Tlačiť PDF
(8 hlasovaní, Priemerná známka: 4.38 )

Betlehem6Drahí priatelia!

Existuje jedno staré Vianočné presvedčenie, odovzdávané z pokolenia na pokolenie:

Boh poslal každého človeka do tohoto sveta,

aby doručil tomuto svetu špeciálnu správu,

aby zaspieval iným okolo neopakovateľnú pieseň,

aby obdaroval svet originálnym skutokom lásky.

Nikto iný nemôže povedať svetu moju správu,

spievať moju pieseň alebo darovať môj skutok lásky,

pretože presne také boli zverené iba mne!

 


Stránka 1 z 4
Aktuality

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie