Hlavná stránka Všetky články portálu

Všetky články podľa dátumu vzniku

Utorok 27 Marec 2012

Nielen slová - aj skutky! (sv. Atanáz) PDF Tlačiť Email
Napísal Balek Robert
Utorok, 27 Marec 2012 07:02
Úvahy / Obľúbené citáty z kníh a filmov

Kriz_zapadBlízko nás je Slovo, ktoré sa stalo pre nás všetkým — totiž náš Pán Ježiš Kristus —, veď on nám sľubuje, že bude stále s nami. Preto volá: „Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ Ako je pastierom, veľkňazom, cestou a bránou a stal sa pre nás všetkým zároveň, tak sa nám zjavil aj očakávaný sviatok a či slávnosť, ako hovorí svätý Apoštol: „Bol obetovaný náš veľkonočný Baránok, Kristus.“ On vrhol svetlo aj na modlitbu žalmistu: „Ty, moje plesanie, vysloboď ma spomedzi tých, čo ma obkľučujú.“ To je pravé plesanie, to je opravdivá slávnosť: zvíťaziť nad zlom. Kto to chce dosiahnuť, nech žije mravne a srdce ponára do ticha Božej bázne.

Čítajte ďalej...


Kristov kríž — prameň každého požehnania ( sv. Lev) PDF Tlačiť Email
Napísal Balek Robert
Utorok, 27 Marec 2012 06:49
Úvahy / Obľúbené citáty z kníh a filmov

Kriz-neboNáš rozum, osvietený Duchom pravdy, má čistým a slobodným srdcom zachytiť slávu Kríža vyžarujúcu na nebi i na zemi a vnútorným zrakom má jasne vidieť, čo Pán chcel povedať, keď hovoril o svojom nastávajúcom utrpení: „Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený;“ a ďalej: „Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svojho Syna.“ A keď z neba zaznel Otcov hlas: „Už som oslávil a ešte oslávim,“ Ježiš povedal okolostojacim: „Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetko pritiahnem k sebe.“ Obdivuhodná moc kríža! Nevýslovná sláva umučenia! Lebo v ňom je Pánova sudcovská stolica, súd nad svetom a moc ukrižovaného.

Naposledy upravovaný ( Utorok, 27 Marec 2012 06:56 )
Čítajte ďalej...Piatok 16 Marec 2012

Stavba nemocnice spojila Južný Sudán a Slovensko PDF Tlačiť Email
Napísal SAVIO, o.z.
Piatok, 16 Marec 2012 12:30
Aktuality / Aktuality na portále misie.sk

web_quo_vadis_don_mathew1Don Mathew, saleziánsky kňaz pochádzajúci z Indie a pôsobiaci v Južnom Sudáne navštívil Slovensko. Vo Viedni, kde priletel 6. marca, ho privítal delegát pre misie na Slovensku don Peter Kuchár SDB. Na nasledujúci deň odcestovali spoločne na východ Slovenska.
Navštívili saleziánskych novicov v Poprade a v ten istý deň sa stretli aj s viacerými ľuďmi z farnosti Ražňany. Počas ďalších dní ich privítali v saleziánskom stredisku a rómskej osade Poštárka v Bardejove a taktiež v stredisku v Prešove. Na týchto miestach sa konala s donom Mathewom prezentácia a beseda.

Naposledy upravovaný ( Piatok, 16 Marec 2012 13:52 )
Čítajte ďalej...Utorok 13 Marec 2012

Neskladaj kríž a kríž ťa bude niesť (Benedikt XVI.) PDF Tlačiť Email
Napísal Balek Robert
Utorok, 13 Marec 2012 18:59
Modlitby / Krížové cesty

Benedikt_kriz3Pozývam vás na krížovú cestu v rímskom Koloseu, ktorú viedol sv. otec Benedikt XVI. na Veľký piatok 2011.

Čítajte ďalej...Sobota 10 Marec 2012

Krížová cesta pre matky za deti PDF Tlačiť Email
Napísal Balek Robert
Sobota, 10 Marec 2012 22:42
Modlitby / Krížové cesty

Matka-dietaNajčistejšej lásky pod slnkom je schopná iba matka. Záleží však aj na tom, ako hlboko je ponorená do Božej lásky a ako naplno dokáže túto Božiu lásku odovzdávať svojim deťom... Tu je krížová cesta pre matky, ktoré sa ju chcú modliť za svoje deti...

 

 

Naposledy upravovaný ( Sobota, 10 Marec 2012 22:55 )
Čítajte ďalej...Štvrtok 08 Marec 2012

Krížová cesta s Benediktom XVI. PDF Tlačiť Email
Napísal Balek Robert
Štvrtok, 08 Marec 2012 19:52
Modlitby / Krížové cesty

Benedikt_kriz4Cirkev nazýva obdobie, do ktorého sme vstúpili, slovom, ktoré sa pre liturgiu stalo priam typickým – „Quadragesima“ je teda čas štyridsiatich dní. Štyridsiatka je symbolické číslo, ktoré sa v Starom i Novom zákone používa na označenie výnimočných okamihov skúsenosti viery Božieho ľudu. Je to číslo, ktoré vyjadruje čas očakávania, očisťovania, návratu Pána, uvedomenia si toho, že Boh je verný svojim sľubom. Toto číslo nepredstavuje presný chronologický údaj, vytvorený súčtom dní. Je to skôr označenie trpezlivého očakávania, dlhej skúšky – čas dostatočný na to, aby človek uvidel Božie diela – čas, v ktorom je potrebné vykročiť a prijať zodpovednosť bez ďalších odkladov. Je to čas zrelých rozhodnutí.

Naposledy upravovaný ( Štvrtok, 08 Marec 2012 20:30 )
Čítajte ďalej...


Uzdrav naše rodiny! PDF Tlačiť Email
Napísal Balek Robert
Štvrtok, 08 Marec 2012 12:51
Modlitby / Krížové cesty

Kriz-rodinaBoh tak miloval svet, že nám dal svojho Syna, aby nás vykúpil. Narodil sa a vyrástol v rodine, aby tak posvätil rodinu . Rodina je miestom, kde láska rodí život. Dnes sa rodina stále viac odkláňa od svojho pôvodného určenia, a to má hrozné následky pre ľudskú spoločnosť i pre Cirkev. Touto pobožnosťou krížovej cesty chceme vyprosovať uzdravenie našim rodinám.

Naposledy upravovaný ( Štvrtok, 08 Marec 2012 13:06 )
Čítajte ďalej...


Radosť v utrpení? PDF Tlačiť Email
Napísal Balek Robert
Štvrtok, 08 Marec 2012 12:21
Modlitby / Krížové cesty

Jezis_kriz4Evanjelium je radostná zvesť a preto je každý z nás pozvaný k radosti. Ale je možné prežívať radosť za všetkých okolností? I v utrpení? V chorobe, v starostiach, v únave všedných dní, v starobe? Ako prežíval Ježiš koniec svojho života, keď kráčal krížovou cestou nevyspatý, vyčerpaný, zbičovaný, posmievaný? Môžeme tam nájsť niečo, podľa čoho by sme sa mohli riadiť aj my? Pane Ježišu, pomôž nám to spoznať!

Naposledy upravovaný ( Štvrtok, 08 Marec 2012 12:48 )
Čítajte ďalej...


Je dokonané PDF Tlačiť Email
Napísal Balek Robert
Štvrtok, 08 Marec 2012 10:32
Modlitby / Krížové cesty

Jezis_kriz2Toľko vecí nedokážeme dokončiť, dokonať svoje dielo. Začneme a prídu prvé problémy, prvé ťažkosti a už sa vzdávame svojho cieľa, svojich ideálov, svojho rozhodnutia... Prečo? Bojíme sa trpieť. A predsa práve utrpenie nám všetkým ako jediné mohlo priniesť a aj prinieslo spásu. Ak utekáš od utrpenia, nikdy nedokonáš poriadne ani jedno svoje dobré dielo, pretože každé dobro sa dosahuje aj za cenu bolestí, sĺz a utrpenia - tak ako to bolo aj s Ježišom na jeho krížovej ceste. Spoj sa s ním, keď budeš trpieť a prijmi svoje utrpenie rovnako ako ho prijal On - s otvorenou náručou. A tak - s otvorenou náručou objímajúc kríž budeš môcť vystúpiť až na svoju Golgotu, po ktorej, nezabudni, nasleduje vždy vzkriesenie.

Naposledy upravovaný ( Štvrtok, 08 Marec 2012 11:39 )
Čítajte ďalej...Pondelok 05 Marec 2012

Pán zjavuje svoju slávu (sv. Lev Veľký) PDF Tlačiť Email
Napísal Balek Robert
Pondelok, 05 Marec 2012 09:21
Úvahy / Obľúbené citáty z kníh a filmov

Premenenie_PanaPán zjavuje svoju slávu pred vyvolenými svedkami a svoje telo, ktoré má spoločné s ostatnými ľuďmi, prežaruje takým jasom, že jeho tvár žiarila sťa slnko a jeho odev bol biely ako sneh. Pri tomto premenení išlo predovšetkým o to, aby sa v srdciach učeníkov predišlo pohoršeniu z kríža; bola im odhalená veľkosť skrytej dôstojnosti, aby poníženie dobrovoľne podstúpeného umučenia nezmiatlo ich vieru.

Naposledy upravovaný ( Pondelok, 06 August 2012 12:48 )
Čítajte ďalej...Nedeľa 04 Marec 2012

Tehlička pre Južný Sudán PDF Tlačiť Email
Napísal Balek Robert
Nedeľa, 04 Marec 2012 18:48
Misie / Formy pomoci misiám

Juzny_SudanNa Popolcovú stredu, 22. februára začali aktivity k 7. ročníku Tehličky, do ktorého je zapojených takmer 200 škôl, farností, mládežníckych stredísk, organizácii a pod. Môžete sa zapojiť aj vy... :)

Naposledy upravovaný ( Pondelok, 05 Marec 2012 11:41 )
Čítajte ďalej...Pondelok 27 Február 2012

Nesmrteľné priateľstvo s Bohom (sv. Irenej) PDF Tlačiť Email
Napísal Balek Robert
Pondelok, 27 Február 2012 20:29
Úvahy / Obľúbené citáty z kníh a filmov

Priatelstvo-rukyNáš Pán, Božie Slovo, najprv pritiahol k Bohu sluhov a potom tých, čo sa mu podriadili, oslobodil, ako sám hovorí učeníkom: „Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od Otca.“ Lebo priateľstvo s Bohom dáva nesmrteľnosť tým, čo sa o ňu usilujú.

Naposledy upravovaný ( Pondelok, 27 Február 2012 21:30 )
Čítajte ďalej...Sobota 25 Február 2012

Pôst 1 - Očistenie a uzdravenie duše i tela PDF Tlačiť Email
Napísal Balek Robert
Sobota, 25 Február 2012 16:50
Katechézy / Prikázania

Post_ocisteniePostiť sa pre niekoho znamená nejesť nič a prinajlepšom si dať dúšok vody a trošku suchého chleba. Pre iného je to výhradné nejedenie mäsa, pričom sa poriadne nadžgá inými bezmesitými jedlami až do prasknutia. Pre iných je pôst odriekanie sa toho, čo si obľúbil - akési trýznenie svojich chúťok a túžob až do vybičovania zmyslov. Skutočný pôst však vedie k očisteniu a uzdraveniu duše i tela. Pretože duša i telo je často choré alebo sa pred chorobou potrebuje brániť a pôst je práve takýmto liekom pre telo i pre dušu.

Naposledy upravovaný ( Nedeľa, 26 Február 2012 21:18 )
Čítajte ďalej...Štvrtok 23 Február 2012

Túžba byť ako Boh v každom z nás PDF Tlačiť Email
Napísal Balek Robert
Štvrtok, 23 Február 2012 08:46
Úvahy / O láske

Laska-dycham18Aj teba... aj mňa Boh stvoril geniálne ako nijaké iné stvorenie - stvoril nás na svoj obraz. Podobáme sa Bohu. My sa nemusíme snažiť byť ako Boh, pretože my už sme ako Boh - my sa na Neho už od svojho zrodenia podobáme. Obraz, či fotografia zobrazuje originál iba z jednej strany v neopakovateľnej situácii, póze, atmosfére, tak aj každý z nás v sebe samom zachytáva iba jeden z nekonečne veľa pohľadov na nekonečného Boha v jeho nekonečne veľa rôznych a neopakovateľných prejavoch lásky - sme neopakovateľné obrazy jeho prejavov lásky - nikdy už taký obraz seba samého Boh nevytvorí ani nevytvoril ako si ty - si jedinečný, neopakovateľný.  A ako fotka nikdy nie je ani nebude originálom v jeho plnosti, tak ani my nikdy nebudeme reálne presne takí ako Boh v jeho veľkosti, lebo On je nekonečný a my - konečné stvorenia, nezmôžeme v sebe vyjadriť nekonečnosť. A keďže Boh je LÁSKA - nekonečné neustále MILOVANIE, tak aj my sme fotografiami - obrazmi tohoto MILOVANIA. Preto sa Bohu už od stvorenia podobáme ako nijaké iné stvorenie.

Naposledy upravovaný ( Štvrtok, 23 Február 2012 15:06 )
Čítajte ďalej...Streda 22 Február 2012

Nový film "O bohoch a ľuďoch" v kinách PDF Tlačiť Email
Napísal Balek Robert
Streda, 22 Február 2012 06:56
Aktuality / Správy z misií

O_Bohoch_a_ludochMM

Nový film o osudoch cisterciánskych mníchoch čeliacich hrozbe teroristov v Alžírsku v roku 1996 prichádza aj do našich kín na Slovensku od 1.marca.

 

 

 

 

 

Naposledy upravovaný ( Streda, 22 Február 2012 07:12 )
Čítajte ďalej...


Stránka 5 z 64

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie