Hlavná stránka Všetky články portálu

Všetky články podľa dátumu vzniku

Štvrtok 15 December 2011

P. Viktor Števko SVD PDF Tlačiť Email
Napísal P. Martin Štefanec SVD
Štvrtok, 15 December 2011 07:53
Zážitky / Misionárov

Viktor_Stevko_FPáter Števko SVD je misionár, ktorého životná cesta viedla po celom svete. Narodil sa v New Yorku, noviciát si vykonal v Misijnom dome sv. Svorada pod Zoborom v Nitre. Za kňaza študoval v Epworth a Techny v USA. V Techny bol aj vysvätený 9. júna 1957. Misijné určenie dostal do Indonézie, avšak ihneď na misiu nenastúpil, pretože v tom čase bola v Indonézii vojna a musel dlho čakať, kým dostal vízum. Aby tento čas využil, študoval 2 roky angličtinu na Georgetown University vo Washingtone. Počas tohto štúdia ho však provinciál preložil do Chicaga, kde vykonával pastoračnú prácu v černošskej farnosti sv. Anzelma. V škole, ktorá patrila farnosti bolo viac ako 1000 detí. Učil náboženstvo, dával do poriadku neplatné manželstvá tých, ktorí prišli do farnosti z juhu a robil bežnú pastoračnú činnosť. Po troch rokoch konečne prišli víza. Vytúžená práca v misiách sa mohla teda začať.

Naposledy upravovaný ( Štvrtok, 15 December 2011 08:16 )
Čítajte ďalej...Streda 14 December 2011

Z Austrálie od sr. Magdalény SSpS PDF Tlačiť Email
Napísal Balek Robert
Streda, 14 December 2011 23:07
Listy / Listy misionárov

Sr._MagdalenaNa úvod si vás všetkých srdečne pozdravujem z “červeného” stredu Austrálie. Trošku konkrétnejšie – môj pozdrav a spomienka na rodnú vlasť idú ku vám z môjho nového misijného pôsobiska v Alice Springs.

Naposledy upravovaný ( Streda, 14 December 2011 23:14 )
Čítajte ďalej...


Misionárky na kolenách PDF Tlačiť Email
Napísal P. Martin Štefanec SVD
Streda, 14 December 2011 22:33
Rozhovory / S misionármi

SspsApMnohí veriaci sa tešia, že Nitra, kolíska kresťanstva a kolíska misijnej činnosti na Slovensku, sa stala sídlom ďalšej misijnej kongregácie s kontemplatívnym zameraním. Svojím utiahnutím sa do klauzúry kláštora chcú ružové sestry prinášať Bohu obetu svojho zasväteného života, slúžiť mu ustavičnou poklonou a prednášať pred jeho tvár modlitby a prosby za požehnanie pre misijnú činnosť, misionárov ako i za všetky potreby tak ťažko skúšaného sveta. 1. mája 2007 navštívli Nitru z dôvodu požehnania základného kameňa štyri sestry tejto kongregácie z Nemecka. Generálna predstavená rehole Sr. Mary Cecilia, pôvodom z Filipín, nám poskytla nasledujúci rozhovor.

Naposledy upravovaný ( Štvrtok, 15 December 2011 07:51 )
Čítajte ďalej...Pondelok 12 December 2011

Pátri z Vietnamu v Čechách PDF Tlačiť Email
Napísal P. Martin Štefanec SVD
Pondelok, 12 December 2011 21:36
Rozhovory / S misionármi

Vietnamci_2V deň vysviacky troch novokňazov Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku pribudli v susednej Českej republike do komunity verbistov v Novom Hrozenkove dvaja členovia SVD z Vietnamu. Od 18. júna 2007 sú P. Jozef Khang Thanh Dao (ďalej P. Jozef) a P. Ján Krstiteľ Hung The Nguyen (ďalej P. Ján) oficiálne zamestaní olomouckým Arcibiskupstvom ako kapláni v kostole sv. Michala v Olomouci. Budú bývať a učiť sa základy češtiny v Novom Hrozenkove, kam budú i v priebehu školského roku dochádzať cez víkendy, aby udržovali kontakt so spolubratmi SVD. O svojej krajine nám povedali pár slov.

Naposledy upravovaný ( Pondelok, 12 December 2011 21:54 )
Čítajte ďalej...


V krajine, kde 9 ľudí je z 1-ho taniera a 1 človek z 9-tich tanierov PDF Tlačiť Email
Napísal P. Martin Štefanec SVD
Pondelok, 12 December 2011 21:18
Rozhovory / S misionármi

Filipiny_skolaPáter Pavol Kruták SVD (1957) pochádza z dediny Divina v Žilinskom okrese. Na Slovensku pôsobil vo viacerých farnostiach, potom ako rektor Misijného domu Matky Božej v Nitre a neskôr ako provinciál. Roku 2004 odišiel na Filipíny. Zúčastnil sa pastoračného kurzu v Manile. Počas neho vypomáhal vo farnosti Smokey Mountain. Po niekoľkotýždňovom kurze lokálneho jazyka odišiel do západnej časti ostrova Mindoro /Occidental Mindoro/, tu pôsobil v troch farnostiach. V júni v roku 2007 sa vrátil opäť na Slovenko. Zvedaví na jeho bohatú činnosť na ostrove Mindoro, sme mu položili niekoľko otázok.

Naposledy upravovaný ( Pondelok, 12 December 2011 21:31 )
Čítajte ďalej...


32 rokov misionárom v Juž. Amerike PDF Tlačiť Email
Napísal P. Martin Štefanec SVD
Pondelok, 12 December 2011 21:09
Rozhovory / S misionármi

Pater_KulhaVerbista páter Bernard Kulha SVD pôsobí už 32 rokov na juhoamerickom kontinente. Jeho misijné pôsobenie sa naplno mohlo rozvinúť po roku 1968, kedy opustil Slovensko, študoval v Írsku a nastúpil na svoju prvú misiu do Paraguaja, kde pracoval 11 rokov. Momentálne pôsobí ako misionár už 21 rokov v Bolívii. Má bohaté skúsenosti a o Bolívií a svojej práci nám poskytol nasledujúci rozhovor.

Naposledy upravovaný ( Pondelok, 12 December 2011 21:32 )
Čítajte ďalej...Sobota 10 December 2011

Modlitba Sv. Bonaventúru po svätom príjmaní PDF Tlačiť Email
Napísal Balek Robert
Sobota, 10 December 2011 22:05
Modlitby / Rôzne modlitby

Modlitba_ruky3Poraň dušu moju a srdce moje, o sladký Ježišu, šípom svojej slastnej a spasiteľnej lásky, svojej opravdivej, čistej a apoštolskej obetavosti, aby sa moja duša úplne roztápla v božskej ľúbosti a v túžbe za Tebou, aby si len Teba žiadala, za Tvojím príbytkom túžila a chcela sa rozlúčiť a byť s Tebou.

Čítajte ďalej...


Odpustková modlitba pred krížom PDF Tlačiť Email
Napísal Balek Robert
Sobota, 10 December 2011 21:51
Modlitby / Rôzne modlitby

Modlitba_kriz

Odpustková modlitba pred krížom, ktorú sa treba modliť s Ježišom v srdci po sv. prijímaní pred krížom...

Naposledy upravovaný ( Sobota, 10 December 2011 21:59 )
Čítajte ďalej...


Modlitba Klementa XI PDF Tlačiť Email
Napísal Balek Robert
Sobota, 10 December 2011 20:59
Modlitby / Rôzne modlitby

Modlitba_chlapecVerím Pane, ale nech verím pevnejšie, dúfam Pane, ale nech dúfam istejšie, ľutujem Pane, ale nech ľutujem ešte väčšmi.

Naposledy upravovaný ( Sobota, 10 December 2011 21:51 )
Čítajte ďalej...


Viera v silu jediného Boha PDF Tlačiť Email
Napísal P. Rastislav Kršák SVD
Sobota, 10 December 2011 19:53
Rozhovory / S misionármi

Rasto_KrsakNedávno sa náš katechéta Wiliam delil s nami s jeho skúsenosťami z prípravy na prvé sväté prijímanie. Preberal Desatoro Božích prikázaní. Pripravujúcich sa spýtal: „Čo znamená neklaňať sa inému bohu v našej kultúre a zvykoch?“ Odpoveď bola svojská: "Bohu, ktorému sa my zvykneme klaňať, sú duchovia zosnulých predkov.“ Prečo? Viera v duchov /MASALAJ/ zomrelých predkov je tu v Papue Novej Guinei skutočne veľmi silná. Ovplyvňuje celé spoločenské dianie.

Naposledy upravovaný ( Sobota, 10 December 2011 20:04 )
Čítajte ďalej...


Ovocie práce misionárov PDF Tlačiť Email
Napísal P. Martin Štefanec SVD
Sobota, 10 December 2011 19:28
Rozhovory / S misionármi

William_a_JohnFlores – ostrov v ďalekej Indonézii. Pracovalo na ňom niekoľko slovenských misionárov verbistov. Semienko viery, ktoré tam zasiali prináša po mnohých rokoch úrodu. Okrem toho, že na tomto ostrove vybudovali viacero kostolov, kaplniek a seminárov, ponúkli ľuďom vieru, s ktorou sa oni stotožnili. Dnes sú na ostvore Flores stovky duchovných povolaní a plné semináre mladíkov pripravujúcich sa na kňazské a misionárske povolanie. Dvaja z nich – Wilhelmus Jemada a Johannes Paulus Bhato Mite - študovali od roku 2003 do 2008 v Bratislave. Na Slovensku prijali kňazskú vysviacku a teraz sú na misiách. Pre Hlasy odpovedali na niekoľko otázok ešte pred svojou vysviackou v r. 2008.

Naposledy upravovaný ( Sobota, 10 December 2011 19:45 )
Čítajte ďalej...


60 rokov požehnaného vysielania z Vatikánu pre slovenských veriacich PDF Tlačiť Email
Napísal P. Martin Štefanec SVD
Sobota, 10 December 2011 18:55
Rozhovory / S rôznymi ľuďmi

Antenna_radio_vaticana21. decembra 2007 slovenský program Vatikánskeho rozhlasu oslávil svoje 60. narodeniny. Pri tejto príležitosti navštívlil Misijný dom Matky Božej v Nitre P. Leopold Slaninka SJ, ktorý je vedúcim slovenského programu Vatikánskeho rozhlasu. Pri tejto príležitosti sme mu položili pre Hlasy niekoľko otázok.

Naposledy upravovaný ( Sobota, 10 December 2011 19:27 )
Čítajte ďalej...


Misionár za každých okolností PDF Tlačiť Email
Napísal P. Martin Štefanec SVD
Sobota, 10 December 2011 17:44
Rozhovory / S misionármi

P_Martin_CingelPáter Martin Cingel SVD pochádza z Terchovej. Do misijnej Spoločnosti Božieho Slova vstúpil v roku 1992 aby sa stal kňazom a misionárom. Za kňaza bol vysvätený v roku 1999 a misijné určenie dostal do Kene. Tam pracuje od novembra 2000. Jeho farnosť má 1500-2000 katolíckych rodín. Okrem tých 2000 rodín patrí k farnosti aj 10 filiálok. Niektorá má 50 rodín, niektorá 25 rodín. Po decembrových voľbách v 2007 roku však pribudlo v jeho farnosti niekoľko tisíc ľudí, ktorí v kostole hľadali útočisko. Tento rozhovor pre Hlasy poskytol P. Martin Cingel 8. januára 2008.

Naposledy upravovaný ( Sobota, 10 December 2011 18:53 )
Čítajte ďalej...


Čína - nová výzva pre Cirkev PDF Tlačiť Email
Napísal P. Martin Štefanec SVD
Sobota, 10 December 2011 17:14
Rozhovory / S dobrovoľníkmi

Peter_GendiarČínska ľudová republika sa nachádza po vyše 50 rokoch komunizmu v prelomovej fáze. Predovšetkým razantný rozvoj hospodárstva spôsobuje a neustále vyvoláva prevratné zmeny v celej spoločenskej štruktúre štátu. Staré hodnoty sú zničené, nové ešte neexistujú. Vyplniť vzniknuté morálne vákuum je - podľa mienky niektorých pozorovateľov - veľkou šancou pre katolícku Cirkev, ktorá dnes viac ako kedykoľvek v histórii požíva v Číne nevídaný rešpekt. Peter Gendiar, rodák z Prievidze, mal možnosť prežiť tri roky na Taiwane a v Číne. V krajinách s najťažším jazykom na svete si zvykol, naučil sa reč i písmo, našiel tu priateľov. Stretol sa zo zaujímavými ľuďmi a dokonca bol pri hrobe sv. Jozefa Freinademetza, prvého misionára Spoločnosti Božieho Slova. O jeho skúsenostiach hovorí v nasledujúcom rozhovore.

Naposledy upravovaný ( Sobota, 10 December 2011 17:44 )
Čítajte ďalej...Štvrtok 08 December 2011

Radujme sa, potešme sa PDF Tlačiť Email
Napísal Hanka Švecová
Štvrtok, 08 December 2011 10:01
Úvahy / O Advente

Deti_usmevOn odpovedal: "Počul som tvoj hlas v záhrade, nuž bál som sa, lebo som nahý a preto som sa skryl." Vravel mu: "Kto ťa upozornil, že si nahý?! Jedol si azda zo stromu, z ktorého som ti jesť zakázal?

Naposledy upravovaný ( Štvrtok, 15 December 2011 21:50 )
Čítajte ďalej...


Stránka 8 z 64

Vyhľadávanie

Webmisie.sk

Reklama

Reklama kresťanských stránok na internete - misia i poslanie